Tag Archives: kerajaan jawa

Wayang Babad Karyane M Sugiarto


17/02/2008 05:52:19

DONYANING wayang werna-werna, wiwit wayang kulit, wayang golek, wayang suket, wayang orang, wayang wahyu tekan wayang kancil. Wektu iki muncul kreasi anyar wujud wayang babad, kang nyritakake sejarah antarane krajan Demak, Mataram, Majapahit kaya sing ditindakake M Sugiarto.

Seniman kethoprak kasebut nggawe puluhan tokoh wayang babad kurang luwih tengahan taun 2007, lan wis bola-bali digelarake sahengga bisa nambah khasanah donyaning pedhalangan. Bab iki, jalaran panjenengane minangka seniman kethoprak lan sutradara siaran pagelaran kethoprak RRI Ngayogyakarta.

Manut M Sugiarto, mula bukane nggawe wayang babad saka asil anggone wawanrembug karo seniman tari Sutopo Tejobaskoro. Seniman kethoprak Samsuri siaran kethoprak diwayangake ing salah sijine radio swasta ing Ngayogyakarta, gagasane Sutopo Tejo Baskoro.

“Kanthi mangkono tuwuh gagasan nggawe wayang babad, nggarap crita sejarah,” mangkono kandhane maneh. Sabanjure nggawe sawetara tokoh antarane Arya Penangsang, Sunan Kudus, Metahun, Sultan Hadi Wijaya lan sapanunggalane. Sepisanan, pagelaran wayang babad kanthi lakon Arya Penangsang Gugur, wektune 2 jam kanggo ngisi acara Wayang Tonil ing RRI Ngayogyakarta, awal Agustus 2007. Diterusake pagelaran ing sawetara panggonan antarane, ing Monumen SO 1 Maret, nggelar crita Pangeran Mangkubumi, ing Kasihan lan Miri Trimulyo Jetis Bantul kanggo acara pengetan genep 1000 dinane R Mangundikara, Rabu (13/2) awan.

Pagelaran wayang babad karyane M Sugiarto suwene 2-5 jam nggunakake iringan gamelan komplit lan waranggana, kayadene pagelaran wayang kulit. M. Sugiarto wiwit ketarik marang jagading pedhalangan nalika asring mbiyantu Pak Gito-Gati. Nanging jalaran luwih nengenake minangka seniman kethoprak, anggone ndhalang nate kandheg. “Sawise nggawe wayang babad iki, semangat kanggo ndhalang tuwuh maneh kanthi tansah ndeleng pagelaran kanggo nambah wawasan. Wektu iki aku lagi nggawe wayang babad nggarap crita saka Cina Sin Djien Kwi kang wis digawe cakrik Jawa lan dikenal crita Manggalayuda Sudira,” kandhane M Sugiarto, kang uga karyawan RRI Ngayogyakarta. (Cil/Top)-k

KR-KHOCIL BIRAWA M Sugiarto ndhalang wayang babad ing Miri, Trimulyo, Bantul.

http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=152827&actmenu=45