Category Archives: Ki Sugino Siswocarito

Audio “Abimanyu Gugur” bersama Ki Sugino SC


Berikut adalah kiriman koleksi pagelaran wayang kulit kiriman dari teman dengan lakon “Abimanyu Gugur” bersama Ki Sugino Siswocarito.

Silahkan menikmati dengan mengunduh file audionya disini :

KSSC Abimanyu Gugur

Part 1.1 : http://www.sendspace.com/file/dy4xm0

Part 1.2: http://www.sendspace.com/file/sihx5z

Part 2: http://www.sendspace.com/file/f24ou8

Part 3: http://www.sendspace.com/file/j4xzgm

Part 4: http://www.sendspace.com/file/risr4n

Part 5: http://www.sendspace.com/file/70nxtq

Part 6: http://www.sendspace.com/file/9p54uq

Ki Yakut “Wahyu Tridaya”


Berikut kiriman seseorang yang berupa pagelaran Wayang Kulit dengan lakon “Wahyu Tridaya” bersama dalang Ki Yakut (cucu Almarhum Ki Gino Siswocarito). Silahkan di unduh link di bawah:

KSSC Wahyu TridayaPart 1:  http://www.sendspace.com/file/cqdwru

Part 2:  http://www.sendspace.com/file/ax7z14
Part 3:  http://www.sendspace.com/file/bjdrs0
Part 4:  http://www.sendspace.com/file/km3hi9
Part 5:  http://www.sendspace.com/file/nf4u9d
Part 6:  http://www.sendspace.com/file/i2nzh7

KSSC “Kangsa Adu Jago”


Berikut kiriman seseorang yang berupa pagelaran Wayang Kulit dengan lakon “Kongso Adu Jago” bersama dalang Almarhum Ki Sugino Siswocarito. Silahkan di unduh link di bawah:

kangsadewa

Part 1: http://www.sendspace.com/file/lj8vy4
Part 2: http://www.sendspace.com/file/ge8jan
Part 3: http://www.sendspace.com/file/cnbn4c
Part 4: http://www.sendspace.com/file/gwsxmv
Part 5: http://www.sendspace.com/file/lhivw6
Part 6: http://www.sendspace.com/file/zamy4z

Ki Sugino Siswocarito : UNDUR-UNDUR KAJONGAN


Prabu Kresna sing diampingi Setyaki nimbali para patih yakuwe Patih Udawa, Patih Nirbita, patih Andakasura, Patih Sucitra, Patih Tambakganggeng, Patih Drestaketu, Patih Gagakbongkol lan Patih Prabakesa. Rika apal ora patih sekang ngendi bae? Angger durung apal rungokena maning lakon kiye.

Para patih ditimbali sebab ilange Raden Arjuna karo Raden Werkudara, mangkane perang Bratayuda mbutuhena kesektene kekarone.

Lakon seri Bratayuda kiye wis ilang sekang Jumbofile. Jan inyong gela banget. Wis komplen bola bali, tapi ora nana wangsulan sekang provider-e.

Ora arep gawe kuciwane para sedulur pendhemen Ki Sugino, kiye bribik-bribik tek unggah maning lakon kiye neng mediafire. Muga muga ora ilang maning senajana jere angger ora tau diundhuh ya wekasane ilang uga.

Manggga, angger sing durung tau DL, link-e neng kene:

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 1A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 1B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 2A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 2B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 3A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 3B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN4A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 4B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 5A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 5B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 6A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 6B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 7A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 7B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 8A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 8B

Ki Sugino Siswocarito : RAMA TAMBAK


Prajurit Pancawati salebeting samudra ngadhang raksasa saking Ngalengkadiraja ingkang wola-wali ngrisak bangunaning tambak.

Para sturesnaning ringgit mesthi sampun mangertosi lampahan Ramayana ingkang setunggal menika. Sasat saben dhalang sampun nate manggungaken lampahan Rama Tambak ingkang yektos dados satunggaling lampahan ingkang anggadhahi panggenan ingkang mirungan wontening salebeting sanubari. Kadhang, lampahan menika kapanggungaken mligi kagem mengeti utawi kagungan makdsud kangge upacara ingkang tumuju dhumaten keslametan.

Ing mriki Ki Sugino nggelar lampahan Rama Tambak ingkang kagelar wujud serial ingkang kawiwitan saking lampahan Anoman Dhuta lan dipun pungkasi lampahan Rama Nitis.

Ingkang kepareng mundhut audionipun kula aturi klik ing MRIKI

——————————————————————————————-

Innalillahi wa Inna Illaihi Roji’un.
Ndherek ngaturaken bela sungkawa. Sampun kapundhut ing ngarsanipun 
Gusti Allah, Ibu Roni Subari, garwanipun Bapak Roni Subari, 
Sekretaris Paguyuban Pecinta Wayang (PPW)
Mugi ingapuran sedaya dosa kalepatan lan katampi ing ngarsanipu 
Gusti Allah sedaya amal ibadahipun.
Dene ingkang tinilar, sageda kiyat imanipun lan tabah nampi 
pacoban punika.
 
Amin.

Saking Admin lan sagunging para rawuh ing “wayangprabu.com”

Ki Sugino Siswocarito : Gareng Dadi Ratu


Oleh: MasPatikraja
Post yang ke 100

Cerita carangan dari Ki Sugino kalau kita perhatikan mempunyai kemiripan satu sama lain. Kita ambil contoh disini adalah yang berhubungan dengan lakon yang kali ini akan kami share kepada teman teman. Cerita antara Gareng Dadi Ratu, Durna Gemblung dan Gareng Larung atau Wader Bang Sisik Kencana.

Semua lakon yang saya sebut adalah menceritakan Pendita Durna yang masih saja mengincar Srikandi setelah sekian lama Srikandi dipersunting oleh Raden Arjuna

Raden Janaka ketamuan Pendita Druna dan Prabu Baladewa. Pandita Druna memancing di air keruh ketika Wara Sembadra sedang sakit. Ia menuduh Srikandi sebagai biang dari sakitnya Wara Sembadra

Continue reading Ki Sugino Siswocarito : Gareng Dadi Ratu