Gandara, Prabu

Prabu Gandara adalah raja negara Gandaradesa beristrikan Dewi Gandini. Mereka mempunyai putra-putra yaitu Arya Sakuni, Arya Surabasata dan Arya Gajaksa serta Gandari.

One thought on “Gandara, Prabu”

  1. Nuwun sewu, menawi miturut cariyos pedhalangan, nata ing negari Gendaradesa menika Prabu Suwala utawi Keswara, ingkang lajeng peputra cacah 5, inggih menika 1. Arya Gandarya ingkang lajeng jumeneng nata nggentosi kelenggahipun pra Suwala kanti jejuluk Prabu Gaedara, 2. Dewi Gendari, 3. Trigantalpati/Suman utawa sulawaputra (Sengkuni), 4. Sarabasanta lan Gajaksa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: