Susarma, Prabu

http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=12008

Prabu Susarma setengah denawa

Prabu Susarma kuwi raja negara Trigarta. Pawakan lan dedeg piyadege gedhe dhuwur. Praupane setengah denawa, setengah manungsa. Dheweke isih kapetung anak turune Prabu Nilarudraka, raja negara Gluguhtinatar.

Prabu Susarma tau beda panemu lan bengkerengan kalawan Prabu Matswapati saka negara Wirata. Saka kedadeyan kuwi, wusana negara Trigarta dirabasa dening wadyabala Wirata sing ditindhihi dening Rajamala.

Rajamala minangka senapati perang negara Wirata kuwi ora liya adhi ipene Prabu Matswapati. Ing paprangan kuwi Prabu Susarma kalah lan banjur milih teluk marang panguwasana negara Wirata. Susarma pasrah bongkokan marang Rajamala.

Sawise Rajamala mati dening Bima utawa Jagalabilawa, Prabu Susarma banjur tembayatan karo Prabu Duryudana, raja negara Astina, kanggo ngrabasa negara Wirata.

Ing kalodhangan kuwi Prabu Duryudana pengin mangerteni papan ndhelike kulawarga Pandhawa ing negara Wirata. Dene Prabu Susarma pengin males tumindake Rajamala. Ing sawijining perang gedhen-gedhenan antarane wadyabala Wirata lan wadyabalane Susarma sing tembayatan karo Duryudana, Susarma kasil diperjaya dening Jagalabilawa utawa Bima. ::Ichwan Prasetyo::

http://www.bausastra.com/main/index.php?do=view&id=155

SUSARMA

Adalah tokoh wayang cerita Mahabarata, Prabu Susarma adalah raja negara Trigarta. Bertubuh besar dan berwajah setengah raksasa. Konon ia masih keturunan Prabu Nilarudraka dari negara Gluguhtinatar. Prabu Susarma pernah berselisih dengan Prabu Matswapati dari negara Wirata. Akibatnya negara Trigarta diserang dan diobrak-abrik oleh Rajamala senapati perang negara Wirata yang juga adik ipar Prabu Matswapati. Prabu Susarma kalah dan menyatakan takluk kepada Rajamala.

Setelah Rajamala tewas terbunuh oleh Jagalabilawa (Bima) Prabu Susarma bersengkongkol dengan Prabu Duryudana raja negara Astina untuk menyerang negara Wirata. Prabu Duryudana ingin membongkar persembunyian keluarga Pandawa di negara Wirata sedangkan Prabu Susarma ingin balas dendam atas perbuatan Rajamala. Dalam penyerbuan tersebut Prabu Susarma mati oleh Jagalabilawa (Bima).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: