Tag Archives: Jokowi

Salam Tiga Jari !!!


 

jokowi 2
Janturan negri Nuswantara tahun kaping …..
————————————————————Anenggih sinigeg ing swuh rep data pitana sekaring bawana langgeng. Tiyang ngringgit sedalu mangke nggelar kandha purwa, nggelar jaman purbakala. Pundi ta ingkang minangka purwakaning kandha. Anenggih punika ta gelaring Negari Nuswantara.Swuh wa eka adi dasa purwa. Wa pangaraning wadah, eka marang sawiji, adi linuwih, dasa Sepuluh purwa wiwitaning kandha. Sapta raja sasra bawana mindra. Sapta pitu raja ratu sasra sewu bawana jagad, mindra mider. Midera sajagat rat pramudhita, sanadyan ta kathah titahing dewa ingkang kaungkulan ing akasa kasangga ing pratiwi kaapit ing samodra, nanging candranipun datan kadya ing Negari Nuswantara. Bebasan njajaha sewu negara tan wonten sedasa, ngupaya-a satus tan ganep kalih. Dhasar candrane Negari Nuswantara negari ingkang panjang punjung loh jinawi gemah ripah tata kerta tur raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane, pasir samodra wukir gunung.

Nyata Negari Nuswantara negari ingkang nengenaken pasabinan ngeringaken tegalan, ngungkuraken pagunungan tur mangku bandaran ageng. Loh tulus kang sarwa tinandur, jinawi murah kang sarwa tinuku. Swasana negari mirah boga lan busana, liripun murah sandhang klawan pangan, ngibarat datan wonten para warga ingkang dhahar kirang, nyandhang cingkrang, tandha yen gesangipun sarwa kacekapan. Ingkang wonten karang padesan samya sayuk saeka praya anggenipun mangun karukunan, remen tuntun tinuntunan, daya dinayan, mad sinamadan, tandha yen ing Negari Nuswantara datan wonten warga ingkang remen cecongkrahan.

Dene gemah lampahipun para warga ingkang lumampah dedagangan, dagang alit, dagang ageng sanadyanta dagang lelayaran, siyang pantaraning ratri ndlidir tan ana pedhote, tan ana rubeda ing dedalan. Aman sentosa swasananing praja apa ta tandhane. Wanci dalu tan ana kori ingkang cinengkal lamun rahina tan ana rajakaya ingkang kinandhangan. Samya gelar sepapan wonten ing papan panggonan, wancine Sang Dewangkara mangklung kilen wangsul dhateng kandhange piyambak-piyambak cinandra golong-golong mangetan, golong-golong mangulon tan ana kang kacicir ing dalem sajuga. Ripah werdine para bangsa manca ingkang bebara dhateng Negari Nuswantara candrane jejel riyel pipit aben cukit tepung taritis, papan jembar katingal rupak, ratan jembar katingal ciut saking kathahing para warga.

Pramila yen cinandra Negari Nuswantara dhasar negari ingkang jero tancepe, jembar wewengkone, padhang jagade, adoh kuncarane. Ewadene saking manca praja tlatah sabrang kathah nalendra ingkang sami sumuyut datan karana ginebag ing prang amung kayungyun pepoyaning kautaman. Pendhak warsa kathah ingkang samya asok abon atur bulu bekti wujuding guru bakal guru dadi, peni-peni raja peni. Wonten ingkang saweneh ngaturaken wanodya ingkang endah-endahing warna minangka tandha panungkul.

Dhasar negari ingkang kahayoman mring dewa jinangkung dening para Jawata sajagad rad pilih tandhinge, inggih awit para among praja tansah manunggal tekad kalayan para warga gumregut sengkut nggennya amangun negari kanthi manunggaling cipta rasa budi lan karsa ndadosaken Negari Nuswantara negari ingkang kondhang, negari ingkang sinungkanan dening nalendra manca praja.

Continue reading Salam Tiga Jari !!!

Jokowi untuk Indonesia


 

Jokowi jk
Alhamdulillah … selamat kepada Bapak Jokowi dan JK yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pilpres tahun 2014 ini.
jokowi-dan-wayang-puntadewa

Tugas berat menanti sebagai pemimpin negri yang besar ini, negri dengan beragam agama, budaya, dan karakter warganya.

Negri besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan persoalan yang beragam dan besar pula. Tidak ada masalah tanpa solusi, tidak ada pemimpin tanpa yang dipimpin dan tidak ada pilihan tanpa konsekwensi.

Selaku pecinta budaya negri sendiri yang mungkin selama ini acap diabaikan … titp pesan ya Pak Jokowi … mohon budaya kita lebih diberdayakan dengan perhatian yang lebih intens agar budaya negri dapat berkontribusi terhadap pembentukan karakter bangsa yang tinggi, terpuji dan mumpuni dalam menghadapi globalisasi yang tak dapat kita hindari kini …

Nggih … Pak Jokowi … sering sering nanggap wayang nggih …. he he he ..

jokowi-kirab wayang
Status ini saya tulis di wall FB PPW : https://www.facebook.com/wayangprabu?hc_location=timeline

 

Jokowi dan Puntadewa


jokowi-dan-wayang-puntadewa

Pesan Puntadewa untuk Jokowi
Posted by sak on October 4, 2012

Ahok.Org – Joko Widodo mendapat bekal spesial dari jajaran Pemkot Solo, sebelum menjalankan tugas sebagai gubernur DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Jokowi mendapat tanda mata berupa wayang Puntadewa dan sebilah keris.

Hadiah kejutan tersebut diberikan oleh Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, saat apel terakhir Jokowi sebagai wali kota di Halaman Balai Kota Solo, Kamis (4/10/2012) pagi.

Hadiah kejutan tersebut, menurut Rudy, panggilan akrab wakil wali Kota Solo, memiliki makna dan pesan yang dititipkan untuk Jokowi sebagai bekal dalam memimpin ibu kota. Tokoh Puntadewa merupakan anggota keluarga Pandawa yang tertua, dan dikenal dalam mengambil setiap kebijakan selalu mengedepankan rasa kemanusiaan.

Sifat Puntadewa inilah yang diharapkan melekat pada diri Jokowi saat memimpin Jakarta. Selain itu, lanjut Rudy, Puntadewa juga dikenal sebaga ksatria yang tidak senang dengan kekerasan.

“Dengan memberi bekal wayang Puntadewa, Jokowi dalam mengabdi di Jakarta selalu mengedepankan kemanusiaan dan nguwongke uwong (memanusiakan manusia) tetap dilakukan,” pesan Rudy.
Sikap-sikap tersebut juga sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia.[Tribunnews]

Sumber : http://ahok.org/berita/news/pesan-puntadewa-untuk-jokowi/

Jakowi Walikota Solo

Wakil Walikota hadiahkan Wayang Puntadewa pada Jokowi di acara Silaturahmi

Pemerintah Kota Surakarta menghelat “Silaturahmi Jokowi dan Rudy”di halaman Balaikota Jumat malam (5/10/2012). Dalam acara yang memperingati tahun kedua dalam periode kedua kepemimpinan walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta dan sekaligus sebagai ajang silaturahmi Joko Widodo, Walikota Surakarta yang sebentar lagi menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta .

Dalam acara yang dihadiri para Muspida Kota Surakarta dan 5.000 undangan serta masyarakat Kota Surakarta disuguhi dengan berbagai macam hiburan seni seperti Keroncong, Orkestra AMARI dan Grup musik humor PECAS NDAHE.

Dalam sambutannya Walikota Surakarta menyampaikan “Tolong jangan bilang selamat jalan ke saya,karena saya juga menjalankan tugas masih dalam lingkup NKRI, dan juga rumah saya di solo, pastinya masih sering pulang Solo, mungkin tiap akhir pekan atau akhir bulan”
Wakil Walikota Surakarta memberikan hadiah Wayang Puntadewa dan keris, dan menyampaikan “Semoga sifat-sifat Puntadewa melekat dalam diri Pak Jokowi, dimana Puntadewa adalah Pembarep dari Pendawa Lima, sehingga diharapkan bisa menengahi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada”

Sumber : http://www.surakarta.go.id/konten/wakil-walikota-hadiahkan-wayang-puntadewa-pada-jokowi-di-acara-silaturahmi