Category Archives: Sunarto Cipto Suwarso

Sunarto Cipto Suwarso – Subakastawa


S. Ciptosuwarso Subakastawa Cover
S. Ciptosuwarso* ‎– Subakastawa
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 021
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1990
Genre: Folk, World, & Country
Style: Gamelan

S. Ciptosuwarso Subakastawa Full

Tracklist

A1 Ketawang Ibu Pretiwi Pl. 6
A2 Jineman Uler Kambang Sl. 9
A3 Jineman Marikangen Sl. 9
B1 Ketawang Subakastawa Kalajengaken Ayak-ayakan Sl. 9
B2 Jineman Kandeg Pl. 6
B3 Jineman Mijil Pl. 6

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/a_MPi0rV/Subakastawa.html

Sunarto Cipto Suwarso – Palaran Sinom Kandha Purna


S. Ciptosuwarso Palaran Sinom Kandha Purna Cover
S. Ciptosuwarso* ‎– Palaran Sinom Kandha Purna
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 036
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1990
Genre: Folk, World, & Country
Style: Gamelan

S. Ciptosuwarso Palaran Sinom Kandha Purna Full

Tracklist

A1 Grimingan Gender Pl.6. Palaran Sinom Waosan Pl.6. 3 Pada Suwuk 6:25
A2 Palaran Sinom Wenikenya Sl.9. 4 Pada, Sinom Grandel Sl.9. 2 Pada Suwuk 15:23
A3 Palaran Sinom Logondhang Pl.br. 3 Pada 8:17
B1 Bawa Sekar Langen Asmara Dawah Ldr. Hanoraga Suwuk 10:20
B2 Pathet Jingking Ayak-ayak Gadhung Mlati Dados Srepeg Mawi Palaran Dhandhanggula Tlutur Miwah Dhandhanggula Temanten Anyar Sl.9 18:29

Sunarto Cipto Suwarso – Palaran Nyamleng


S. Ciptosuwarso Palaran Nyamleng Cover
S. Ciptosuwarso* ‎– Palaran Nyamleng
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 035
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1990
Genre: Folk, World, & Country
Style: Gamelan

S. Ciptosuwarso Palaran Nyamleng Full

Tracklist

A Ayak-2 Sl. Manyura Dados Mijil Larasati Suwuk. Ada-2 Trus Slepeg Mawi Palaran-2 Dandanggula Palaran. Dandanggula Temanten Anyar. Dandanggula Cengkok Barang Miring
B Bawa Asmaradana Kagok Tetanon Katampen Langgam Babon Angrem Pl. 6 Ketawang Puspanjala Trus Kemuda Mawi Palaran-2 : Pangkur Nyamatmas Dandanggula Turulare. Sinom Macapat. Pocung. Sekar Girisa. Pelog 6

Credits

Sunarto Cipto Suwarso – Lobong


S. Ciptosuwarso Lobong Cover

Sunarto Cipto Suwarso – Lobong
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 003
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1990
Genre: Folk, World, & Country
Style: Gamelan

S. Ciptosuwarso Lobong Full

Tracklist

A Gending Lobong, Kalejengaken Ladrang Kembang Pe-Pe Sl.Mnyr. 27:53
B Bawa Pucung, Katampen Ladrang Sumyar, Kalejengaken Slepeg Mataraman, Mawi Palaran Sinom Weni-Kenya, Megatruh Pl.Br 27:57

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/dWvvdWmU/Lobong.html

Sunarto Cipto Suwarso ‎– Uler Kambang


S. Ciptosuwarso Uler Kambang Cover

S. Ciptosuwarso* ‎– Uler Kambang
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 078
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1990
Genre: Folk, World, & Country
Style: Gamelan

S. Ciptosuwarso Uler Kambang Full

Tracklist

A1 Jineman Uler Kambang Lan Gathik Glindhing Pl.Br. 9:29
A2 Ketawang Puspawarna Sl.Mny. 11:27
A3 Ladrang Tirtakencana Pl.6 9:13
B1 Kumuda Cucur Biru Pl.5 15:48
B2 Bawa Sudirawarna Katampen Ladrang Srikaloka Sl.Mny. 13:39

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/joYS4QsB/Uler_Kambang.html

Sunarto Cipto Suwarso – Sri Narendra


S. Ciptosuwarso Sri Narendra Cover

S. Ciptasuwarsa* ‎– Sri Narendra
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 028
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1990
Genre: Folk, World, & Country
Style: Gamelan

S. Ciptosuwarso Sri Narendra Full

Tracklist

A1 Ldr Wilujeng Sl.M. 9:55
A2 Kodok Ngorek Pl.Br. 10:10
A3 Ktw. Larasmaya Pl.Br. 9:33
B1 Ktw. Sri Narendra Pl.Br. 14:58
B2 Ldr. Gleyong Pl.6 14:50

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/D4FzyYDt/Sri_Narendra.html

 

Sunarto Cipto Suwarso ‎– Laler Mengeng


S. Ciptosuwarso Laler Mengeng Cover

Sunarta Ciptasuwarsa* ‎– Laler Mengeng
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 004
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1990
Genre: Folk, World, & Country
Style: Gamelan

S. Ciptosuwarso Laler Mengeng Full

Tracklist

A Jineman Uler Kambang, Sendon Singa Tirta. Bawa Langen Asmara. Katampen Ladrang Sri Karongron Sl. 9
B Gending Laler Mengeng Minggah Ladrang Tlutur, Kalajengaken Ketawang Subakastawa Sl. 9

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/ibaBOoEx/Laler_Mengeng.html