Pustaka

Silahkan mengunjungi blog persembahan Paguyuban Pecinta Wayang (PPW) yang khusus membahas pustaka budaya wayang

PUSTAKA WAYANG

Pustaka Wayang 2

Persembahan

134 thoughts on “Pustaka”

 1. saking noer klaten,
  mas, nyuwun ngapunten kula nderek download, matur nuwun sanget….

  ____
  Lha monggo tho …
  Matur nuwun sampun mampir
  Klatenipun wonten pundi nggih ?

  1. KuLo Nderek MaNgayu Bagya, aNggeNipuN WayangPrabu, Nguri-uri, tilaraN audionipun Ki NARTO SABDO,, SaHiNgga KuLo LaN Mugu-Mugi NgaNtos aNak turun Kulo iNg MbeNjaNg Saget NguNduh File ipun WonteN iNg Ngriki,,!!! NaMuNg paNyuWuN KuLo aMpuN dipun aNgeL-aNgeL aNggeNipuN para sderek Sutresna WayaNg aNggeNipuN badh NguNduh File ipun..!! SepiNdah MaLih KuLo Darmin Bagus Ngaturaken “”MATUR NUWUN iNgkaNg Sa’ageNgipun

 2. kulonuwun Mas….
  nyuwun artikelipun nggih :D

  maturnuwun sanget

  ____
  Monggo Mas
  Cuma kalau ada sumbernya mohon dicantumkan
  saya juga ngambil dari yang lain
  Matur nuwun

 3. kulonuwun. kang mas,menapa kagungan mp3 junaedi. menawi kagungan,dalem dikintuni mas_ nuwun. saking wahyu sukoharjo makmur

  ______
  Junaedi mboten wonten mriki
  MOnggo dipirsani wonten Bumi Prabu nggih … http://pr4bu.co.cc
  Matur nuwun

 4. Kenapa lokan Sudarmala oleh Ki Narto Sabdho yang disa di download hanya sampai nomor 4, sedang yan lainnya tidak bisa.
  Saya salah satu penggemas wayang kulit yang tinggal di Denpasar Bali

  matur nuwun

  ____
  Maaf … sumbernya dari javawayang filenya not found … silahkan di tanyakan di adminnya
  Saya mencari di lain sumber blum ketemu
  dan juga saya belum punya lengkapnya
  Matur nuwun

 5. kang prabu, kulo gadhah satunggal rekaman dalang ki anom suroto lakon “Anoman Maneges”, ajeng kulo share pripun coronipun?
  ngapunten taksih awam internet.

  ____
  Menawi share gratis nggih saget wonten ing 4shared.com, multiply.com utawi sanesipun ingkan menyediakan free sharing.
  Cekap damel account kemawon lan langsung saget share. Paling gampang nggih wonten ing 4shared, kantun ngisi email & password.
  Dipun cobi nggih … mboten sesah kok … menawi sampun saget kulo dipun kabari … menawi badhe dipajang ing mriki supados dinikmati sanesipun … monggo mangke kulo link-an …
  Mugi sukses …
  Matur nuwun

 6. nderek download nggih mas..
  menawi wonten baratayuda, langkung remen
  matursuwun saderengipun

  anto klaten

  ______
  Monggo
  Sebagian lakon dari beberapa dalang sudah masuk ke perang baratayuda
  Matur nuwun

 7. matur nuwun, kulo sampun ngunduh, kulo saking Klaten, Gantiwarno , mas salam kagem keluarga besar penggemar wayang nusantara , merdiko budhoyo wayang Indonesia

  ____
  Wah wong Gantiwarno to …
  salam nggih kangge sedoyo warga ing mriko
  Matur nuwun

 8. Mas Prabu gmana sudah ada KETOPRAKNYA apa blm…? o iya mas wayang yang lakon PARTO DEWO Dalang anom suroto yang no 9 koq tidak ada.

  ____
  Kethopraknya sudah ada yang nyediain
  Mbak Galuh di http://apdnsemarang.wordpress.com
  silahkan berkunjung ke rumahnya disana
  matur nuwun

 9. mas, dalem ugi ndherek download.
  menawi kapareng ing penggalih, dalem nyuwun lakon2 saking alm. Ki Hadi Sugito malih (petruk dadi ratu, antasena takon bapa, etc)

  saking kawigatosanipun, dalem ngaturaken matur nuwun ingkeng kathah

  hk,
  agus

  ___
  Nggih matur nuwun mas agus
  insya allah menawi wonten langsung disharing

 10. Nderek tepang kolo nembe kepanggih blog puniko, kulo saking yogjo dinas wonten kalimantan, kulo pingin nanemaken kawruh jawi dumateng anak anak kulo sanadyan lahir wonten kalimantan

  ___
  Sugeng pitepangan mas yanto
  sae gegayuhan njenengan kangge tetap menanamkan budaya ingkang adiluhung
  Lanjutkan !!! … (seperti pendukung SBY saja ya :)

 11. Punten Mas…. Kula saking Indramayu (tiyang Jawa Cerbon-Dermayu).

  Matur kesuwun sanget niki Mas. Kula mpun goleti buku tntang perwayangan , tapi mboten ketemu2.

  (maaf Mas, saya menggunakan basa Jawa Cerbonan. Sya kurang bsa basa Jawa Wetanan)

  MAJU TERUS BUDAYA JAWA !!!!!!

  ____
  Ada beberapa buku yang belum sempat saja scan
  Insyaa allah nanti kalau ada waktu saya sharing
  Matur nuwun
  Salam san sukses selalu

 12. kula kepengin sanget saget dherek ngundhuh wayang namung boten saget caranipun, mangga sinten ingkang kersa paring pitedah caranipun ngundhuh dhateng kula, kula aturaken agunging panuwun sinambi tetpangan. nuwun

 13. Sugeng enjing,mas kulo bikak web jenengan lan kulo badhe nyuwun tulung. Kanthi linambaran niat ingkang tulus hanguri-uri budoyo jawi, sak puniko kulo didapuk dados penyiar campursari wonten Radio Lazuar 94 FM Cikampek….www.lazuarfm.co.id…….
  Rencana kulo bade damel acara wayangan unggal malem minggu. Nanging kulo dereng gadah bahanipun inggih puniko wayang kulit mp3. menawi angsal kulo nyuwun bantuanipun kiriman mp3 wayang kulit dateng email kulo. sak derengipun kulo atruraken gunging panuwun.
  Sumonggo kulo lan panjenengan tansah semangat ngalestarekaken budoyo jawi ingkang adi luhung puniko.

  Salam baktos saking kulo…Sastro Atmojo
  Radio Lazuar 94 FM Cikampek
  08578057239

  ____
  Menawi kirim via email terlalu kathah Pak …
  monggo mbaka sekedhik didownload kemawon koleksi-koleksi wontening halamam “MP3”
  menapa wonten masalah kaliyan akses internet ?
  matur nuwun

 14. Assalamu’alaikum mas Prabu,
  Matur suwun mas, kulo sampun download mp3 wayang hasil upload panjenengan. Lumayan, kagem ngusadani kangen kampung halaman..he he….Mas, menawi wonten, nyuwun tulung dipun upload mp3 pakeliranipun ki Wisnu Warsito ( Warsito pethuk ) dalang saking Klaten. Suantenipun lumayan, nanging radi crongoh…he he
  matur suwun
  Wassalamu’alaikum

  ___
  Kulo padosi menawi wonten nggih
  matur nuwun

 15. Nuwun sewu, nderek download gambar2 lan e-book , kangge nambah seserepan kula dan reremening manah.
  Maturnuwun mas Prabu

  ___
  Monggo
  Insya allah mangke kulo tambahi koleksi sanes menawi wonten maleh

 16. Informasi kagem sutresnaning ringgit wacucal, pagelaran wayang kulit di jakarta dalam waktu dekat sbb:

  1. Malam Minggu, tgl 04 Juli 2009, Dalang Ki Manteb Sudarsonso, tempat di Dilantas Polri – Pancoran dekat Gedung Alcatel Lucent. Bukan di Polda Metro Jaya.

  2. Tgl 24 Juli 2009, Ki Anom Suroto, Pentas di Kejaksaan RI.

  3. Tgl 25 Juli 2009, Ki Warseno Slank di Ciganjur.

  Selamat menonton.

  Wassalam

 17. untung sungkono, blora

  Nuwun sewu nggih mas, kula sampun download mboten matur panjenengan langkung rumiyin. matur kesuwun

  ___
  Monggo kemawon mas untung dl sakemenge :)
  matur nuwun

 18. mas prabu… tek kayane sampean poto depan oudekerk amsterdam njeh?? itu loh dekat madametusoud??? seng ono patung2 orang terkenal itu…. tapi kayane tuh poto dah luama buanget ya…. ?? hehehe bener kagak tuh di holand? mampir di museumsex mboten riyen di holand heheheee ndonyo ono ono wae hehee ….tjonge tjonge… wat gek zegt …

  ____
  Pancen pun dangu mas tinol
  rikala taksih jaman narayana rumiyin :)
  nanging kulo mboten mlebet museum sex kok …
  isin … maklum wekdal puniko taksih lugu :)
  matu nuwun

 19. walah kulo niki mong speaker semah kulo mas… ngewang ngewangi semah lage usaha hehehe ajal ajal mas… nek kulo tukang sontek ngoten lo.. nek cumleng nopo mumet kulo sontik hehehee
  matur nuwo kulo donlod katah sanget (wayang) matur nuwon matur…… nuwon

 20. Nuwun sewu Kulo saking Kuto Pare Kediri..!! bungah lan bangga rosoning ati kulo ningali taksih wonten ingkang purun memetri lan nglestariaken budoyo Jawi… mg2 tetep lestari lan sageto kito sedoyo dados tiang Jowo kang Njowoni…!!!! mtr nuwun…

  ____
  Salam kenal Mas Firdaus
  Mohon dukunganipun kemawon
  Matur nuwun

 21. Wuaduh Kang Mas matur suwun sanget awit saking uploadipun file-file kabudayan engkang salangkung adiluhung puniko saenggo kathah sanget poro sutrisno engkang saged download kanti anchas nderek nguri-uri. Raos bingah engkang tanpo upami dene kito nggadahi sedoyo puniko.
  Monggo Kang Mas dipun grengsengaken malih, kawulo pitados Gusti engkang akaryo jagat tansah njangkung lampah panjenengan.

  ___

  Aamiin
  Nyuwun donga lan dukunganipun kemawon kulo lan rencang-rencang para sutresna wayang saget istiqomah kangge nguri-uri budaya jawi ingkang adi luhung puniko
  Matur nuwun

 22. nderek tepang kula suyanto saking wonogiri.
  bingah raosing manah kula sampun kepanggih kalian “wayang prabu” awit kula nyambut damel wonten kapal lan tebih saking jawa, kadang kangen kalih wayang kulit, awit wiwit alit kula sampun remen. biasanipun menawi wonten kampung mirengaken radio. namung sakmeniko wonten laut mboten saget malih.
  namung nyuwun sewu kula sampun nyobi download mp3 kok mboten saget di’play’…. menopo salah caranipun nggih mas… matur nuwun sanget (nyuwun sewu basane jawa kirang sae mas)

  ___
  Sugeng pitepangan Mas yanto
  Mboten saget diplay amargi menopo nggih ?
  Normalipun menawi tuntas download, kedahipun saget dimainkan
  Dicobi malih nggih
  Matur nuwun

 23. mas Prabu,nek ajeng donlot mp3 wayang,nopo kedah setunggal-setunggal,yohh….mas kulo ten warnet 3jam,donlot setunggal lakon mawon mboten rampung,niki ajeng tangket,kersane donlot saget cepet,caranipun pripun????suwun…

