Tag Archives: ki timbul cermo manggolo

Audio KTCM Mbangun Candi Sapto Renggo


Radio Suara Parangtritis RSP Jogja

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Selamat Tahun Baru 2014 semoga kita semua menjadi insan yang semakin berkualitas.

Di awal tahun 2014 ini Radio Suara Parangtritis berbagi koleksi wayang kulit. Kali ini kembali kami share untuk anda semua pecinta wayang kulit sebuah rekaman audio pentas wayang kulit dari Ki Timbul Cermo Manggolo (KTCM) dengan lakon Mbangun Candi Sapto Renggo.

Meskipun sudah diposting sebelumnya lakon ini dalam format video, kami ingin berbagi kepada anda dalam bentuk audio. Silahkan mendengarkan di sini

http://www.4shared.com/folder/kSqxj97d/KTCM_-_Mbangun_Candi_Sapto_Ren.html    (tolong dihapus bila link bisa dibuka)
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Ki Timbul Hadiprayitno : KUNTULWILANTEN


Ki Timbul Hadiprayitno yang ingkang kula mangertosi, inggih menika satungaling Dhalang Gagrag Metaraman ingkang kukuh nidakaken ing bab pedhalangan pakem. Urut urutaning jejeran ngantos tancep kayon, sedaya dipun tindakaken kanthi patitis ing salebeting garis sastra pedhalangan ingkang jangkep. Liripun, Ki Timbul disiplin nindakaken kados pundi ngecakaken ukara sastra utawi basa pocapan lan janturan ingkang leres, suluk Metaraman ingkang baku, lan sabetan ingkang sae. Dramatisasi adegan ingkang dipun garap dening Ki Timbul menika salah satunggaling bab ingkang menjila katandhing kaliyan dalang Metaraman sanesipun.

Setunggaling conto ingkan kapethik saking jejeran wontening Negari Slagahima nalika ngrembag ruwet rentenging kawontenan ingkang saweg damel para rawuh ing pagelaran kados dene mlebet ing swasana lampahan, kados kapetha ing ngandhap menika. Nalika samanten, Prabu Wiwanadewa ndangu ingkang putra magepokan kaliyan putri sekar kedhaton. Makaten kirang langkung pangandikanipun Prabu Wiwanadewa dhumateng ingkang putra, Bimakurdha;

Sambetipun wonten ing mriki lan ing mriki

Ki Timbul Cerma Manggala : Rama Nitik


Makarya Sesarengan Kaliyan Radio Mutiara AM Bandung

Dening : MasPatikrajaDewaku

Sumangga Para rawuh ing wayangprabu.com, menika audio MP3 Rama Nitik ingkang kapanggungan dening Ki Timbul Cerma Manggala.

Waranggana:   Nyi Maria Magdalena Rubinem

Nyi Painah

Link                 http://www.mediafire.com/?ku3f9sldlzy9w

Sugeng Midhangetaken