Category Archives: Ki Mendot

Ki Mendot – Lakon Durgo Ruwat


Durgo Ruwat adalah kisah tentang Ragil pandowo meruwat Bathari Durgo yang semula berwujud Raseksi menjadi Bathari Umo, dan Radil Pandowo yaitu Sadewa diberi hadiah yang salah satunya Nama Bambang Sudomolo.

Bagiamana kisah lengkap Lakon Durgo Ruwat oleh dalang Ki Mendot asal Gunung Kidul ?

Ini Juga salah satu Koleksi Bapak Sugiran.

Banyak terima kasih kami ucapkan kepada bapak Sugiran

SELAMAT MENIKMATI