  _____
  Menawi pengin cepet nggih aksesipun kedah broadband
  Menawi dial-up utawi nggangge GPRS nggih wajar kemawon menawi lambat …
  Matur nuwun

 24. Mas Prabu, ada nggak album versi visualnya, mohon keterangan, untuk obat kangen nonton wayang.
  Kebetulan saya lagi di mancanegara, kalau melaui you tube kurang siip.
  Matur suwun
  Anak Klaten yang sudah senior
  Pecinta wayang kulit dan wayang orang

  ___
  Salam kenal Mas Parno
  Monggo kemawon menawi wangsul saget tumbas VCD wayang
  sementara kulo namung saget sharing via youtube
  matur nuwun

 25. Ngapunten sakderingipun kaka prabu, dalem nderek download, salam kenal dalem saking kediri

  ____
  Salam kenal kembali ke Mas Seno Kediri
  Monggo dipun download sakemenge :)
  mugi saget reno ing panggalih
  matur nuwun

 26. Mas Prabu, badhe ndherek download brotoyudho live show sekawan dalang wonten Cawas Kla10 kados pundi caranipun, Nuwun.

 27. Halloo mas saya pengemar cerita ramayana dan rencananya saya pengen bikin animasi ramayana 3D tapi saya kekurangan bahan. Saya lagi cari buku anak bajang menggiring angin sebagai bahan pengayaan. saat ini saya cuma pake buku sunardi sebagai acuan. Kalo ada bantuin ya massss/

  ___
  Saya yakin masih banyak referensi tentang Ramayana untuk melengkapi proyeknya mas
  Insya allah kalau saya bisa bantu pasti dibantu
  Makasih

 28. Maturnuwon Mas Prabu, Kulo tiang tranmigrasi terhibur berkat wayang sampaian

  ____
  Kulo rumaos remen sanget menawi wonten ingkang bingah
  matur nuwun

 29. Nglajengaken serat kula tanggal 16 Juni 09, nuwun inggih kulo gadah masalah koneksi internet. Kulo ngagem m3 durasi ingkang 5000 / 4 jam he he he. Amargi kulo sanes Music Director ( Kulo Namung Penyiar ) pramilo sedoyo ingkang kulo betahaken kedah dipun sedia aken piyambak.
  Lagu2 campur sari kulo piyambak ingkang upload dateng song bank radio..kulo ingkang edit salaminipun 3 tahun sekedhik boko sekedhik, lha niki kulo gadah rencana kagem mentasaken wayang kulit nanging bahanipun dereng wonten. download saking mriki ( matur suwun…) paling banter dugi seri 4 – 5/ lakon betahaken wekdal 8 – 10 jam ngagem IDM he ehe he he . Kulo nyuwun saran utawi idenipun Pakde…matur suwun….

  SASTRO ATMOJO
  RADIO LAZUAR 94 FM CIKAMPEK
  http://sastrotips.blogspot.com
  085780570239

 30. kulonuwon mas prabu…
  sy mau nanya,,, saya pernah dengar instrumen lagu jawa dengan iringann saksofon….yang diputar di radio safari…meniko keluaran album apa njeh??? kulo search2 di internet kok mboten kepanggih…

 31. Nuwun Sewu Sak Derengipun,
  Kula nyuwun dipun terangaken babagan cerita Dirgapracona nyolong Srikandi, napa cerita punika wonten ing pakem pawayangan baku?
  Matur Nuwun,
  Agung S

 32. Mas Prabu griyanipun pundi nggih? menawi kawulo sudhung wonten Ds. Ringinputih Karangdowo Klaten. Sakmeniko kulo nyambut damel wonten Semarang.

  ___
  Kulo wonten ing Bandung
  Rumiyin kampungipun wonten ing Wonosari, Trucuk
  Sugeng pitepangan
  Matur nuwun

 33. mas terimakasih atas dile cerita wayangnya. saya belum lama tertarik cerita wayang. jadi belum apa-apa, tapi sekilas saya mulai memahami filosofi wayang itu sendiri. tapi saya tidak paham bahasa jawa sehingga saya agak kesulitan untuk menonton pagelaran seni wayang kulit. terima kasih mas.

 34. Mas , tolong di upload ke http://www.indowebster.com, buku sejarah wayang purwanya, klw di 4shared gagal terus downloadnya, kalau file di upload ke server lokal, pasti kenceng downloadnya. tolong ya mas, saya dari sumatra susah cari cerita wayang, pingin belajar susah cari sarana nya..

 35. Salam kenal,

  Kang Mas Prabu, kulo termasuk pengemar budaya jawa. Kulo download susah banget, lama & sering putus². Biasa modalnya Cuma modem smart/ ke warnet. Kulo usul menawi file dalam bentuk wma malih pripun nggih. Supados download cepat selesai. Mengke tinggal diconventer ke MP3 piyambak. Khan conventer bisa download juga di internet. Dan proses conventer dari wma ke MP3 jauh lebih cepat dan 99,9 % berhasil. Kan lumayan Kang Mas jaman susah, dpt hiburan+melestarikan budaya jawa tp biaya bs ditekan semurah mungkin). Sepindah maleh Meniko yen Kang Mas prabu & sederek ² liyane setuju.

  Maturnuwun lan nyunngapuro

 36. Nuwunsewu..

  Inggih mas, nek saget di upload ten server lokal kantun indowebster.com mawon kersanipun radi cpt.. nyuwun ngapunten..

  Matur nuwun

 37. Maturnuwun sanget dumateng kaka prabu …

  Senajan kulo manggen wonten jakarta ingkang saben dinten tansah ngadepi budoyo ingkang maneko warno, nanging tetep tansah nguri-uri budoyo jawi khususipun wayang kulit, gending2 jawi lan sanes-sanesipun … nderek nepanganken, kulo asli saking Desa Kopok Kidul-Tawangsari-Pengasih-West-Prog (Kulon Progo) tangganipun dalang Ki Hadi Sugito … nuwun

 38. weleh weleh.. mbel..mbel sambel sadulitno… sambel mangga muda enak rasanya.. apalgi daunny yang muda….
  ini benar benar ruang penyimpanan harta yang luar biasa.. maturn nembah suwun sanget

  salam
  kris

 39. Kulo Nuwun Kakang Prabu.
  Nderek nepangaken Kulo Wahyu Kutilang saking Pekanbaru.
  Waduh…,bingah raosing manah kang tanpo upami, awit manggihi daleme njenengan meniko kakang….
  sampun dangu kulo madosi MP3 wayang ingkang dalang Ki Hadi Sugito, awit kiambakipun dalam kareman kulo… walah,emane kulo randos telat anggenipun manggihi alamate njenengan niki, mboten dangu malih pulsa kulo KO (he..he…, ngisin-isini) Pokok’e ingkang baku matur nuwun sanget awit suguhane njenengan, insyaAllah kulo bade krasan, dangu wonten dalemipun kakang Prabu. Nuwun

  Rahayu…

 40. Bos matur nuwun, kulo sampun ngunduh lebih dari 5 lakon dari Ki Hadisugito dan Ki Timbul Hadiprayitno. Salam dan semoga sukses.

 41. Saya sedang meneliti wayang wong Sriwedari yang difokuskan pada determinasi penari rol seperti Rusman, Darsi, dan Surono. Saya mohon komentar tentang pentingnya penari rol dalam pertunjukan wayang wong komersial, soalnya wayang wong Sriwedari tidak punya penari rol yang kondang seperti Rusman.

 42. nyuwun izin, kulo nderek download audio wayang, bingah sanget saged kepanggih situs meniko. Matur nuwun.

  salam kenal

 43. Asss.Wr.Wb. Mas kulo nderek injin download idep-idep angleluri budaya jawi kang adi luhung ingkang dados aset dunia— agus eko t. (si Doel ) Balikpapan — Maturnuwun . Wassalam.

 44. Sami-sami Mas
  Mugi andadosken ndalangipun tambah sae kemawon
  menawi saget lha mbok kulo lan para pecinta wayang sanesipun diparingi pirso utawi diparingi audionipun rikala Ki Agung manggung …
  nyuwun sewu lho …
  matur nuwun

 45. Menawi saget wonten youtube rumiyin Ki Agung
  lajeng mangke dipun sharing dateng mriki
  amargi wonten ing mriki mboten wonten fasilitas kangge upload video
  kajawi menawi dalam bentuk file mp4/mpg/avi (sanes gambar videonipun) saget dipun sharing wonten ing 4share rumiyin
  Menawi wonten ing youtube kedah displit rumiyin amargi durasi maksimal mboten angsal langkung 11 menit
  Matur nuwun

 46. ngih mas mangke kula cobi rumiyin

  nanging video kola namung sewates perang kembang kemawon
  masala`e video kasebat potongan saking festival pedalangan ing kab kudus

  matur nuwun mugi- mugi video kula saged sumrambah ing tlatah INDOMESIA

  AMIIIIN!

  ____
  Matur nuwun
  kulo tenggo videonipun nggih

 47. Ngapunten mas,,
  kulo wonten tugas basa jawi,,
  bade nggeleti artikel cerita wayang ramayana,, tapi ngangge basa jawi,,
  wonten mboten nggeh?
  Suwun,

  __
  Monggo berkunjung wonten ing wayangpustaka
  Matur Nuwun

 48. ngapunten badhe ndherek nyuwun pirso, bok menawi pirso menopo kagungan : cerita barata yudha ingkang kaserat ngaggem bahasa jawa

  matur nuwun sak dereng ipun

  ___
  Monggo berkunjung wonten ing wayangpustaka
  Matur Nuwun

 49. Nyuwun pirsa mas menapa gadhah koleksi kaset wayang lakon Semar mbarang jantur utawi Petruk dadi ratu dalangipun Ki Anom Suroto, menawi kagungan wonten pundi mundhutipun, menawi saged kula nyuwun alamatipun menapa saged ngopy utawi ngrekam. Maturnuwun salam kenal .

 50. Nuwun sewu. badhe nyuwun gambar pendawo lima punopo saged. kaliyan gambar gambar putra putranipun/garwa gawane pendawo limo. nuwun sewu ngrisahi.

 51. wah mas prabu soyo kathah daleme… soyo kathah piantun engkang nyambangi.. lan sami mendhet.. oleh oleh engkang sami dipun padosi… mugi mugi mas prabu tetep wonten wekdal kangge ngladosi poro kadang engkang sami sowan.

  ___
  nyuwun supportipun kemawon supados langkung kathah hal-hal ingkang positif saget dinikmati para sutresna sadaya
  matur nuwun

 52. kulonuwun, nderek nepangake mas.

  ____
  Monggo, sugeng pitepangan kalian sedaya wargi pecinta wayang ing mriki
  Nuwun

 53. Nderek pitepangan Mas Prabu, ugi dhumateng poro sutresno budoyo Jawi…
  Mas Prabu, menawi nyuwun download-an crito wayang (kalebet ontowecononipun) wonten pundi njih?? Ing pangajab, naliko Ki Dhalang : ongg…sworo doto pitono…lan sak terasipun, kawulo saget nirokaken…
  Awit saking pambiyantu panjenengan kulo ngaturaken agunging panuwun. Mugi pangertosan ingkang panjenengan aturaken meniko kacathet minongko amal shaleh…nuwun

 54. duuhh bagus banget tampilannya mas prabu..4 hari gak berkunjung teh ketinggalan cerita,,,he2x..mas mau tanya niech..qo kalau saya buka wayang pustaka ndak bisa yaaa?(cth kalau kita mau liat kisah ramayana)
  selalu tampil ngisi alamat email ma nama…tapi itu jga untuk reply doank mas…harus gmana yaa? da nte kabuka buka wae uyy..
  ntar saya upload dech tampilan nya di fb…hatur nuhun mas prabu…
  matur nuwun sanget

  1. Sepertinya Pak Budi sementara lagi update blog sehingga bikin banyak page yang masih kosong
   Silahkan cari dan buka postingnya … dapat dicari di search
   nuwun

 55. nderek tepang kangmas Prabu…,
  dalem saking Pamulang Wetan badhe nderek ngangsu kawruh lumantaran download file2 panjenengan ing pangajap andadosaken lereming manah.. matur sembah nuwun

 56. mas prabu file-file untuk mas patik raja dewaku,kidung malam,dan cerita2 lainnya.Nuwun sewu di simpen dmana ya mas?tak cri qo ndak ketemu yaa?maturnuwun sanget mas…

 57. Nuwun sewu, nderek download wayang mp3 nipun. Kangge nderek nguri-nguri budoyo jawi wonten radio komunitas kula, Radio Swara Marhaen. Tayu- Pati. suwun

  1. Monggo … tamtu kemawon … kula lan sutresna wayang sanesipun tamtu langkung remen jalaran langkung kathah ingkang saget midangetaken lan memanfaatkan koleksi wonten ing mriki.
   Salam kangge komunitas Radio Swara Marhaen Pati …
   Nuwun

   1. Nderek sarujuk, menika ugi kados ingkang sampun kula aturaken nalika kula sowan Raka Mas Prabu, kula ugi nggeret Mas Baroto (Radio Sonata 88,1FM Bandung), saban dinten jum’at ndalu jam 23.30 kula ugi tansah manco wonten Radio Sonata 88,1 FM, sakderengipun rekaman kaputer wonten bahasan perkawis Carios, dhalang ugi ingkang mboten kantun kawigatosan situs wayangprabu (Raka Mas Prabu) ingkang sedya urun-urun nderek nguri-uri kabudayan ugi bewara ajak-ajak khususipun dumateng para mudha taruna ‘berpartisipasi’, menika kula ugi nyuwun dumateng Mas rantau Marhaen ngumandhangaken situs menika. Kula soho Radio Sonata 88,1 FM titip salam kagem Crew Radio Swara Marhaen Pati. Nuwun

 58. sugeng dalu,

  nderek tepang mas prabu,kulo saking klaten.nderek ningali koleksi video wayangipun.

  matur nuwun

 59. Kangge Radio Swara Marhaen Pati, mbok manawi sampun langkung katah koleksinipun wayang utawi sanesipun ingkang magepokan kaliyan seni lan budoyo jawi. Leres menopo ingkang sampun diaturaken dimas Roni kulo ingkang ngayahi nderekaken giaran ringgit purwo ten radio Sonata 88,1 fm Bandung, rumaos digampilaken anggenipun pados bahan-bahan kangge giaran khususipun wayang kulit. Mbok manawi langkung katah radio ingkang mersudi paring giaran seni lan budoyo jawi, yekti manawi seni budoyo jawi saget langgeng dumugi samangke. Mboten sanes gegandengan kaliyan Wayang Prabu sanget aageng kauntunganipun. Pramilo kagem Mas Roni empun kendat-kendat anggenipun paring suplai bahan giaran ringgit purwo, amargi kulo piyambak dereng paham anggenipun bade ngunduh koleksinipun Wayang Prabu. Pramilo pambiyantu poro sederek khususipun Mas Roni ugi Mas Prabu sanget dipun ajeng-ajeng saterasipun.

 60. Sugeng enjang mas
  kula nderek download “gending talu cerita kehidupan manusia.

  Maturnuwun saged nambah pengetahuan bab pewayangan.

  salam,
  menur

 61. Nuwun sewu.. ngaturaken agengin penuwun dene kula nderek nempil kawruh2 menika datanpi atur cecala langkung rumiyin. salam budaya

  nuwun
  tandha

 62. Nuwun sewu Ki, kulo wonten Riau ndherek ngundhuh,,, saged kangge ngusadani kapanging manah dhumateng kabudhayan Jawi.
  Matur Nuwun..

 63. Nuwun Sewu Mas Prabu, menopo kagungan rekaman lampahan “Bodroyono Ngrekso Tri Bawono” dening Ki Enthus Susmono?.

 64. kulo nuwun,, kulo badhe nyuwun katrangan, mbokmenawi wonten ebook cerita pewayangan,,, matur sembah nuwun,,

 65. He, he, he, akhirnya ketemu maning, setelah menghilang dari WP, search dg nulis pranowo budi, trus masuk ke website-nya Jaman Semana yg ngalembana mas Prabu habis2an, akhirnya nyampe deh disini.
  Sungguh situs yg wahid, banyak ilmu.
  Setelah baca karakter dan cerita sepintas tokoh2 pewanyangan, ternyata Kesatriya nggak selamanya laku bener, memang manusia nggak ada yg sempurna ya,……..la tak kira ki Arjuno satrio sejati je, jebule,,,,,?????
  Wis, matur nuwun sanget mas Prabu, mugi Gusti tansah maringi kesehatan lan kesempatan ingkang langkung katah dumateng jenengan.

 66. Kulo pengen gabung neng mboten nmangertos caranipun, kulo tebih wonten ing Ambon Maluku wonten ing pulau seram Maluku Tengah Masohi, wayang KHS kangge tombo kangen kaleh Magelang
  nyuwun pitulungan kangge kulo gabung

  1. Mas Ginggin, saged klik PPW Milis lajeng joint, utawi menawi bilih kapenggalih repot saget kintu data-data Asma alamat lengkap + no. HP, Interes Wayang menopo, dalang favorit lsp dipun kintunaken dateng roni.subari@yahoo.com utawi sms 087 821 232 070 utawi paguyuban_pecinta_wayang@yahoogroups.com, dene menawi sampun gabung mangkeh saged andamel KTA kanthi ngintunaken pas photo ugi mawi beyo 25ewu lan iuran wajib saben wulan 10ewu, namung langkung sae gabung rumiyin. Monggo

 67. Mantep, madep, marep,… “BW World Masterpiece”
  maju terus pantang atrek, nguri-uri budoyo adiluhung…… Joyo-joyo wijayanti,…….

 68. Pak dhe Prabu, saya ingin sekali denger or dapet pagelaran wayang kulit lakon baratayuda dari bisma s/d duryudana versi Ki Manteb Sudharsono, Ki Anom Suroto, Ki Nartosabdo, Ki Hadi Sugito dan Ki Sujiwo Tejo…

 69. Kula nuwun , Punapa kagungan serat ingkang ngemot cakepan Gathutkaca gandrung / sokur bage wonten Mp3 nipun ( ….. balung pakel lst ipun ) ?

 70. lek download wayang iki piye mas q arep download ki rudi gareng lakon petrok kembar kok angel yoo njalok kode kodene piro mas

 71. Kakangmas, dipun tepangaken, kula saking Tulungagung, tepat ipun Kendalbulur, kula warganipun Pak Eko Dalang ugi Mbah Murdi, nderek nyimak nggeh Kakangmas…..!

 72. Nderek nepangaken, kulo Toro saking Jkrta,maturnuwun sanget lan saestu bingah woten blog ingkang nguri2 kabudayan Jawi. Salut kagem mas prabu soho admin ingkang sampun kerso ngelola blog pustaka wayang. Mas Prabu Kulo badhe nyuwun pirso awodene Prabu Kersosono lan artinipun Kersosono dhumateng nami puniko. Maturnuwun. Sukses kagem mas prabu lan wayang prabu.

 73. Yuwun ngapunten derek downlod
  wayangipun gih mugi budaya jawi tetap kawentar ing indonesei lan maca negari
  ( wonogiri )

 74. mas prabu. dalem pingin sumerap lampahan resi cekel hendroloyo. dining ki dalang sukarji saking blitar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: