Brajawikalpa

BRAJAWIKALPA adalah putra ketujuh Prabu Arimbaka, raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba. Ia mempunyai tujuh orang saudara kandung masing-masing bernama; Arimba/Hidimba, Dewi Arimbi, Brajadenta, Arya Prabakesa, Brajamusti, Brajalamatan dan Kalabendana.

Brajawikalpa mempunyai sifat perwatakan ; pemberani, tangguh, setia, sedikit serakah dan tidak mempunyai pendirian yang tetap. Ia juga ikut mendungkung Brajadenta dan saudara-saudaranya yang lain ketika menentang Dewi Arimbi yang akan mengangkat Gatotkaca sebagai raja Pringgandani. Brajawikalpa juga ikut terlibat langsung pemberontakan yang dipimpin oleh Brajadenta dan Brajamusti, walau sebelumnya telah diperingatkan oleh Kalabendana.

Dalam peperangan pemberontakan tersebut, Brahjawikalpa tewas dalam pertempuan melawan Gatotkaca. Arwahnya menjelma menjadi ajian/kesaktian berujud  perisai yang manunggal dalam punggung Gatotkaca.

Brajawikalpa kuwi anake Prabu Arimbaka sing nomer pitu. Prabu Arimbaka kuwi raja denawa negara Pringgadadi. Brajawikalpa lair saka guwa garbane Dewi Hadimba, prameswarine Prabu Arimbaka.

Brajawikalpa duwe sedulur tunggal bapa biyung cacah pitu, yakuwi Arimba utawa Hidimba, Dewi Arimbi, Brajadenta, Arya Prabakesa, Brajamusti, Brajalamatan lan Kalabendana. Watake Brajawikalpa kuwi kendel, tangguh, setya, rada srakah lan ora duwe adeg-adeg sing jejeg, gampang miyaru-miyur golek endi sing penak dhewe.

Ing ontran-ontran Pringgadani nalika Dewi Arimbi ngangkat Gathotkaca minangka raja, Brajawikalpa mehak Brajadenta lan sedulur liyane sing ora sarujuk marang kawicaksanane Arimbi kuwi.

Brajawikalpa uga urun kridha melu cancuttaliwanda ing pangraman sing ditindhihi dening Brajadenta lan Brajamusti. Kraman kuwi jalaran saka rasa kuciwa nalika mrangguli sing jumeneng nata ing Pringgadani malah Gathotkaca.
Kamangka sadurunge mutusake mehak marang Brajadenta lan Brajamusti, Kalabendana wus ngelingake Brajawikalpa. Lan kawitane Brajawikalpa sin duwe watak ora duwe adeg-adeg sing jejeg kuwi rumangsa ora mantep atine nalika arep mehak Brajadena lan Brajamusti.

Ing paprangan kasebut, Brajawikalpa nemahi pati nalika andon yuda mungsuh Gathotkaca. Arwahe Brajawikalpa banjur manunggal kalawan Gathotkaca dadi piyandel arupa aji-aji wujud tameng ing gegere Gathotkaca.

Kalabendana lan Prabakesawa kang uga sedulure Brajadena lan Brajamusti milih ora nyarujuki sikep lan tumindak ngraman marang panguwasane Pringgadani. Jeneng Brajawikalpa ngemu teges aji-aji, jimat, rajah utawa layang. ::Ichwan Prasetyo::

One thought on “Brajawikalpa”

  1. Nyuwun dipunsusuli Brajawikalpa gagrak Ngayogyakarta kados dene kadang braja nginggilipun. Matur nuwun sanget.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: