Tag Archives: endhol-endhol

KKS RRI Surakarta : Klenengan Gobyog 4 – Endhol-Endhol


 ACD100 Klenengan Gobyog 4 - Endhol-endhol Depan

P. Atmosoenarto ‎– Endhol-Endhol

Label: Lokananta Recording ‎– ACD-100
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1978
Style: Gamelan

Tracklist

A Bawa Sekar Ageng Kusumastuti, Dhawah Gend. Endhol-endhol, Minggah Ldr. Rangu-rangu Mawi Mandheg, (Lagu Dolanan Kembang Jagung) Wangsul Ldr. Rangu-rangu, Kalajengaken Ayak-ayakan Rangu-rangu Dados Srepeg Kajantur, Dipun Uran-urani Dandhanggula Banjet, Wangsul Srepeg Rangu-rangu Pl.Br. 30:01
B Bawa Sekar Ageng Kenya Kedhiri, Dhawah Gend. Bantheng Wareng Minggah Eseg-eseg, Kalajengaken Ldr. Samiran Mawi Mandheg, Sekar Pucung Terus Godril Kajantur, Dipun Uran-urani Gambuh, Durmarangsang Wangsul Godril Sl.Mnyr. 29:01