Category Archives: Karawitan

S. Maridi Dkk. ‎– Gending Beksan Vol. 4


 S Maridi Gending Beksan Vol 4 Depan
Label: Kusuma Recording ‎– KGB 004
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1984
Style: Gamelan

S Maridi Gending Beksan Vol 4 All

Tracklist

A1 Gambyong Ayun-ayun Ladrang Ayun-ayun Pl.6 12:15
A2 Kelaswara – Adaninggar Ada-ada – Srepeg – Ldr. Pangkur Srepeg – Palaran Durma Rangsang, Maskumambang – Ayak-ayak – Sampak Sl.M. 17:15
B1 Golek Mugirahayu Ladrang Mugirahayu Sl.M. 10:15
B2 Bambang – Yaksa (Perang Kembang) Ada-ada – Ldr. Embat-embat Penjalin – Ada-ada – Ktw. Teplek – Ayak-ayak – Srepeg – Sampak Sl.9 18:05

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/J1LC4XHh/Gending_Beksan_Vol_4.html

S. Maridi Dkk. ‎– Gending Beksan Vol. 3


 S Maridi Gending Beksan Vol 3 Depan
Label: Kusuma Recording ‎– KGB 003
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1984
Style: Gamelan

Tracklist

A1 Beksan Retno Asri: Patetan Pl.6 – Ktw. Gondomastuti Pl.6 Patetan Pl.6 14:12
A2 Beksan Gatutkaca Gandrung: Ada-ada Sl.M. Trus Sampak Sl.M. Patetan Tlutur – Ktw. Pawukir Sl.M. Ada-ada Bendrong Mawi Pocung Rubuh – Ada-ada Trus Sampak Sl.M. 15:36
B1 Beksan Bondan Tani: Ldr. Kalongking – Ldr. Ayun-ayun – Ldr. Kalongking Pl.6 9:36
B2 Beksan Sencaya Kusumawicitra: Ada-ada Trus Sampak Pl.Br. – Ldr. Moncer – Ktw. Pisan Bali Pl. Br. – Slepeg Dados Ayak, Wangsul Sampak Pl.Br. 20:52

S Maridi Gending Beksan Vol 3 All

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/6b_1meOS/Gending_Beksan_Vol_3.html

S. Maridi Dkk. ‎– Gending Beksan Vol. 1


 S Maridi Gending Beksan Vol 1 Depan
Label: Kusuma Recording ‎– KGB 001
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1979
Style: Gamelan

Tracklist

A1 Rantaya: Ktw. Subokastawa Sl.9 13:40
A2 Prawira Watang: Ada-ada Lancaran Lasem Ldr. Ginugah Gangsaran Pl.6 6:15
A3 Manipuren: Ldr. Pangkur Sampak Pl.Br. 8:30
B1 Gatutkaca Ontoseno: Ada-ada Sampak Ldr. Sriwibawa Ada-ada Slepeg Ayak-ayakan Sampak Sl.9 14:30
B2 Kamajaya Ratih: Patetan Pl.5 Dandanggula Macapat Ktw. Tumadah Patetan Kagok Ktw. Gondomastuti Ktw. Ilir-ilir Kodok Ngorek Pl.6 14:45

S. Maridi Dkk. ‎– Bondhan


S Maridi Bondhan (Kusuma) All
Label: Kusuma Recording ‎– KGB 005
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1984
Style: Gamelan

Tracklist

A1 Bondhan Ayak-ayak, Ldr. Ginonjing, Ledhung, Ayak-ayak Sl.M. 10:30
A2 Bogis Rewantaka Ada-ada, Lcr. Kandhang Bubrah, Ktw. Gandamastuti, Kumuda, Gangsaran, Trus Sampak Pl.6 12:30
A3 Munyuk Lcr. Kotek, Ktw. Kasatriyan, Lcr. Kotek Sl.9 6:45
B1 Lambangsih Dhandhanggula Macapat, Ktw. Tumadhah, Pathet Kagok Lasem, Ktw. Gandamastuti, Ilir-ilir, Kodhok Ngorek Pl.6 14:00
B2 Menak Koncar Ada-ada, Lcr. Asmaradana, Sampak Sl.M. 15:00

