Dananjaya, Jin

ARYA DANANJAYA menurut cerita pedalangan Jawa adalah raja Jin negara Madukara, di kawasan hutan Mertani. Ia mempunyai dua kakak kandung, yaitu : Prabu Yudhistira, raja Jin negara Mertani dan Arya Dandunwacana yang bersemayam di kesatrian Jodipati. Arya Dananjaya juga mempunyai dua saudara seayah lain ibu masing-masing bernama ; Ditya Sapujagad yang bertempattinggal di kesatrian Sawojajar, dan Ditya Sapulebu di kesatrian Baweratalun. Arya Dananjaya sangat sakti. Ia memiliki pusaka berupa jala sutra yang berwujud emas. Bersama kakaknya, Arya Danduwacana, Arya Dananjaya menjadi bentengdan senapati perang negara Mertani, sebuah kerajaan siluman yang dalam penglihatan mata biasa merupakan hutan belantara yang sangat angker.

Ketika hutan Mertani berhasil ditaklukan keluarga Pandawa, putra Prabu Pandu rajanegara Astina, berkat daya kesaktian minyak Jayengkaton yang diperoleh Arjuna dari Bagawan Wilawuk, naga bersayap dari pertapaan Pringcendani, Arya Dananjaya yang kalah dalam peperangan melawan Arjuna, akhirnyamenjelma/sejiwa dengan Arjuna. Kepada Arjuna ia menyerahkan ; Nama Dananjaya menjadi nama sebutan Arjuna, pusaka Jala Sutra Emas, negara Madukara beserta seluruh balatentaranya, dan memberi saran kepada Arjuna untuk mengawini Dewi Ratri, putri Prabu Yudhistira dengan Dewi Rahina yang sesungguhnya pewaris tunggal negara Madukara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: