Category Archives: Wakija

Wakija : Randha Nunut


Wakija Randha Nunut Depan
Label:Kusuma Recording ‎– KGD 121
Format:Cassette, C60
Country:Indonesia
Released:1984
Style:Gamelan

Tracklist

A1 Gd. Randhanunut Kalejengaken Ktw. Mayar Mayar Sl.M.
A2 Ldr. Sekar Gadhung Sl.M.
B Bawa Sk. Kuswaraga Dawah Gd. Kutut Manggung Pl.Br

Credits

Wakija Randha Nunut All

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/nL6DbQAk/Randha_Nunut.html

Wakija : Pangkur Segara Kidul


Wakija Pangkur Segara Kidul Depan

Label:Kusuma Recording ‎– KGD 139
Format:Cassette, C60
Country:Indonesia
Released:1990
Style:Gamelan

Tracklist

A Bawa Pangkur Segara Kidul Katampen Ldr. Pangkur Segara Kidul Sl.M. 30:07
B1 Ldr. Wahana Pl.B. 6:09
B2 Onde-Onde Pl.B. 11:51
B3 Ijo-Ijo Pl.B. 5:28
B4 Es Lilin Pl.B. 5:29

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/cNJ7teYU/Pangkur_Segara_Kidul.html

Wakija : Pahargyan Vol 2


Wakija Pahargyan Vol 2 Depan
Label:Kusuma Recording ‎– KGD 131
Format:Cassette, C60
Country:Indonesia
Released:1990
Style:Gamelan

Tracklist

A1 Ldr. Santimulya Pl.5. (Upacara Sungkeman) 9:15
A2 Ayak-ayak Pl.Br. (Cucuk Lampah Mapak Temanten Bade Kirap) 5:45
A3 Gd. Kinanthi Jurudemung Pl.Br. (Kirap I Santun Ageman) 14:20
B1 Ldr. Karonsih Pl.Br. (Temanten Santun Ageman/Dandos) 11:30
B2 Gd. Mijil Dhempel Sl.9. (Kirap II Temanten Lenggah Malih) 13:20
B3 Ldr. Puspadenta Sl.9. (Cucuk Lampah Wangsul) 4:20

Credits

Wakija Pahargyan Vol 2 All

 

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/zxY1fOqR/Pahargyan_Vol_2.html

Wakija : Pahargyan Vol 1


Wakija Pahargyan Vol 1 Depan

Label:Kusuma Recording ‎– KGD 130
Format:Cassette, C60
Country:Indonesia
Released:
Style: Gamelan
Wakija Pahargyan Vol 1 All

Tracklist

A1 Ktw. Sekarteja Pl.Br. (Temanten Putri Medal Saking Panti Busana) 9:02
A2 Ldr. Serang Pl.Br. (Utosan Mapag Temanten Kakung) 4:48
A3 Monggang Pl.6 (Temanten Kakung Dhateng) 2:32
A4 Ldr. Wilujeng Pl.Br. (Temanten Kakung Mlebet Kalajengaken Upacara Srah Tampi) 13:26
B1 Kodhok Ngorek (Temanten Panggih) 10:00
B2 Ldr. Rangayu Pl.Br. (Upacara Krobongan) 9:01
B3 Ldr. Kapang-Kapang Pl.6 (Besan Rawuh) 9:26
B4 Lcr. Kebogiro Pl.Br. (Hatur Panawun) 1:27

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/X92rqPh-/Pahargyan_Vol_1.html

Wakija : Kasmaran 2


Wakija Kasmaran Vol 2 Depan
Label:Kusuma Recording ‎– KGD 137
Format :Cassette, C60
Country:Indonesia
Released:1990
Style:Gamelan
Wakija Kasmaran Vol 2 All

Tracklist

A1 Repen Sinom Wnikenya Kasambet Sinom Grandhel Sl.9 11:59
A2 Pathetan Kasambet Ktw. Pangkur Nyamat Pl.6 8:40
A3 Ktw. Subakastawa Sl.9 8:26
B1 Sinom Parijatha Pl.B. 7:08
B2 Ldr. Asmaradana Sl.M. 14:43
B3 Kinanthi Sandhung Sl.M. 7:14

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/giLm9uw5/Kasmaran_Vol_2.html

Wakija : Kasmaran 1


Wakija Kasmaran Vol 1 Depan
Label:Kusuma Recording ‎– KGD 123
Format:Cassette, C60
Country:Indonesia
Released:1990
Style:Gamelan
Wakija Kasmaran Vol 1 All

Tracklist

A1 Ktw. Sinom Gandrung Wuyung Sl.9 12:40
A2 Lg. Yen Ing Tawang Ana Lintang Pl.6 10:03
A3 Ktw. Pocung Wuyung Pl.6 7:54
B1 Repen Pocung Pl.6 2:57
B2 Ktw. Kinanthi Sandhung Pl.6 8:16
B3 Lg. Wuyung Pl.6 7:00
B4 Ldr. Asmaradana Pl.6 12:27

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/aqRlGggs/Kasmaran_Vol_1.html

Wakija : Andum Basuki


Wakija Andum Basuki Depan
Label:Kusuma Recording ‎– KGD 140
Format:Cassette, C60
Country:Indonesia
Released:1984
Style:Gamelan
Wakija Andum Basuki All

Tracklist

A1 Andum Basuki Pl.6 7:11
A2 Aja Ngece Sl.9 6:36
A3 Timbangana Katresnanku Pl.B. 9:05
A4 Jenang Gula Pl.B. 6:06
B Bawa Sekar Pritanjala Katampen Gd. Carang Gantung Minggah Ldr. Sigramangsah Trus Ktw. Pawukir Sl.M. 29:58

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/gDV283aP/Andum_Basuki.html