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/ysx9r-5n/Bondhan__Kusuma_.html

S. Maridi ‎– Gambyong Solo Minulyo


S Maridi Gambyong Solo Minulya All
Label: Fajar ‎– 9266
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1983
Style: Gamelan

Tracklist

A1 Gambyong Solo Minulya – Ldr. Solo Minulyo Sl.Mnyr. (Pangripto Gending : Marto Pangrawit) 12:15
A2 Endah – Ayak2 Mangu-ldr. Enggar2 – Lcr. Makarya Pl.Br. (Pangripto Gd. : Marto Pangrawit) 10:43
A3 Kuda-kuda : Lcr. Manyar Sewu – Ldr. Pangkur – Lcr. Manyar Sewu – Sl.Myr. 6:09
B1 Gathutkaca Gandrung Odo2 – Sampak – Sendhon Tlutur – Kinanthi Pawuir – Odo2 – Bendrong – Pucung Rubuh – Bendrong – Odo2 – Sampak – Sl.Myr. 15:20
B2 Gambir Anom Odo2 – Lcr. Reno2 – Ktw. Kinanthi Sandhung – Srepeg – Pathetan – Sl.6 13:35

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/jDGmJWDY/Gambyong_Solo_Minulya.html

S. Maridi ‎– Bondhan Gambyong Pareanom


 S Maridi Bondhan (Fajar) Depan
Label:Fajar ‎–  9299
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1983
Style: Gamelan

S Maridi Bondhan (Fajar) All

Tracklist

A1 Bondhan Ayak-ayak – Ldr. Ginonjing – Ledhung-ledhung – Ayak-ayak Sl.Mnyr. 10:51
A2 Harjuna-Sumantri Odo-odo – Sampak – Ldr. Sobrang – Kemudo – Odo-odo Sampak Kebumen – Ktw. Megatruh – Sampak Pl.Br. 13:32
B1 Rantaya Ktw. Mijil Wigaring Tyas Pl.6 6:13
B2 Prawira Watang Odo-odo – Lcr. Baita Kandhas – Ldr. Gangsaran-gangsaran Pl.6 5:59
B3 Gambyong Pareanom Ldr. Tirtakencana – Kebar Sumedang – Gd. Pareanom – Ldr. Tirtakencana Pl.6 11:59

Credits

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/Il5PVgvv/Bondhan__Fajar_.html

KKS RRI Surakarta : Klenengan Gobyog 4 – Endhol-Endhol


 ACD100 Klenengan Gobyog 4 - Endhol-endhol Depan

P. Atmosoenarto ‎– Endhol-Endhol

Label: Lokananta Recording ‎– ACD-100
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1978
Style: Gamelan

Tracklist

A Bawa Sekar Ageng Kusumastuti, Dhawah Gend. Endhol-endhol, Minggah Ldr. Rangu-rangu Mawi Mandheg, (Lagu Dolanan Kembang Jagung) Wangsul Ldr. Rangu-rangu, Kalajengaken Ayak-ayakan Rangu-rangu Dados Srepeg Kajantur, Dipun Uran-urani Dandhanggula Banjet, Wangsul Srepeg Rangu-rangu Pl.Br. 30:01
B Bawa Sekar Ageng Kenya Kedhiri, Dhawah Gend. Bantheng Wareng Minggah Eseg-eseg, Kalajengaken Ldr. Samiran Mawi Mandheg, Sekar Pucung Terus Godril Kajantur, Dipun Uran-urani Gambuh, Durmarangsang Wangsul Godril Sl.Mnyr. 29:01