Category Archives: Ki Hadi Sugiran

Ki Hadi Sugiran – Lakon Sembodro Larung live


Kembali Diunggah Audio MP3 Wayang kulit dengan lakon Sembodro larung yang tentu dibawakan oleh dalang asal Gunung Kidul Ki Hadi Sugiran

Ini juga salah satu dari sekian banyak koleksi dari Kharisma Sound System dan tentu didokumentasikan juga oleh bapak Sugiran Aulia dan talah selesai diunggah.

Dibawah ini linknya :

SEMBODRO LARUNG 01

SEMBODRO LARUNG 02

SEMBODRO LARUNG 03

SEMBODRO LARUNG 04

SEMBODRO LARUNG 05

SEMBODRO LARUNG 06

SEMBODRO LARUNG 07

SEMBODRO LARUNG 08

Ki Hadi Sugiran – Lakon Burisrowo Gandrung Sembodro larung (Audio)


Nah Yang ditunggu – tunggu Audio Mp3 Lakon Burirowo gandrung Sembodro Larung dengan dalang Ki Hadi Sugiran dari tlatah Gunung Kidul.

Disini Linkya :

Burisrowo Gandrung 01

Burisrowo Gandrung 02

Burisrowo Gandrung 03

Burisrowo Gandrung 04

Burisrowo Gandrung 05

Burisrowo Gandrung 06

Burisrowo Gandrung 07

Burisrowo Gandrung 08

 

Ki Hadi Sugiran : WAHYU MUSTIKAJATI


           Bethari Durga (Yogya) koleksi Pak Alexz Lugiman

Setunggal malih koleksinipun Pak Sugiran Aulia ingkang kaunggah lan samangke dipun aturaken dhumateng sedaya sutresna ringgit purwa mliginipun gagrak Mataraman.

Ing pagelaran lampahan Wahyu Mustikajati utawi ugi kasebat Wahyu Ekajati, Ki Hadi Sugiran manggungaken kanthi gaya Mataraman kotemporer. Ing kalih plot adegan, inggih punika Limbukan lan Gara-gara, panjenengan sutresna campur sari lan ndangdutan kauja dening Ki Dhalang.

Mangga ingkang kersa ngundhuh file audio pagelaran Live, kula aturi klik ing MRIKI