Category Archives: Guyon Maton Pesbuk

GPP-Guyon Panakawan Pesbukan, tulisan yang pernah dimuat di FB http://www.facebook.com/wayangprabu

GMP#18 : Nguripi Urip (1)


panakawanjpg
“Kang Petruk, nek dipikir alangan lan masalah urip ning ngalam donya kuwi mesti ana wae ya Kang, ora entek-entek. Wis rampung siji, eeee …. njedul liyane. Masalah sing angel wis ana solusine, eeee … teka maneh sing luwih angel, dadi tambah njlimet”

“Ya kuwi Gong sing diarani urip. Yen adem ayem ora ana apa apa, meneng wae, kuwi dudu urip. Yen ora ana masalah utawa karibetan, uwong ora bisa dikandakake yen urip. Nek pengin ora diganggu karo masalah ya gek ndang modar ae Gong”

“Lha lir-e piye Kang ?”

“Halah … tembungmu elok tenan, Gong, katik nganggo lir barang, kaya dalang ae ngango lar lir lar lir”

“He he he … lha kumpulanku dalang dalang je Kang. Piye Kang karepe mau ?”

“Ngene Gong, yen pengin urip sejatine urip yo kudu gelem nguripi uripmu dhewe”

“Tembungmu kok mmmmbuuuuulet ta Kang. Sing simpel wae ta, ben aku gampang ngertine”

“Lha kandane kumpulanmu dalang dalang, mosok ora bisa medarake omonganku mau”

“Dalang dalang kancaku ndalange beda kok Kang.”

“Bedane piye Gong ?”

“nDalange ning pasar pasar utawa nek pas ana ribut-ribut” Continue reading GMP#18 : Nguripi Urip (1)

GMP#17 : Gongwuk


bagong_wanita_solo
“Oalah …. Bawuk … Bawuuuk … kok tega tenan karo pun Kakang yayi …

Esuk nyuling mbengi nyuling
Sing nyuling saka tangga desa
Esuk eling mbengi tambah eling
Sing dieling-eling malah ora rumangsa

Prawan ayu jarike ijo
Nganggo kembang ning duwur dada
Tiwas larabranta ra dadi bojo
Luwih becik mati ra apa-apa

“Weleh … weleh Gong Gong, lha kok nelangsa tenan kowe

Ning mburi omah ana kali
watune akeh banyune mili
mesakake tenan adiku Bagong iki
putus cinta pengin nglalu bunuh diri

Anak bebek jenenge meri
dolan ning sawah ana sing keri
iki Gong tak wenehi tali
kanggo srana kowe bunuh diri

Pak bejo duwe atusan sapi
riyaya kurban ana sepuluh sing mati
mung welingku Gong adiku sing seksi
wanita kuwi ora mung sawiji

“Ning aku wis kebacut jatuh cinta je Kang Gareng karo Bawuk putrine Lik Parto kae”
Continue reading GMP#17 : Gongwuk

GMP#16 : Pengawuran


petruk_kompeni_yogya

“Payah …. payah …. payah !!!”

“Apane sing payah Gong”

“Kuwi lho Kang Petruk, si Paino putrane Lik Ponidi kae, mosok ditakoni jenenge mentri-mentri ra pada weruh. Semono ugo si Painem putrine Lik Paijo kae, ditakoni dasar negara, lambang negara, semboyan negara ra pada ngerti. Malah jawabane mung mbuh … mboten ngertos, mung mesam-mesem, ngguya-mgguyu wae. Wis ra nggenah bocah-bocah saiki !”

“Yo ra salah anake to Gong. Sing jeneng anak ki rak mung nampa apa piwulange guru lan wong tuwane to. Dadi ana sing salah ning pendidikane awake dhewe. Jamane awake dhewe disik, pelajaran cinta bangsa, piwulang bab kenegaraan diajari kanti temenan. Mula nek ditakoni sing kaya mau, sasat murid wis pada ngerti. Jalaran wis diwulang ning kelas lan dibaleni ning omah. Lha … saiki jamane jaman reformasi, ketoke sing mengkono kuwi
ra patiyo digatekake maneh. Dadi wae yo kaya mengkono, dadi kabeh mutlak dudu kesalahane bocah-bocah”

“Lha iyo to … mosok si Paino kae ditakoni Ketua DPR, jawabane Nazaruddin. Ketua MPR jarene Aceng Fikri. Ditakoni apa kuwi KPK, jawabane Komisi Peyebab Kekrisuhan. MK kandane Mahkamah Konspirasi, KY kandane Komisine Yangku. Rak payah kabeh to Kang”

“Iya ya … yo wis kahanane kaya ngono Gong piye Maneh. Ning kowe ki ket mau tokan-takon wae, apa yo ngerti sing mbok takonake karo bocah-bocah kae ?” Continue reading GMP#16 : Pengawuran

GMP#15 : Cangkriman (2)


bagong_cirebon

“Cangkriman maneh, Gong”

“Siap Kang Petruk”

“Didemok mlenyek, dituthuk mak ting, apa kuwi”

“Mosok barang sing mlenyek bisa ditutuk muni, Kang”

“Bisa wae, jawabane telek pitik ning cagak listrik”

“Lha kok bisa?”

“Coba yen bok demok, mlenyek kan ! Ning nek mbok tuthuk nganggo palu, swarane pasti beda, trus muni … tiiiing”

“Ooo iya ya. Gantian Kang, yen mangkat kaya nDara Werkudara, yen mulih kaya nDara Janaka, apa Kang”

“Bedhah wana”

“Salah Kang”

“Sowan maratuwa”

“Dudu kang”

“Njur apa Gong” Continue reading GMP#15 : Cangkriman (2)

GMP#14 : Cangkriman (1)


BAGONG_JB7

“Gong, cangkriman yuk”

“Oke Kang, ning ojo sing saru saru lho”

“Ora arep saru, mung nyrempet-nyrempet ae. Ning jane masalah saru kuwi tergantung karo sing nangkep lho Gong. Lha nek pikirane wis ngeres, yo apa-apa dibayangke lan diarahke bab persaruan. Sanadyan to ngrembuk masalah sing tabu, ning nek panggonane lan sing padha rembugan kuwi kabeh wis ngerti, yo aman-aman wae to Gong”

“Iyo, mangkane nek omong-omong sing jorok luwih becik cerak peceren wae, yo ra Kang”

“Iya ra ngono, kuwi rak terlalu sarkastis”

“Apa kuwi sarkastis?”

“Terlalu kasar, ngono”

“Lha peceren kan ana sambung rapete karo barang-barang sing jorok to Kang”

“Iya bener, ning mosok ngobrol ning cerak peceren, yo ora wangun to. Lha nek rembugan ki yo cerak septitank wae no, he he he”

“Padha wae kang, lha kuwi rak malah luwih mambu to. Ayo Kang, apa cangkrimanmu?”

“Oke Gong, aku tak nembang pangkur yo

Badhénên cangkriman ingwang
tulung-tulung ana gêdhang awoh gori
ana pitik ndhasé têlu
gandhènana êndhasnya
kyai dhalang yèn mati sapa sing mikul
ana buta nunggang grobag
sêlawé sunguting gangsir

Apa kuwi Gong?” Continue reading GMP#14 : Cangkriman (1)

GMP#13 : Tir-tiran


limbuk-petruk

“Kang, aku mau ketemu karo Cempluk binti Paino ning lor kali mau. Weruh aku dheweke terus ngawe lan takon pawartamu”

“Lha terus mbok jawab kepriye ?”

“Ya tak wangsuli yen Kang Petruk apik-apik wae, ijek tetep lanang, awake tetep kaya genter, irunge tambah njeber, ilere ndlewer …”

“Sing terakhir kuwi mesti mbok tambah-tambahi ya Gong ya … dhasar kurang gawean wae kowe !”

“He he he … ning pastine ana sing nyenengake atimu Kang”

“Apa kuwi Gong ?”

“Dheweke titip salam kanggo Kang Petruk seorang, lan karo mesem semu lingsem ngomong yen tir padha irenge. Apa kamsute ta Kang ?”

“Kabeh tir ya ireng Gong. Trus apa maneh sing dikandake mbakyumu Cempluk kae Gong?”

“Kang Petruk ingin tahu atau ingin tahu banget nih …?”

“Ngapa seh kowe Gong ?!”

“Kasih tahu nggak ya”

“Wis ah … ora usah melu-melu abege, ndadak nganggo centil-centil kemayu ngono. Ora patut kowe Gong !”

“Ya aja nesu ta Kang. Kandane mbak Cempluk, JENANG GULA, Kang”

“Apa ya ngono kandane ta Gong ?”

“Kandane maneh, nganggo parikan Kang Continue reading GMP#13 : Tir-tiran

GMP#12 : Kidung rumekso ing wengi


Malam
Ana kidung rumekso ing wengi
Teguh hayu luputa ing lara
luputa bilahi kabeh
jim setan datan purun
paneluhan tan ana wani
niwah panggawe ala
gunaning wong luput
geni atemahan tirta
maling adoh tan ana ngarah ing mami
guna duduk pan sirnoAda nyayian sbagai penjaga diri di malam hari
(yang menjadikan) kuat selamat terhindar dari penyakit
terbebas dari segala petaka
jin dan setanpun enggan
segala jenis teluh, sihir tak mempan
pun perbuatan jahat
guna-guna bakal meleset
bara api teredam daya air
pencuripun menjauh dariku
guna-guna yang ditanam pun kan lenyapSakehing lara pan samya bali
Sakeh ngama pan sami mirunda
Welas asih pandulune
Sakehing braja luput
Kadi kapuk tibaning wesi
Sakehing wisa tawa
Sato galak tutut
Kayu aeng lemah sangar
Songing landhak guwaning
Mong lemah miring
Myang pakiponing merak

Segala penyakit bakal kembali keasalnya
semua hama terpaksa menyingkir
hanya dengan pandangan kasih
senjata-senjata tak berdaya
bagaikan kapuk menimpa besi
berbagai racun menjadi tawar
binatang buas menjadi jinak
pohon pohon yang aneh tanah wingit angker
liang landak, sarang harimau
tanah miring dan rumah merak Continue reading GMP#12 : Kidung rumekso ing wengi