Category Archives: Kusuma

S. Maridi Dkk. ‎– Gending Beksan Vol. 4


 S Maridi Gending Beksan Vol 4 Depan
Label: Kusuma Recording ‎– KGB 004
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1984
Style: Gamelan

S Maridi Gending Beksan Vol 4 All

Tracklist

A1 Gambyong Ayun-ayun Ladrang Ayun-ayun Pl.6 12:15
A2 Kelaswara – Adaninggar Ada-ada – Srepeg – Ldr. Pangkur Srepeg – Palaran Durma Rangsang, Maskumambang – Ayak-ayak – Sampak Sl.M. 17:15
B1 Golek Mugirahayu Ladrang Mugirahayu Sl.M. 10:15
B2 Bambang – Yaksa (Perang Kembang) Ada-ada – Ldr. Embat-embat Penjalin – Ada-ada – Ktw. Teplek – Ayak-ayak – Srepeg – Sampak Sl.9 18:05

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/J1LC4XHh/Gending_Beksan_Vol_4.html

S. Maridi Dkk. ‎– Gending Beksan Vol. 3


 S Maridi Gending Beksan Vol 3 Depan
Label: Kusuma Recording ‎– KGB 003
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1984
Style: Gamelan

Tracklist

A1 Beksan Retno Asri: Patetan Pl.6 – Ktw. Gondomastuti Pl.6 Patetan Pl.6 14:12
A2 Beksan Gatutkaca Gandrung: Ada-ada Sl.M. Trus Sampak Sl.M. Patetan Tlutur – Ktw. Pawukir Sl.M. Ada-ada Bendrong Mawi Pocung Rubuh – Ada-ada Trus Sampak Sl.M. 15:36
B1 Beksan Bondan Tani: Ldr. Kalongking – Ldr. Ayun-ayun – Ldr. Kalongking Pl.6 9:36
B2 Beksan Sencaya Kusumawicitra: Ada-ada Trus Sampak Pl.Br. – Ldr. Moncer – Ktw. Pisan Bali Pl. Br. – Slepeg Dados Ayak, Wangsul Sampak Pl.Br. 20:52

S Maridi Gending Beksan Vol 3 All

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/6b_1meOS/Gending_Beksan_Vol_3.html

S. Maridi Dkk. ‎– Gending Beksan Vol. 1


 S Maridi Gending Beksan Vol 1 Depan
Label: Kusuma Recording ‎– KGB 001
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1979
Style: Gamelan

Tracklist

A1 Rantaya: Ktw. Subokastawa Sl.9 13:40
A2 Prawira Watang: Ada-ada Lancaran Lasem Ldr. Ginugah Gangsaran Pl.6 6:15
A3 Manipuren: Ldr. Pangkur Sampak Pl.Br. 8:30
B1 Gatutkaca Ontoseno: Ada-ada Sampak Ldr. Sriwibawa Ada-ada Slepeg Ayak-ayakan Sampak Sl.9 14:30
B2 Kamajaya Ratih: Patetan Pl.5 Dandanggula Macapat Ktw. Tumadah Patetan Kagok Ktw. Gondomastuti Ktw. Ilir-ilir Kodok Ngorek Pl.6 14:45

S. Maridi Dkk. ‎– Bondhan


S Maridi Bondhan (Kusuma) All
Label: Kusuma Recording ‎– KGB 005
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1984
Style: Gamelan

Tracklist

A1 Bondhan Ayak-ayak, Ldr. Ginonjing, Ledhung, Ayak-ayak Sl.M. 10:30
A2 Bogis Rewantaka Ada-ada, Lcr. Kandhang Bubrah, Ktw. Gandamastuti, Kumuda, Gangsaran, Trus Sampak Pl.6 12:30
A3 Munyuk Lcr. Kotek, Ktw. Kasatriyan, Lcr. Kotek Sl.9 6:45
B1 Lambangsih Dhandhanggula Macapat, Ktw. Tumadhah, Pathet Kagok Lasem, Ktw. Gandamastuti, Ilir-ilir, Kodhok Ngorek Pl.6 14:00
B2 Menak Koncar Ada-ada, Lcr. Asmaradana, Sampak Sl.M. 15:00

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/ysx9r-5n/Bondhan__Kusuma_.html

R.L. Kawindro Sutikno : Pamularsih


 Pamularsih Depan
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 071
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1979
Style: Gamelan

Tracklist

A Bawa Sekar Ageng Kuswarini Katampen Gendhing Ngendhuri Minggah Ladrang Pamularsih Kalejengaken Ketawang Larasmaya Rinengga Pl.Br. 28:53
B Gendhing Glebag Jangkep Minggah Ketawang Madumurti Sl.Mny. 29:06

Credits

Pamularsih All

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/mtm4T3iL/Pamularsih.html

R.L. Kawindro Sutikno : Ngeksiganda


 Ngeksiganda Depan
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 072
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1979
Style: Gamelan

Tracklist

A Bawa Sekar Ageng Bremarakerasa Katapen Gendhing Panglawetganda Minggah Ladrang Janti Kalajengaken Ketawang Sri Kawuryan Sl.9 28:31
B1 Gendhing Ngeksiganda Minggah Ladrang Ngeksiganda Pl.5 21:03
B2 Ketawang Srinawa Pl.6 7:48

Credits

Ngeksiganda All

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/TP7XKt3I/Ngeksiganda.html

R.L. Kawindro Sutikno : Ela-ela Tingkir


 Ela-ela Tingkir Depan
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 070
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1979
Style: Gamelan

Tracklist

A Gending Wasitosih Minggah Ladrang Samyosih Kalejengaken Ketawang Kontap Mawi Andhegandhegan Pocung Paseban Pl.6 31:07
B Gending Ela-ela Tingkir Minggah Ladrang Wentis Kengis Trus Rambangan Pangkur Sl.9 30:46

Credits