KHS-Ki Hadi Sugito

hadi-sugito

Audio Pagelaran wayang kulit bersama KHS :

Name Size Modified Link
001.Abimanyu Ranjap (16) 446.0 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/01/11/ki-hadi-sugito-abimanyu-ranjap/
002.Anoman Kembar (15) 477.0 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/14/khs-anoman-kembar/
003.Anoman Takon swarga (16) 142.0 MB 02/12/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
004.Antareja mbalelo (16) 158.6 MB 02/12/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/06/khs-werkudara-putra/
005.ANTASENA RABI (16) 220.4 MB 02/12/09 https://indonesiawayang.com/2010/10/19/khs-antasena-rabi/
006.Antasena Ratu (15) 389.4 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/17/a-n-t-a-s-e-n-a/
007.Ontoseno Takon Bopo (16) 287.6 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/17/a-n-t-a-s-e-n-a/
008.Arimba Gugur (16) 427.5 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/01/12/ki-hadi-sugito-arimba-gugur/
009.Arjuna Catur (15) 188.9 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/11/15/khs-janaka-catur/
010.Bagong Dadi Guru (16) 436.5 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/15/khs-panakawan-dadi-guru-ratu/
011.Bagong Kembar (8) 427.8 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2014/04/06/khs-lakon-panakawan/
012.Baladewa Mandira (16) 131.8 MB 02/12/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
013.Begawan Yakutwojo (7) 290.6 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/09/22/khs-begawan-yakutwojo/
014.Bogadenta Gugur (16) 430.8 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2014/04/06/khs-perang-baratayudha/
015.Durna Picis (8) 423.7 MB 02/12/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
016.Gareng Ratu (15) 406.6 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/15/khs-panakawan-dadi-guru-ratu/
017.Gathutkaca Gugur (16) 455.8 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/01/13/ki-hadi-sugito-gatotkaca-gugur/
018.Gatotkaca Obong (15) 448.5 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/18/khs-gatotkaca-obong/
019.Gathutkaca Suci (16) 449.4 MB 03/18/14  https://indonesiawayang.com/2010/01/14/ki-hadi-sugito-gatotkaca-suci/
020.Karno mBalelo (8) 429.9 MB 02/12/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
021.Kresna Duta (16) 428.6 MB 02/12/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/06/khs-perang-baratayudha/
022.Kresna Obong (16) 426.9 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/19/khs-kresna-obong/
023.Polosoro Rabi (16) 426.2 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/29/4678/
024.Pendawa Gugat (16) 404.1 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/20/khs-pandawa-gugat-pandawa-kembar/
025.Pendawa Kembar (16) 427.6 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/20/khs-pandawa-gugat-pandawa-kembar/
026.Petruk Dukun (16) 143.9 MB 02/12/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/06/khs-lakon-panakawan/
027.Probokusumo Takon Bopo (16) 357.0 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/27/khs-prabakusuma-takon-bapa/
028.Sombo Ratu (16) 611.3 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/30/4689/
029.Sosrowindu (15) 424.8 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/29/4674/
030.Semar Gugat (8) 413.2 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2014/04/06/khs-lakon-panakawan/
031.Semar mbangun kayangan (16) 132.4 MB 02/16/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/06/khs-lakon-panakawan/
032.Senggono Duta (11) 77.8 MB 03/19/14 https://indonesiawayang.com/2010/08/25/khs-senggono-duto/
033.Seto Gugur (16) 431.2 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2014/04/06/khs-perang-baratayudha/
034.Suryatmaja Maling (16) 134.0 MB 02/16/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
035.Suyudana Gugur (16) 411.8 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/23/khs-suyudana-gugur/
036.Ujung Sengara (16) 134.1 MB 02/16/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
037.Wahyu Cakraningrat (8) 428.1 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
038.Wahyu Ekajati (35) 245.3 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2009/11/04/ki-hadi-sugito-wahyu-ekajati/
039.Wahyu Manik Imandoyo (14) 97.0 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/25/khs-lakon-wahyu-lagi/
040.Wahyu Pancasari (16) 457.1 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/25/khs-lakon-wahyu-lagi/
041.Wahyu Slaga Hima (16) 135.5 MB 02/16/09 https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
042.Werkudoro Kembar 4 (16) 428.8 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/30/khs-werkudara-kembar-4/
043.Wisanggeni Gugat (16) 128.5 MB 02/16/09 https://indonesiawayang.com/2010/05/21/wong-edan-wisanggeni/
044.Wisanggeni Lair (16) 435.4 MB 03/18/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/21/wong-edan-wisanggeni/
045.Aji Brajamusti (16) 361.5 MB 10/15/10 https://indonesiawayang.com/2010/10/17/khs-aji-brajamusti-2/
046.Anoman Lair (15) 389.5 MB 10/15/10 https://indonesiawayang.com/2010/10/18/khs-anoman-lahir/
047.BAGONG DADI GURU-2 (15) 407.9 MB 10/15/10 https://indonesiawayang.com/2010/10/23/khs-bagong-dadi-guru/
048.GATUTKACA NEGES (15) 200.7 MB 10/15/10 https://indonesiawayang.com/2014/04/06/khs-werkudara-putra/
049.IRAWAN LAHIR (15) 372.5 MB 10/15/10 https://indonesiawayang.com/2010/11/13/khs-irawan/
050.IRAWAN RABI (16) 187.8 MB 10/15/10 https://indonesiawayang.com/2010/11/13/khs-irawan/
051.JANOKO CATUR (16) 327.2 MB 10/18/10 https://indonesiawayang.com/2010/08/31/khs-arjuna-catur/
052.KEMBANG TERATAI (16) 427.3 MB 10/18/10 https://indonesiawayang.com/2010/11/14/khs-kembang-teratai/
053.LAHIRE PANGALASAN (15) 288.0 MB 10/18/10 https://indonesiawayang.com/2010/11/04/khs-lahire-pangalasan/
054.ONTOWIRYO (16) 439.4 MB 10/18/10 https://indonesiawayang.com/2010/11/05/khs-ontowiryo/
055.PETRUK GARENG KEMBAR (16) 419.8 MB 10/18/10 https://indonesiawayang.com/2010/10/31/khs-petruk-gareng-kembar/
056.PETRUK NGLAMAR (16) 538.3 MB 10/18/10 https://indonesiawayang.com/2010/11/01/khs-petruk-nglamar/
057.PRABU BOMANTORO (10) 196.7 MB 10/18/10 https://indonesiawayang.com/2010/11/12/khs-prabu-bomantara/
058.RESI COKRO BAWONO (16) 418.0 MB 10/18/10 https://indonesiawayang.com/2010/11/16/khs-resi-cakra-bawana/
059.SEMAR NEGES (11) 218.3 MB 10/18/10 https://indonesiawayang.com/2010/11/06/khs-semar-neges/
060.SOMBO JUWING (16) 211.0 MB 10/18/10 https://indonesiawayang.com/2010/11/12/khs-sombo-juwing/
061.Wisanggeni Rabi (16) 443.2 MB 03/24/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/21/wong-edan-wisanggeni/
062.Wisanggeni Racut (16) 638.5 MB 03/24/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/21/wong-edan-wisanggeni/
063.Wisanggeni Pandito (16) 542.5 MB 03/24/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/21/wong-edan-wisanggeni/
064.Wisanggeni Ratu (16) 637.1 MB 03/24/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/21/wong-edan-wisanggeni/
065.Antasena Lahir (16) 137.5 MB 03/24/14 https://indonesiawayang.com/2014/04/06/khs-werkudara-putra/
066.Aribawono Leno (16) 331.7 MB 03/24/14 https://indonesiawayang.com/2011/08/26/khs-aribawono-leno/
067.Baladewa Tlaga (16) 140.2 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
068.Durgo Ruwat (6) 406.7 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2009/07/13/ki-hadi-sugito-durgo-ruwat/
069.Gatotkaca Maneges (16) 393.7 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2010/10/24/khs-gatotkaca-neges/
070.Gatutkaca Kembar (16) 437.2 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2010/01/16/ki-hadi-sugito-gatotkaca-kembar/
071.Gatutkaca Sungging (16) 445.0 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2010/01/16/ki-hadi-sugito-gatotkaca-sungging/
072.Gondomono Tundung (6) 409.5 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2010/05/04/gandamana-tundung/
073.Janaka Papa (16) 448.4 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2011/03/18/khs-janaka-papa/
074.KARNO TANDING (12) 332.8 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2010/01/18/ki-hadi-sugito-karno-tandhing/
075.Seto Ngraman (15) 634.5 MB 03/25/14  https://indonesiawayang.com/2011/09/18/khs-seto-ngraman/
076.Kitiran Mas (16) 114.3 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2010/04/05/kitiran-mas/
077.Kresna Kembar (16) 135.8 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
078.mBangun Taman Maerokoco (6) 415.2 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2009/12/31/mbangun-taman-maerokoco/
079.Narayana Rabi (16) 163.9 MB 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2010/04/05/narayana-rabi/
080.Ontoseno Ngraman (16) 03/25/14 https://indonesiawayang.com/2010/01/18/ki-hadi-sugito-antasena-ngraman/
081.Petruk Dadi Ratu (16) https://indonesiawayang.com/2011/08/28/khs-petruk-dadi-ratu/
082.Petruk Takon Bapa (6) https://indonesiawayang.com/2009/10/01/ki-hadi-sugito-petruk-takon-bapa/
083.Sadewa Reca (16) https://indonesiawayang.com/2010/01/18/ki-hadi-sugito-sadewa-reca/
084.Semar mbangun Kayangan (Live) (5) https://indonesiawayang.com/2010/08/02/khs-semar-mbangun-kayangan-live/
085.SENGKUNI_TUNDUNG (16) https://indonesiawayang.com/2010/01/20/ki-hadi-sugito-sengkuni-tundung/
086.Seta Gugur (16) https://indonesiawayang.com/2010/05/24/khs-seta-gugur/
087.Subali Lena (16) https://indonesiawayang.com/2010/01/20/3091/
088.Wahyu Dewandaru (16) https://indonesiawayang.com/2010/01/21/ki-hadi-sugito-lakon-wahyu/
089.WAHYU GODO INTEN (8) https://indonesiawayang.com/2010/01/21/ki-hadi-sugito-lakon-wahyu/
090.Wahyu Senopati (16) https://indonesiawayang.com/2010/01/21/ki-hadi-sugito-lakon-wahyu/
091.Wahyu Setya Wacana (15) https://indonesiawayang.com/2011/07/11/khs-wahyu-setyo-wacono/
092.Wahyu Slogo Himo (16) https://indonesiawayang.com/2014/04/21/khs-yang-belum-dishare/
093.Wahyu Kencana https://indonesiawayang.com/2012/04/03/khs-wahyu-kencono/
094.Wahyu Mustikaning Warih https://indonesiawayang.com/2014/05/01/khs-di-maspatikraja/
095.Petruk Nagih Janji http://www.4shared.com/folder/aFUgyv8u/KHS_Petruk_Nagih_Janji.html
096.Bagong Dadi Ratu https://indonesiawayang.com/2011/08/04/khs-bagong-dadi-ratu/
097.Gatotkaca Maneges https://indonesiawayang.com/2011/08/28/khs-gatutkaca-maneges/
098.Trigonggo Takon Bapa https://indonesiawayang.com/2012/03/27/khs-trigonggo-takon-bopo/
099.Egol Mayangkara https://indonesiawayang.com/2012/03/30/khs-egol-mayangkoro/
100.Palasara Rabi https://indonesiawayang.com/2012/04/02/khs-polosoro-rabi/
101.Setyaki Krama https://indonesiawayang.com/2012/05/15/khs-setyaki-kromo/
102.Kumbakarna Gugur https://indonesiawayang.com/2012/05/15/kumbakarna-gugur-ki-hadi-sugito/
103.Wahyu Ekabawana https://indonesiawayang.com/2012/05/20/wahyu-ekabawana-ki-hadi-sugito/
104.Danawilapa https://indonesiawayang.com/2012/08/16/danawilapa-ki-hadi-sugito/
105.Seta Ngraman https://indonesiawayang.com/2014/05/01/khs-di-maspatikraja/
 106.Danawilapa https://indonesiawayang.com/2014/05/01/khs-di-maspatikraja/

 

 Video Wayang bersama KHS :

 1. Durgo Ruwat
 2. mBangun Taman Maerokoco
 3. Gondomono Tundung
 4. Semar mBangun Kahyangan
 5. Wahyu Godo Inten

tug-of-war1

INNA lillahi wa inna illaihi roji’un, semua yang berasal dari Allah pada akhirnya kembali kepada Allah pula. Kabeh jalma yen wis titi wanci bakal tumekaning pati, marak sowan marang Sang Hiang Widhi. Begitu juga halnya dengan Ki Hadi Sugito. Tepat pada hari Rebo pasaran Legi tanggal 9 Januari 2008 Masehi, atau bersamaan dengan tanggal 30 Dzulhijjah tahun 1428 Hijriyah, atau tanggal 30 Besar 1940 Jawa, Ki Hadi Sugito harus “marak sowan” ke hadirat Allah SWT. Di dalam usianya yang 67 tahun, dhalang kondhang yang sudah puluhan tahun malang melintang di jagat pakeliran itu harus menghadap Sang Hiang Widhi.

Almarhum dimakamkan di TPU Sasana Laya Genthan, Tayuban, Panjatan, Kulonprogo. Tentu tidak saja keluarganya di Toyan, Triharjo, Wates Kulonprogo yang kehilangan, akan tetapi masyarakat Yogyakarta khususnya dan bangsa Indonesia umumnya ikut serta merasa kehilangan. Dunia seni kita telah kehilangan salah satu putra terbaiknya. Dekarakterisasi Tokoh Saat ini memang banyak dhalang yang ternama, katakanlah Ki Timbul Hadi Prayitno (Yogyakarta), Ki Manteb Sudarsono (Surakarta), Ki Anom Suroto ( Surakarta), Ki Asep Sunarya (Bandung) dsb. Kalau wanita ada nama-nama, Nyi Suharni Sabdowati (Sragen), Nyi Wulansari Panjangmas (Wonogiri), Nyi Cempluk Sabdosih (Sragen), Ni Sri Rahayu Setiyowati (Jakarta), dsb. Namun, di antara banyak dhalang ternama tersebut tidak satu pun yang memiliki gaya mendhalang yang “kocak” tetapi taat pada pakem sebagaimana kekhasan Ki Hadi Sugito.

Kreativitas seni Ki Hadi Sugito memang harus diakui signifikansinya; dan dari kreativitas seni yang dimiliki itulah muncul berbagai ungkapan yang membuat kekhasan dalam beroleh seni. Kalau punakawan seperti Gareng dan Petruk sering ndhagel kiranya hal itu sudah biasa, demikian juga dengan tokoh pewayangan yang berkarakter “celelekan” seperti Dursasana dan Buriswara; tetapi tentu saja tidak untuk tokoh pewayangan yang berkarakter “serius” seperti Arjuna, Werkudara dan Abimanyu. Tetapi di tangan Ki Hadi Sugito, semua tokoh pewayangan yang berkarakter “serius” pun bisa ndhagel, guyonan, bahkan membanyol. Arjuna, Werkudara, Abimanyu, Adipati Karna, Duryudana, Kunthi, Wara Sembadra, Drupadi, Utari dsb, semuanya bisa mengocok perut penontonnya. Bahkan tokoh pewayangan yang “wingit” seperti halnya Bathara Guru pun tidak jarang didagelkan. Oleh para penggemarnya, Ki Hadi Sugito dihafali dengan ungkapan-ungkapan khas yang tidak dimiliki oleh dhalang lain: seperti ngglibeng, menus, prandekpuno, prek, trembelane, dan sebagainya.

Orang tentu tidak bisa membayangkan bagaimana tokoh “wingit” seperti Bathara Guru bisa ngendika (berucap) “prek” kepada dewa lain atau kepada manusia. Ungkapan khas tersebut menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat, khususnya analis seni pewayangan, baik yang negatif maupun yang positif. Di satu sisi ada analis yang menyatakan apa yang dipertunjukkan oleh Ki Hadi Sugito dengan “mendagelkan” semua tokoh wayang, terutama yang berkarakter serius dan wingit, telah merusak dunia pewayangan itu sendiri. Argumennya cukup jelas, salah satu kekhasan pertunjukan wayang adalah adanya karakter yang sudah melekat pada tokohnya, jadi kalau ada upaya melepas karakter tersebut (dekarakterisasi) seperti yang dilakukan Ki Hadi Sugito, hal itu telah merusak dunia pewayangan itu sendiri. Di sisi lain ada analis yang menyatakan apa yang dilakukan Ki Hadi Sugito adalah langkah yang positif karena tidak pernah menerjang pakem.

Ndagelnya tokoh wayang tidak sampai pada titik dekarakterisasi, dan hal ini justru menjadi metoda yang tepat untuk menarik minat masyarakat supaya menuntaskan pertunjukan yang dimainkannya. Di dalam penuntasan inilah akan dimuati pesan-pesan luhur dengan cara yang ringan dan tidak terkesan membebani. Aneka pendapat tersebut tentunya merupakan hal yang lumrah. Jangankan terhadap Ki Hadi Sugito, sedangkan kepada Bung Karno, Pak Harto, SBY, Gus Dur, dan Amien Rais pun sama saja; di satu pihak ada yang memuji dan di lain pihak ada yang mencemooh. Teguh Pendirian Terhadap aneka pendapat yang ditujukan kepada dirinya, nampaknya Ki Hadi Sugito tidak pernah risau. Beliau teguh dalam berpendirian dengan tetap menampilkan pertunjukan sesuai dengan kekhasan dirinya. Beliau yakin dengan cara itu minat masyarakat terhadap wayang akan semakin meningkat.

Para pemuda yang mulanya asing terhadap wayang pun akan mulai tertarik melalui dhagelan-dhagelan yang dibawakannya, Kalau pemuda sudah tertarik terhadap wayang? Lakon selanjutnya adalah meniupkan pesan-pesan moral dan ajaran hidup secara ringan, sama sekali tidak dengan metode yang terlalu serius yang terkadang justru membosankan. Barangkali atas keteguhan pendiriannya tersebut maka Ki Hadi Sugito dinobatkan sebagai salah satu dari 22 orang Jawa yang terpandang dan terkenal (misuwur) versi Wikipedia. Adapun tokoh-tokoh lain di luar dirinya antara lain adalah Sultan Agung, Panembahan Senapati, Ranggawarsita, Poerbatjaraka, Sri Sultan HB IX, Ki Narto Sabdo, Tjan Tjoe Siem, dan Amien Rais. Masuknya nama Ki Hadi Sugito dalam daftar orang Jawa yang terpandang dan terkenal secara tidak langsung merupakan pengakuan atas prestasi yang telah diukir oleh dirinya. Wafatnya Ki Hadi Sugito semoga meninggalkan generasi muda yang kokoh, berkarakter dan mampu berbuat banyak bagi bangsanya sebagaimana meninggalnya Prabu Pandhu Dewanata yang meninggalkan Pandawa yang kokoh, berkarakter dan mampu berbuat banyak bagi bangsanya.

Selamat jalan Pak Gito…….. Tulisan dari KR – 16 Jan 2008 Prof Dr Ki Supriyoko MPd, adalah pamong Tamansiswa, pendidik dan pecinta budaya Ki Hadi Sugito iku salah sawijining dhalang kondhang asal Toyan, Wates Kabupaten Kulonpraga, Yogyakarta. Ki Hadi Sugito anggoné ndhalang tansah nggunakaké basa kang gampang dimangertèni, ora akèh nganggo basa krama ingkang angel saenggao akeh para kadang anom sing padha seneng. Ki Hadi Sugito uga pinter migunakaké guyonan-guyonan ingkang njalari gemuyu, ora mung mligi ing gara-gara. Nalika isih anom, Hadi Sugito dianggep wani ndhobrak pakeliran gagrag mataraman sing mbiyèné dianggep wingit. Dhalang iki gawé sanggit supaya pakeliran bisa ditonton kanthi gampang lan lucu. Priyayi iki asring migunakaké paraga wayang kang “sèrius” (upamané Kresna, Durna) kanggo ndhagel. Nalika mayang, Hadi Sugito asring migunakaké ukara-ukara kanggo ndhagel, upamané: coba jajali, prandekpuno, ngglibeng, prèk, trèmbèlané, menus, lan sapanunggalané.

Piyambaké uga migunaaké tembung sebutan/paraban kang anèh lan kepara nganyelaké kayata: anak anggèr (Duryudana), dhicuni (Sengkuni), wakné gondhèl (Durna), lethekmini (Rukmini), blenyik (Bilung), pongkring (Garèng), lan sapanunggalané. Tembung-tembung iki sumebar ing kabèh kasèt wayangé. Ki Hadi Sugito tutup yuswa Rebo, 9 Januari 2008 lan kasarèkaké ing Makam Sasanalaya, Genthan, Tayuban, Panjatan, Kulonpraga. Saliyane Ki Hadi Sugito saka pandugaku angèl golèk dhalang gantiné kang nalika ndhalang uga bisa “nguripaké wayang” (wayangé bisa kaya urip, kaya ana rohé, kaya duwé watak), awit angggoné mbédaaké swara wayang siji lan sijiné iku pas banget karo préjéngané wayang. Mbokmenawa iku kanugrahan mirunggan saka Gusti kang saluguné ora bisa dikemèrèni, anané mung kudu diakoni. http://sudarjanto.multiply.com/journal/item/309/Ki_Hadi_Sugito

376 thoughts on “KHS-Ki Hadi Sugito”

 1. mas prabu… kalau punya Petruk dadi ratu, utowo wahyu ekajadi versi mp3, tolong di sharing donk….

  koleksi mp3 wayang ki hadi sugito yang lainnya selalu di tunggu…

  terima kasih….
  sukses wayang…

  ___
  Insya allah kalau dapat ya
  matur nuwun

    1. mas prabu untuk lakon egol mayangkara kok ceritanya sama dengan resi cakrabawana ? padahal lakon egol mayangkara ceritanya di krator dwarawati ada tugu tiban (batara kala), durna bbathara kala

     1. mas prabu kok password yang saya punya sekarang nggak bisa digunakan kalau ada pembaharuan password mohon aku dikirimi via email saya donk nuwun

 2. pun tengga koleksi sanesipun Mas Prabu, mnawi wonten Kitiran Mas, Wahyu Mustikaning Warih, Werkudara Kembar, Wahyu Kayu Imandaya Tlutuh Kumalasari kalian Pendawa Gugat..nuwun

  ____
  Nggih …
  Ananging kulo nggih nenggo sumbangan saking para sutresne :)
  kangge nglengkapi koleksi ingkang saget disharing
  matur nuwun

 3. wah… terima kasih mas prabu… untuk tambahan mp3 wayang ki Hadi Sugito… Kapan Nich.. Untuk Episode Baratayuda yang lainnya… pasti seru nich.. jika 9 babak lengkap…

  di tunggu nich.. babak yang lain kisah baratayudanya…
  terima kasih…

  ____
  Sebagian lakon lain sudah di pagelarkan oleh dalang lain …
  sementara itu dulu ya ..
  matur nuwun

 4. Mas Prabu….
  maturnuwun sanget awit panjenengan sampun karsa
  upload kagunganipun koleksi wayangipun swargi Ki Hadi Sugito.
  Punika sanget migunani tumrap para pendemen wayang.Maturnuwun

  ____
  Aamiin
  Mugi taksih kathah para sutresna ingkang saestu menjunjung tinggi budaya ingkang adi luhung puniki
  menawi sanes kito sadaya, sinten mailh ?
  matur nuwun

 5. Lakon Anoman Takon Swarga ki HAdi Sugito, kok nggak lengkap ya mas.
  Untuk yang 4B-nya tidak dimuat atau memang tidak ada.
  Makasih mas Prabu

  ____
  kayaknya ketinggalan mas sapto
  nyuwun sewu nggih ..
  sebentar saya lengkapi ya
  matur nuwun

 6. senengnya! ketika berselancar ke internet ! menemukan web yg isinya semua tentang wayang! dan sekalian komplit dengan cerita tertulis, dan mp3 nya !
  mas prabu ada gak mp3 (lahire wisanggeni=oleh ki hadi sugito!)

 7. ndherek pitepangan mas prabu. ingkang sepindah kula ndherek bingah lan bombong gegayutan kaliyan web panjenengan punika.
  salajengipun kula nyuwun idi palilah anggen kula pasang link wayang Ki Hadi Sugita, ananging manawi mboten rena ing penggalih samangke nggih mboten badhe kula pasang malih.
  nuwun sewu, kadosipun lakon sugriwa-subali kok dereng wonten nggih (panggenan mas kandar ugi dereng wonten).
  Cekap semantun atur kula.
  Nuwun.

  ____
  Matur nuwun sampun sowan
  monggo kemawon, lha blog puniko bebas-bebas kemawon kok …
  blog puniko saget eksis nggih amargi support saking para sutresna wayang

 8. matur nuwun sanget mas, kula sampun dipun keparengaken pasang link mp3 wayang. mugi2 sedaya punika wau dadosa amal kesaenan panjenengan. nuwun.
  (lah samangke manawi sampun kagungan wekdal ingkang mirunggan mangga kula aturi pinarak dhateng “griya” kula. Ndadosna uninga bilih anggen kula pasang link punika wonten ing praenan blog kaliyan wonten panggenan menu “Download”). he3, mbasan wis dikeparengake pasang link jan saiki rasane cememplong tenan…..

  ______
  Wah jan blog-ipun njawani,metal lan pepak tenan mas
  ning sae kok, kulo mawon mboten saget ndamel ingkang kados mekaten. Maklum mas sampun tuwo :)
  matur nuwun nggih sampin kerso sowna mriki lan masang link wonten ing blog njenengan
  sukses selalu

 9. Matursuwun sanget mas..kulo bingah sanget, mp3 wayang khususipun ingkang dipun dalangi kaliyan Ki Hadi Sugito, nggih leres sanget menawi Ki Hadi Sugito meniko mlebet wonten salah satunggaling priyantun jawi ingkang misuwur, amargi karya2nipun almarhum ingkang adiluhung.

  Matursuwun,

  ____
  Leres Mas Dwi
  mugi samangke saget ditambah malih
  matur nuwun

 10. ontonseno rabi dalange anom pak menawi mboten kelintu lho kulo

  nuwun

  ___
  Nggih leres njenengan Mas
  Mangke kulo update maleh, sampun radi kathah dados kulo kedah cek maleh mbok menawi wonten ingkang klentu tempatipun
  matur nuwun

 11. Kulonguwun

  Sederek sedoyo.
  Menawi gadhah wayang kulit dalang ki hadi sugito, ingkang lampahan sesambungan kalian RAMAYANA, mbok disharing, alias kulo badhe ngundhuh.

  matur nuwun sanget

 12. seingat saya Alm Mbah Gito ada lakon Ramayana lakon Subali leno tapi berhubung saya tak punya koleksi kirim saja permintaan keradio konco tani jogja.pasti ada.

 13. Mas Prabu………………………………… Irawan ngraman, ndalem tunggu…… matur nwun.

  _____
  Irawanipun nembe sare ….. :D

 14. Mas Prabu,

  Matur nuwun sanget panjenengan sampun nguri2 lan nguripi kabudayan Jawi.
  Kula ndherek ngundhuh file mp3-nipun.

  Salam,
  -brutus-

  _____
  Nggih matur nuwun sami-sami
  Salam kembali

 15. Kang Prabu,….Antasena Rabi Ki Hadi Sugito kok dalange Anom Suroto,…salah posting kali ya?
  Tengkyu

  ___
  Nggih matur nuuwn
  sampun kula delete

 16. Mas Prabu,

  Matur nuwun sanget sampun dibiyantu nglempakaken warisan leluhur kang adiguno meniko..
  Mbok bilih Mas Prabu kerso, kulo nyuwun kulonuwun bade ngulas lan mbahas situs meniko wonten ing blog kulo.. Angsal mboten geh??

  Suwun.

  ~widihandoyo~

  ____
  Monggo kemawon kangmas
  Tujuanipun blog puniko pancen namung kagem nguri-uri budaya jawi lan non profit kok :)

  Matur nuwun

 17. mas prabu jan blog sampeyan damel remene manah , menawi mas prabu wonten mp3 wayang dalang ki sutono hadisugito mbokdipun upload, kulo kinten kacang tan ninggalo lanjaran,temtu gaya pakeliranipun mboten tebih kalih ingkang romo swargi ki hadi sugito. maturnuwun sakderenge mas prabu

  __
  Insya allah mangke kulo upload. Kulo sampun wonten saking Ki Sutono “Semar mbangun kayangan”
  Matur nuwun

 18. Ass.wr.wb. Mas prabu kulo tenggo upload mp3 saking dalang ki sutono. kulo usul sekedik,pripun menawi file mp3 wayangipun dipun alitaken kados wahyu slogo hima,menawi terlalu ageng kulo kinten kathah sedherek ingkang kesulitan ngunduh,bab kualitasipun bitrate mangke kersanipun dipun dandosi piyambak2 ten adobe. matur nuwun sakderenge Mas prabu. wassalam.

 19. Raos bingah tanpo upami dene panjenengan kerso ngleluri seni ringgit, mugio sagedo minongko sarono pangertosaning budoyo lumeber ing poro kadang taruno

 20. buat sederek sederek…tolong saya diajari cara mengunduh file mp3 nya…dari kemaren ko g bisa …

 21. amet mas… kulo namun ngaturaken maturnuwun njenengan sampun nglestareaken wayang… nek onten lakon liane kulo ngenteni.. kususipun karya kihadi sugito suwun… salam sakeng kalimantan barat..

 22. mas prabu..nek kagungan koleksi kaset ki hadi/timbul,nek wonten lampahan parikesit lahir nopo aswotomo malik,,mbo di pun uploud,,kulo dereng wonten koleksinipun…suwun mas..

 23. Mas Prabu … matur nuwun paringipun werni-werni lampahan saking Ki Hadi Sugito. Bade nyuwun priksa, kok kualitas MP3 nipun saperangan kirang sae – menapa kaliten bitrate? kagengen volume nalika ngrekam?

  Kula gadah Sadewa Reca saking kaset kula piyambak, nanging kaset nomer 3-4 radi risak. Menawi kersa MP3 nipun saged kula upload.

  ____
  Nyuwun semu mas … kulo namung kajibah upload lan share kemawon
  Menawi panjenengan gadhah ingkang langkung sae … monggo diuplod lan kulo diparingi link-ipun
  mangke kulo share sebagai alternatif kangge para sutresno sanesipun
  matur nuwun

 24. mas Prabu, ngaturaken panuwun ingkang kathah saking upload-ipun ki Hadi Sugito, menawi kepareng ingkang ki Timbul mbok inggiho dipun upload ugi. matur nuwun

  salam wayang
  aguss

  ____
  Dereng gadah malih je mas Ki Timbulipun
  mbok menawi wonten ingkang gadhah sanesipun ?

 25. awit saking alit kelas sekolah dasar kula saben seminggu sepindhah sering mirengake siaran radio, wayang Ki Hadi Sugito, lan kula mengangumi cara mendhalang lan ugi suwantenipun..lan ugi dhagelanipun. Sanesipun kula ugi remen gamelan wayang saking Ki Hadi Sugito. Unik lan sae.

  Rojak-Purworejo (tinggal wonten Papua-Makassar-Surabaya)

  ____
  Sanadyan wonten ing indonesia timur … rak mboten sesah to mirengaken wayang …
  monggo sami dipun nikmati
  matur nuwun

 26. mas Prabu, kulo sanget anggenipun salut kaliyan panjenengan anggenipun nguri-uri kabudhayan kito khususipun babagan wayang. badhe mbenjang kapan wahyu godho inten badhe dipun upload ? Kulo antu-antu sanget upload-tanipun, mugi-mugi kabudhayan kita tansah tambah ngremboko nuwun…..

  ____
  Nggih monggo sampun kulo upload
  sampun tuntas kewajiban kulo upload 14 lakon saking mas saking wates
  matur nuwun

 27. Mas Prabu, utawi para sederek sanesipun, nuwun sewu menawi taksih gadah koleksi Ki Hadi Sugito ingkang versi kaset (tahun 1996 mengandap), mbok dipun inggahaken sedaya :) amargi ingkang versi kaset kaliyan ingkang versi vcd menawi mboten lepat sampun radi benten gaya utawi swantenipun lho.. kula piyambak langkung remen Ki Hadi Sugito versi lawas :)
  Matur nuwun.

  ____
  Monggo ingkang kagungan saget dishare wonten ing mriki
  Langkung kathah koleksi … tamtu sedaya langkung remen
  rak kados mekaten tho ?

 28. Mas prabu saya punya Pita kaset wayang Kulit Lakon Resi Yakutwojo….yang jelas disini belum ada. dalang Ki Hadi Sugito. saya Rekam saat Reuni STM wates tahun 2000 yang lalu. gimana caranya bisa dijadikan MP3…..atau gimana kalau itu saya kirim ke Mas prabu untuk diupload di web ini.

  ___
  OK kalau mau dicoba convert dulu ke MP3
  Kalau belum bisa silahkan kirim ke saya nanti saya bantu
  sudah saya kasih alamatnya kan
  Matur nuwun

 29. Mas, kula remen sanget kalian wayang
  matur nuwun sanget nggih Mas.

  ananging kula kok dereng semerep lakon

  “antasena takon bapa”

  mbok bilih wonten kulo nyuwun nggih Mas

  matur nuwun

  ___
  Ki Hadi dereng wonten
  Ki Timbul sampun wonten lakon puniko
  matur nuwun

 30. dumateng sedaya pandhemen suwargi ki hadi sugito, kulo suwun kanthi kaikhlasan panjenengan sedaya mangga kita ngaturaken pandonga, nenuwun dumateng Allah SWT, mugi suwargi ki hadi sugito pikantuk pangapunten sedaya dosa kalepatanipun lan pinaringan papan ingkang langkung minulya…

  amin ya robbal alamin.

  ___
  Insya allah kita sedaya tansah nyuwun kaliyan Gusti Allah SWT kangge kesaenan almarhum
  aamiin

  matur nuwun

  1. maturnuwun dumateng sedoyo sanak kadang ingkang tekseh eling kalian eyang kakung, kulo dados wayahipun namung saged dongakaken mugio Gusti ingkang Maha Kuwaos aparing piwales dumateng sederek sedoyo ingkang sampun ikhlas kintu donga kangge eyang kakung Hadi Sugito…Amiiin !!!!

   NJEDUGH.art
   (Buyut Cakra Kembang)

 31. mas prabu, kala wingi kulo nyobi pados antasena rabi ki hadi sugito ing google. pikantuk link ipun, nanging kok mboten saget dipun download nggih, kados pundi caranipun? nuwun

 32. wah malah saweg mangertos mawon menawi Ki Hadi Sugito sampun sedo, kulo wiwit alit rumiyin paling remen ngrungokke wayang kalau pas dalangi Ki Hadi Sugito, nagantos2 cita2 kulo pengen dadi dalang. e. sak meniko kulo malah dados dosen FSH UIN Jakarta. Matursuwun, semoga beliau masuk suwargo!.

 33. biyen th 80an nek ono wayang dalange ki h sugito wis 5 km yo mlaku karo nggowo kloso , nganti saiki aku pindah jkt nek ngrungokke radio pikiraku melayang lingguh bareng2 ndelok wayang pak Gito wis sedo angel golek gantine.wis .

  aku cah mangiran

 34. kulo sampun nonton Durga Ruwat ingkang sampun panjenengan upload. Matur Nuwun Sanget, awit nembe sakmenika kulo mangertosi wayang gagrag Ngayogyakarta, ingkang Durna nipun mboten kadhapuk licik.
  Menopo malih dhalangipun Ki Hadi Sugito ingkang sampun kondhang menawi ndhalang, durna kadhapuk licik, ndhagel, lan nganyelke.
  Matur nuwun, meniko koleksi langka.

 35. mas prabu menawi wonten lakon “Petruk dadi ratu” dipun upload. sak derengipun matur nuwun. lakon meniko kok radi aneh. menawi rencang 2x sutrisno ringgit ingkang gadah lakon meniko nyuwun tulung dipun bagi linkipun supados saget kulu nyuwun.

 36. Mas Prabu, menawi gadhah mp3 lakon Pendhowo syukur kanthi dalang Ki Hadi Sugito / Ki Timbul Hadiprayitno nyuwun tulung dipun upload mas…upload ing link lokal langkung sae mas..

  Matur nuwun

 37. Kawula nuwun, ndherek nepangaken Mas Prabu….
  Sadaya ingkang asalipun saking Gusti Allah, kunduripun dhumateng Ngarsanipun Gusti. Kula rumaos kecalan sanget sakunduripun Ki Hadi Sugito wonten pangayunanipun Gusti ingkang Maha Suci. Mugi arwahipun katampia, kapapanaken wonten papan ingkang murwat kaliyat amal-baktinipun.
  Satilaripun Ki Hadi Sugito kula kepengin sanget nggadhahi mp3 utawi mp4 lampahan saking Ki Hadi Sugito. Kados pundhi caranipun Mas ?
  Matur nuwun sanget Mas. bantuanipun.

 38. matur nuwun sanget Mas Prabu, sampun dipun paringi mangertos. Pemanggih kula mekaten Mas, lampahan ringgit wacucal saking dhalang-dhalang sepuh punika sampun ngantos ical, kedah dipun uri-uri lestarinipun. Satunggaling wekdal mbenjang saget kangge cepengan sampun ngantos ringgit wacucal lajeng kecalan keblatipun awit pengaruh kemajenganing zaman. Kawula nuwun.

 39. Sejak th 1986 saya sering mendengarkan atawa nonton Pak Hadisugito manggung, memang beliau dalang no. 1 (menurut saya), meski sdh pada jauh teman2 saya dari Seni Rupa IKIP Jokja masih sering terkenang gaya mendalang beliau. Olah vokalnya luar biasa, dalam waktu cepat bisa gonta-ganti style vokal antar tokoh, gaya humor yang “lain” shingga tdk merusak cerita, dan makna.
  Terima kasih buat Mas Prabu, atas apa yg telah njenengan sajikan, semoga budaya jawa semakin ngremboko…amien.

 40. Matur nuwun dumateng Mas Prabu, kulo sampun unduh sedaya lakon Ki Hadisugito. Kagen mas wadi, lakon Narayana Rabi dereng jangkep ngih, kulo tenggo jangkepipun, matur nuwun.

  Bade taken, wonteng ingkang mangertos, sakjatosipun lakon Ki Hadisugito ingkan sampun dipun rekam utawi dipun kasetaken lan dipun sade wonten pasaran puniko pinten jumlahipun?

 41. Maturnuwun Mas Prabu, koleksinipun katah sanget, nek wonten lakon wisanggeni ratu nyuwun tulung diupload Mas…

 42. nderek tepangan Mas prabu’ kulo suhadin saking wates kulon progo yogya, matur suwun mp3 nipun wayang pak sugito swargi, kulo badhe takon mp3 wayang kulit ki sutono semar mbangun kayangan kok mboten lengkap namung nmr 01 kok sanesipun mboten wonten’ nyuwun tulong ditingali maleh Mas, matur suwun…

 43. Mas Wadi koq namung setunggal, inkang 6a,6b,7a, 8a lan 8b wonten pundi. Dipun tenggo jangkepipun yen taksih wonten. Matur nuwun.

 44. Nyuwun sewu Mas Wadi
  Ingkang dipun paringi puniko lakon menopo nggih (NR, KMAS)
  Kajengipun kulo tulis wonten list daftar lakon
  Matur nuwun sampun sharing

 45. Matur nuwun mas Wadi sampun kulo dowload jangkepipun. Yen mboten klentu, taksih wonten lakon PENDAWA KEMBAR, ARJUNA KEMBAR 4, WERKUDARA KEMBAR 4, PETRUK DADI RATU, GARENG DADI RATU (pandu bregola), ANTASENA TAKON BAPA lan sakpanunggalanipun saking Ki Hadisugito. Mbokmenawi wonten inkang kagungan, saget dipun share malih.

 46. mas,,menawi wonten,BRAJAMUSTI,BAGONG DADI RATU,WAHYU WIDAYAT,SENO NEGES,PRABAKUSUMA TAKON BAPA,LAHIRIPUN PENGALASAN,PETRUK NGLAMAR,kalimosodo dadi ratu,,,,

  kulo gadhah : duryudono gugur,wahyu manik imandoyo,senggono dhuto,ONTOSENO DADI Ratu,

 47. Kagem Mas Bayu Nugroho

  Ingkang njenengan gadhah nyuwun dipun syaring nggih. matur nuwun sanget sak derengipun

 48. Leres Mas Bayu, monggo saget disharing wonten ing mriki …
  Menawi lakon ingkang jnjenengan kersakaken, mbok menawi mangke wonten sedherek sanes ingkang gadhah lan kerso sharing …
  rak mekaten to …
  Sampun lumayan kathah koleksinipun KHS, mugi samangke saget tambah malih …
  matur nuwun

 49. nyuwun ngapunten,kulo mboten ngertos caranipun sharing,,menawi mboten ngrepoti,kulo dipun paringi caranipun sharing,,suwun

 50. nyuwun ngapunten,kulo mboten mangertos caranipun sharing,mbok kulo dipun warahi,mangke kulo share,,nuwun

 51. Wah, hadisugito ternyata isih banget fans dan termasuk aku juga fans hadi sugito, biarpun asline gombong.
  Saya punya usul biar semua lakon hadi sugito ter-upload kabeh, kita urunan masing bisa 50rb atau 100 rb, nanti ada yang mengelola. Misalnya ada 20 orang aja kan bisa 2 jt. Dengan 2 jt mudah2an bisa dapat 20 lakon.
  Tapi khusus alm. hadi sugito lho..

 52. Untuk Mas Yuli Pur Yth :
  Memang sudah dimulai mas hanya sekarang yang baru ada di persembunyian adalah ki Narto Sabdho. Kita pasti akan mencari lakon2 dari ki Hadi Sugito , lha mangga ikut berpartisipasi saja di penggalangan dana tersebut ( Masalah besarnya iuran mangga kerso ). Tolong ditulis untuk Pos ki Hadi Sugito. Sementara demikian dulu, kami tunggu partisipasinya, nuwun.

 53. Kagem Mas Bayu Nugroho
  sugeng pitepangan.
  Menawi pareng ngertos, mas bayu pidalem wonten pundi?
  kulo saget pun paringi alamat email?
  Nuwun sak derengipun
  _om Sidiq Wates Kulonprogo DIY_

 54. Kagem Mas Bayu Nugroho
  sugeng pitepangan.
  Menawi pareng ngertos, mas bayu pidalem wonten pundi?
  kulo saget pun paringi alamat email?
  Nuwun sak derengipun
  _om Sidiq Wates Kulonprogo DIY_
  sidiqprabowo@yahoo.com

 55. Saya juga mendukung para sedherek …
  Nyuwun sewu menawi hot news sakmeniko taksih masalah Ki Nartosabdho
  Namun penggemar KHS tamtu mboten ditinggalkan
  Taksih wonten lho kados Om Sidiq napa dene Mas Wadi lan sanesipun … ingkang sangat care thp KHS
  Monggo dirembug malih kanti langkung detil dan serius

  Menawi kerso kangge ngregengaken wayangprabu om sidiq kulo suwun kajibah dados admin wonten mriki napa ? Nopo wonten sing ngacung sanesipun ….

 56. Subhanalloh.
  (kaget, karena saya lebih dahulu posting koment di Lembar Ki Narto Sabdo, ternyata di Halaman Mbah sugi, saya didaulat jadi ‘sinoman’ di sini)
  Butuh orang yang bener dan benar untuk sebuah pekerjaan besar. Kalau boleh usul, saya penggembira saja.
  Namun begitu, mumpung belum terlambat (koleksi mbah sugi masih terlacak, meski tercerai berai) mari kita sama-sama mengumpulkannya. Ada pembaca lain yang kerso jadi admin, insyaalloh, dengan segala kesungguhan akan saya bantu sekuat tenaga.

 57. email : bayvel01@yahoo.com
  085697966665

  kulo lare saking wates,namung kulo sakniki wonten jakarta,,sugeng pitepangan sedoyo kemawon

  ____
  Sugeng pitepangan Mas Bayu
  Matur nuwun sampun kerso bergabung wonten mriki
  Sampun kulo catet datanipun

 58. Mas Prabu, dulu ditahun 1980 saya pernah mendengarkan wayang kulit lakon WAHYU CATUR dengan dalang Ki Hadisugito. Wah, geeer..betul (full humor) itu lakon, karena di rekam dari tempat pentas Pak Gito mendalang di Sedayu Bantul. Dan waktu itu banyak radio swasta niaga yg mempunyai rekaman lakon wayang tsb. Coba kalo bisa Mas Prabu nyari pinjaman rekaman kaset wayang tsb. Misalnya di PT Radio Persatuan Bantul.

  ____
  Matur nuwun Mas Isti atas infonya
  Wah ini tugasnya Om Sidiq ini untuk olah TKP dan nyari rekaman peristiwa :)
  Kalau mungkin dapat yg lebih baik, dapat memperoleh bukti perkara berupa hasil rekaman itu
  Rak inggih to Om Sidiq ?

 59. Kagem Mbahnarko lan Mas Yuly Pur Yth.
  Kula sarujuk lan nderek gabung, kados pundi caranipun kitun arta ? Kula niki taksih gaptek lho. Maturnuwun.

  ___
  Saya boleh comment dikit ya Mas Agus
  Memang seharusnya ada yang manggalani alias mengkoordinir gitu
  dan ada senopati yang kajibah mencari dan menelusuri peninggalan Mbahe HS apalagi sebenarnya Ki Sutono HS kan taksih wonten lan mbok bilih saget dijadikan sumber referensi dan petunjuk
  Kalau memang diperlukan, sebenarnya bisa juga disini, WP, pasang DONASI yang diperuntukan bagi para sedherek yang mau berkorban nyumbang dana untuk keperluan ini
  Sebenarnya saya sudah cukup lama berkeinginan untuk itu, tapi kalau bicara soal itu, memang agak sensitif dan rawan konflik
  Kecuali yang telah kami lakukan disini untuk masalah peninggalan KNS. Saya sangat percaya bagaimana jiwa dan karakter dari Pak Edy, Mas Imam, Mas Guntur dan Pak Wid yang begitu care dan rela berkorban untuk kepentingan ini
  Dan itupun kami lakukan setelah kepepet. Artinya, kami butuh cukup banyak dana yang mendesak dan belum kita punya karena terus terang kita bukan orang kaya dan banyak uangnya :)
  Jadi kepripun ? Wonten saran ?

 60. Kagem mas bayu…
  Weh, lha gene ki tonggo…
  Watesnya mana? Wates Kota?
  Mbok kapan pulang pinarak. Walaupun hanya segelas teh, lak nanti ada.
  Matur nuwun sanget kiriman alamat email-ipun. Insyaalloh kulo serat lan menawi pareng, dalem nderek weling, kaset-ipun ampun ngantos risak. Saestu meniko ‘pesugihan’ tanpo umpami. Lha menawi badhe tambah, pun share ing mriki. (masalahnya susah nerangin mindah data dari kaset ke file mp3. Atau, bisa minta tolong, pada tukang komputer, sewa handycam atau jasa pindah data. Nak di Wates/jogja ada beberapa, sih)
  Mugi tansah pinaringan sehat, mirah rejeki lan Rahmat.
  Amin

 61. Katur Mbahnarko lan Para Sutresna, Yth.
  Kula sanget matur nuwun dhumateng Mas Prabu, Mbah Widjonarko, lan Bapak-bapak Penggagas ingkang mboten kula sebat satunggal-satunggal. Kula kinten penggemar KHS punika kathah sanget, langkung-langkung wonten tlatah Ngayoja lan sakiwa-tengenipun. Menawi dipun bentuk paguyuban ngaten inggih langkung sae, idhep-idhep tambah sadherek sinambi ngleluri kabudayan adiluhung tilaranipun paraleluhur. Awit kula inggih mboten gadhah referensi, mbok inggiha dhumateng Mbah Widjonarko, Mas Prabu, lan Para Penggagas saneipun kersaa dados paranpara.Kula namung sewu-jumurung.
  Kula piyambak sanget nengga pangandikanipun KSHS minangka ahli waris suwargi KHS. Kula kinten babagan arta mboten saget katimbang kaliyan lestarinipun kabudayan jawi lan endhahipun pasedherekan. Maturnuwun lan nyuwun pangaksami.

 62. kangge om sidiq

  ,,kulo wates e kulur,,temon..tepatnya rt 13 rw 4 polodadi,kulur .temon kulon progo,,insya ALLAH juni badhe sowan embah ( wonten kulur ),,mugi saget kepanggih nambah sedherek,,nuwun

 63. nyuwun tulung mas, dipun kathahi lakon saking Ki Hadi Sugito. kangge hiburan menawi kula saweg dateng luar kota Jogja supados saged ngrungokaken wayang Ki Haid S.
  matur nuwun

  ___
  Nggih insya allah menawi wonten malih
  Badhe nyumbang lakon ?
  nuwun

 64. Indah, ngangeni dan ngresep-ake, ketika membaca banyak hal di blog ini. …..

  _____Uah, dangu mboten sowan, man, Paman….
  Paman cengkuniiiiii. Keplipun, man.
  Nyungsung walto, man. _______
  (durmogati, semar mBangun Kayangan, Ki Hadi Sugito)

  _____
  Kenapa ya Durmagati yang selalu dijadikan tokoh lelucon
  Kalau oleh KNS biasanya dia ngomong ala mbanyumas yang kocak
  naif dan lugu …

 65. kok waged nggih Pak Hadi Sugito ngamal kesaenan nglipur poro pandhemen kanthi wayang dumugi sakmeniko nglangkungi yuswanipun..

  ____
  Yah itulah warisan kebaikan dari KHS yang semoga berguna bagi beliau saat menghadap kepada Sang Khaliq
  Warisan yang bermanfaat bagi orang lain smoga merupakan amal ibadah beliau aamiin
  Nuwun

 66. Mas Prabu,
  lan sadaya sedherek pecinta Wayang Kulit.

  Kula sampun download lampahan Wahyu Godo Inten, dening Ki dalang Ki Hadi Sugito. Ananging kok file angka 5 (nomer 5) mboten jangkep, namun karekam ingkang “side A” kemawon, ingkang side B-nipun dereng. Dados cariyosipun utawi urut-urutan lampahan kapunggel utawi mlupat sak kaset.
  Punapa wonten sadherek ingkang kagungan kasetipun, lajeng saged njangkepi file nomer 5 wau?

  Wusananing atur, Matur nuwun sak derengipun ….
  lan acungan jempol kagem sadaya masyarakat pecinta Wayang.

  ____
  Kadosipun leres mekaten, menawi ditingali file 5 dan 8 durasinipun sekitar 30 menit
  Nanging nyuwun sewu kawula namung pikantuk saking Seseorang ingkang mboten purun disebut namanya

  Monggo Mas ??????? menawi saget direspon nopo file-file ingkang kirang saget dilengkapi
  Nuwun

 67. dumateng sedaya pandhemen suwargi KHS,

  kulo namung usul, monggo kita sami ndamel paguyuban pendhemen KHS. Insya Allah, menawi paguyuban sampun kawujud, mangke saget ndamel kegiatan menapa kemawon. Bab papan lenggahipun para pandhemen KHS ingkang sumebar kulo kinten mboten dados alangan amargi sak menika jaman teknologi, sedaya saget dipun jangkau. landhesan pasederakan kita namung rasa tresna dumateng suwargi KHS lan saling percaya sesama penggemar. Mugi-mugi enggal kawujud. kulo daftar pertama. nuwun

  salam, budi susilo purworejo

  ___
  Sarujuuk …
  Monggo ditindaklanjuti
  Nuwun

 68. ingkang ngersakaken wahyu godo inten, kulo gadah vcd nipun komplit, 8 keping. ning kulo mboten saget upload mp3 wonten ing mriki. maklum gaptek. isane mung donlod…

 69. menika kulo gadhah malih sampun wujud file mp3 kanthi judul :
  arjuna catur,
  werkudoro kembar 4,
  duryudono gugur
  ,antasena dadi ratu,
  wahyu manik imandoyo,
  kalih pendowo kembar
  ,,kulo pengen banget mlebetaken wonten mriki,namung kulo mboten saget caranipun,,mbok mas prabu/om sidiq utawi sedherek liyanipun kersa maringi caranipun,,nuwun

  ___
  Monggo Mas Bayu, nembe mawon kulo sampun posting tips-ipun
  http://wayangprabu.com/2010/05/07/tips-4shared/
  Menawi kawratan anggenipun badhe ngunggah amargi agengipun file saget kulo bantu ngunggah …

  Nuwun

 70. Kagem pak Budi Susilo ing Purworejo
  Nuwun sewu, kulo sidiq lare wates.
  menawi pareng nyuwun alamat email utawi no telpon.
  saestu sae menawi saget mujudaken paguyban KHS
  Nuwun, lepat nyuwun pangapunten
  sidiqprabowo@yahoo.com

 71. katur om sidiq, email kula bd_ssl@yahoo.com

  kagem mas bayu lan mas prabu,
  matur nuwun sanget tambahan lampahanipun. ingkang nginggil sampun kula download sedaya lan kula simpen wonten ing CD. setunggal CD setunggal lampahan supados gampil anggenipun mirengaken. sedaya kulo damelaken cover CD ingkang sae.

  matur nuwun dumateng para kadang sutresna KHS.

 72. nuwun sewu malih mas bayu lan prabu,

  menawi mboten lepat, lampahan Sasrawindu menika sami kaliyan Kresna Kembar.

  semanten ugi, lampahan Bagong Dadi Guru kadosipun sami kaliyan Semar Gugat.

  nyuwun pangapunten menawi lepat.

 73. @ pak budi,
  Kadhosipun mekaten. Wonten ing rasan-rasan rencang ngopi njih mekaten.
  Ananging, pancen ki Hadi pancen nglampahaken lakon puniko benten judul.
  Lha niku ingkang andadosno wingi wonten istilah ‘banyak permakluman’ kagem mirengaken wayang, ing komunitas terbatas rencang ngopi ing kiwo tengen kulo.
  Nuwun sewu, kulo cathet lan matur nuwun, njih. Palilah alamat email-ipun.

 74. Mas Prabu,

  file yang sudah di upload mbok ditandai garis biru seperti yang lain biar gampang nge-linknya. masalah password beres, no problem. yang belum di tandai Antasena Takon Bapa dan Antasena Ratu. Downloadnya juga keteteran mas… butuh kesabaran ekstra, maklum, nunut.com

  suwun mas. tetap semangat!

  ___
  Nggih Mas
  Mangke kantusn di update
  Nuwun

 75. Leres Menawi kresna kembar menika inggih sami kaliyan sasrawindu, nanging bagong dados guru punika benten kaliyan semar gugat..

  matur suwun

 76. salut kagem kangmas Prabu..
  mugi2 tansah dipun paringi semangat ingkang mboten udhar..anggenipun nguri-uri kabudayan..
  sedaya judul ringgit ingkang rampung kulo undhuh (40 judul), sampun kasebar datheng rencang2 wonten ing pinggiran lan tengah wono ugi ing sumur jalatundha amargi mboten wonten internet utawi mboten sempat ngundhuh.
  kulo sak kanca PERTAMBANGAN ngaturaken matur sembah nuwun kagem kangmas Prabu lan sinten ke mawon ingkang sampun mbiyantu..

  ___
  Matur nuwun lan salam kangge sedaya sutresna wonten pertambangan
  sanadyan tebih saking dunia maya nanging saget menikmati suguhan yang nyamleng lan migunani

  LANJUTKAN !!! :)

 77. kagem Mas Bayu Nugroho : kulo nyuwun lakonnipun senggono dhuto mbok dipun upload, lakone meniko longko sanget saking mbah Gito swargi. Matur suwun.
  Suhadin lenteng agung jak-sel, asal kulo saking panjatan kulon progo.

 78. @ pak Suhadin
  Sugeng pitepangan, pak. Kulo lare wates.
  Asring kondur wonten Kulon Progo? (kalau ditulis kilen pragi, kayak gak enak)
  Nuwun sewu, ing mbok bilih kagungan lampahan sanesipun ingkang sampun kaunggah, nyuwun kabar.
  Pengalaman kulo, Ketingalipun, piayi sisih kidul tlatah kulonprogo sanget perti anggenipun ngrimat kasette KHS.
  Menawi wonten, Mugi2 kagungan panjenengan saget nderek pun titip-aken wonten blog puniko.
  Nuwun sanget, lepat nyuwun panganpunten, Romo Din.

 79. Semakin hari…semakin ramai dunia persilatan wayang kulit…..
  Semakin hari…semakin tambah jumlah penggemar wayang….
  Semakin hari…semakin jelas komunitas penggemar wayang….
  Semakin hari…semakin tambah sedulur2 yang bikin radio streaming via internet….

  Tapi sayang,….koq kebanyakan yang punya radio streaming para sutrisno Ki Nartosabdho…?
  Dan satu radio dengan sukarela memuter lakon wayang …yang kadang kurang diminati yang punya radio……

  Kulo caos usul…langkung sae lan kapenak atinipun …menawi wakil dari sutrisno Ki Hadi Sugito inggih wonten ingkang kagungan radio streaming…..

  Gampil koq damele lan free….cobi dipun buka http://listen2myradio.com ing mriku panjenengan saget sign up untuk bikin radio….lha…menawi sampun kagungan mangke saget dipun tempel sareng2 wonten satunggaling blog….lan mangke poro pendengar saget milih radio lan dalang sinten ingkang dados leng-ing ati….kados muter radio FM

  Meniko kulo aturaken, amung kangge sansaya ngregengaken anggen kita nguri2 budaya kita (khususipun) wayang kulit.

  Matur nuwun

  Edy LS

  1. Mas Edy, kapareng ngenalaken . Kula Siswanto Saking RadioSwaraKenanga Jogja AM 774, ugi Radio SwaraKenangaFM 100.1 ing Purworejo.

   Sak menika kula wonten Koleksi KTCM kl 50 carios, KHS kl 83 Carios (ugi sak wetawis kula pendhet wonten Wayang Prabu) malah 21 lakon dereng mlebet ing WP.

   Kula ugi nembe mroses wonten ing http://linten2myradio.com nanging dereng sampurna. mbok bilih wonten kesempatan kula ugi kepengin mekaten. Nyuwun panjurungipun doa.

 80. Mas Prabu,
  Matur nuwun, kulo nembe download Palasara Rabi KHS.

  Namung, Suyudono Gugur kok pasword ingkang wonten moten cocok, dospundi nggih!!?

  Matur Numun sanget

 81. Menawi kepareng kulo usul dumateng mas Prabu lan kanca2 pengurus sedaya.

  Kita sedaya mangertos menawi lakon2 audio wayang menika kathah2ipun rak teng kaset.
  Lan kulo sampun maca postingan rencang2 pengunjung, kathah ingkang pengin sharing, langkung2 convert saking kaset teng MP3 menika kathah rencang2 ingkang dereng mangertos.

  Menawi saged mas, mbok kulo usul, mbok dipun serat tutorial2 kangge:
  1. sharing
  2. conver saking kaset dados MP3
  Matur nuwun sakderengipun

  1. Nggih matur nuwun usulipun :

   1. Sharing 4shared nate kula tulis teng mriki
   http://wayangprabu.com/2010/05/07/tips-4shared/

   2. Convert kaset to mp3 sampun kathah ingkang nulis, cobi menawi panjenengan search wonten google dengan kata kunci “convert kaset ke mp3” atau kata kunci sejenis, pun kathah ingkang mbahas. Monggo dipilih ingkang paling gampil. Nanging upami wonten ingkang badhe nulis teng mriki, sumanggo amrih saenipun.

   Nuwun

 82. Mas Prabu…. kulo ngaturaken gunging panuwun dumateng Mas Prabu….. terutami koleksi wayangipun… kulo lan bapak soho sederek wonten dusun kulo sami remen kalian wontenipun mp3 wayang ingkang kawulo download saking Mas Prabu…. Mugi2 dadosaken amalipun Mas soho ndadosaken Kesenian Wayang tansah Ngremboko lan lestantun wonten ing jagat meniko… Amien..

  1. Matur nuwun
   Sanes kula piyambak ingkang sharing, kathah para pecinta KHS ingkang sampun sharing sahingga koleksinipun KHS sampun lumayan kathah
   Mugi saget tambah malih samangke

   Nuwun

   1. Mas Prabu, koleksi ing Wayang Prabu KHS menawi kula waos 62 Carios, sak sampunipun kula gathukaken kaliyan koleksi kula ( Radio SwaraKenangaJogja AM 774), taksih 21 Carios dereng Mlebet WP.

    Pramilo mangke kula nyobi kintun malih dhumateng Mas Prabu lajeng nyuwun dipun Share sahenggo saget langkung gregengaken lan tambah maremaken para sutresno KHS.

    Mugi-mugi saged dipun tampi kanthi remen.

    Siswanto

    1. Matur nuwun Pak Sis atas kepercayaannya …
     Insya allah tamtu para sutresna wayang khususipun KHS remen sanget …
     Kula namung saget mbantu ngunggah kemawon

     Matur nuwun sakderengipun

     1. MAS PRABU,
      KULA SAMPUN ILING WONTEN CD MP3, 18 CARIOS KHS KALIYAN 2 CARIOS KI SUPARMAN ( KSP ) INGKANG ING DAFTAR WP DERENG WONTEN ( MUGI-2 LERES ), SAK SAMPUNIPUN LEBARAN BADHE KULA KINTUN.
      KHS :
      1. AJU BRAJA MUSTHI
      2. ANOMAN LAHIR
      3. ANTASENA RABI
      4. BAGONG DADI GURU
      5. GATHUTKACA NEGES
      6. IRAWAN LAHIR
      7. IRAWAN RABI
      8. JANAKA CATUR
      9. KEMBANG TERATE
      10.LAHIRE PANGALASAN
      11.PETRUK GARENG KEMBAR
      12.PETRUK KEMBAR
      13.ANTAWIRYA
      14.PETRUK NGLAMAR
      15.PRABU BOMANTARA
      16.RESI CAKRA BAWANA
      17.SEMAR NEGES
      18.SAMBA JUWING
      KSP ( KIS SUPARMAN )
      1. KRESNA KEMBAR
      2. PRAMUSINTA TAKON BAPA

      MENAPA KULA SAGED KAKINTUN KOLEKSI INGKANG KULA DERENG WONTEN SAKING MAS PRABU WONTEN CD MP3 UGI ? ( DAFTAR BADHE KULA LAMPIRAKEN ING SURAT PENGANTAR ) . MATUR NUWUN SAK DERENGIPUN.

      SUGENG RIYADI FITRI 1431 H, UGI DHUMATENG PARA SUTRESNA WAYANG KULIT (WP) NYUWUN PANGAPUNTEN SEDAYA KALEPATAN MUGI-2 AMALAN KULA PANJENENGAN ING WULAN RAMADHAN 1431 H KATAMPI WONTEN NGARSANIPUN ALLAH SWT, AMIN

      1. Kula tenggo saksampunipun lebaran Pak Sis …
       Insya allah mangke kula kintuni ingkang dipun suwun
       Taqoballahu minna waminkum
       Mohon maaf lahir batin
       Matur nuwun

       1. MAS PRABU,
        KULA KINTUN KASAGAHAN KULA DINTEN PUNIKA, MANGGA MENAWI SAMPUN KATAMPI KERSAA ENGGAK KA UUNGGAH AKEN.
        NYUWUN PANGAPUNTEN SANGET RANDHAT
        MATUR NUWUN.

        1. Matur nuwun Pak Sis
         Kula tenggo dugi griyo
         mangke langsung kula share
         tamtu sampun ditenggo para sutresna wayang sanesipun
         matur nuwun sepindah malih

         1. Alhamdulillah…
          Sedoyo Puji konjuk Dumateng Gusti Alloh.
          Ugi, mugi kesaenan tansah cinaketan kagem sedoyokhususipun dumateng romo sis tuwin pakdhe prabu.
          amien…

 83. Nderek gabung mas Prabu,

  Menawi wonten Kulo nyuwun lakon Bagong Dadi Ratu, bersama dalang Ki Hadi Sugito

  Nuwun mas

 84. nderek nimbrung mas Prabu

  menawi wonten Petruk nglamar(sri Lamrah)
  nyuwun sharing .. ngih wonten 4share wonten namung file mboten lengkap

  suwun

   1. InsyaAlloh dalam waktu dekat, ada titipan buat ngirim sri lamrah, sekalian melengkapi file/kaset Nomer 8 lakon palasara rabi. Buat saudara Navaro, sabar ya…
    (audionya baru dalam proses perbaikan, diusahakan sekuat tenaga bisa enak didengarkan, meski tidak sempurna)
    Nuwun, pakdhe prabu. Lepat nyuwun Pangapunten.

 85. Dumateng kanca-kanca sutresna Ki Hadi Sugito, kulo nyuwun tulung menawi wonten ingkang gadhah lakon Godo Wesi Kuning (Setyaki Krama) dipun ipload.
  Kulo nembe mawon mantuk Yogya madosi kasetipun mboten kasil.

  1. Kagem mas nano.
   Nuwun sewu sekedar info, sampun tindak popey?
   Wonten ing jalan mataram (Wetan malioboro, prosekawanan shopping ngaler) wonten toko kaset (popey casset & music). Menawi kondur jogja malih prayogi tindak mriko. Sak ngertos kulo, ing mriko sampun wonten puluhan (utawi malah atusan) judul rekaman pak Gito.
   Malah, sampun wonten daftar-ipun. Menawi dereng wonten ing kasset, toko meniko gadah master ing piringan hitam/gramaphone. Eh, mbok menawi Godo Wesi kuning ugi wonten.
   Nuwun, wonten lepat nyuwun pangapunten.

 86. nyuwun sewu kulo nyuwun pambiayantu aggenipun down load kok radi sisah…kadospundi nggih , amaongko kawulo pandemen berat dalang ingkang sering sadeyan kocomoto, kalian wedhi kengser bapak Ki Hadi Sugito nyuwun urut-urutanipun.. down load nggih KOKO PRABU…..amargi kulo taksih radi Gakptek…nggih dipun ngapunten amargi papan kulo tebih Ratu namung caked watu alias padusunan…,maturnuwun koko prabu…. saking sigit -magelang

 87. wah kula remen sanget wonten wayang prabu, kula sampun DL Antareja mBalela, menawi wonten ingkang gadhah lampahan Kembang Teratai mbok diupload. nuwun

 88. kulonuwun kangmas Prabu
  awit saking tresno kulo saking jagad pakeliran, pramilo badhe dherek tepang lan pengen ndherek nguri-uri kabudayan, namung kulo cobi masuk login daftar kok nggak iso-iso, wah jan tobat tenan, pripun carane supados kulo saged tumut keluarga wayang prabu lan saged tumut download ebo bingahe ati kulo menawi saged he he. nuwun sakderengipun

  1. Monggo … kula namung kajibah nggunggah … mungkin saking ingkang gadhah dereng lengkap lan dereng sempat nglengkapi
   mugi mangke saget dilengkapi
   nuwun

   1. mas henry nugroho lan mas prabu,

    lampahan durno picis sampun komplit, lampahan menika namung wonten 8 file, dipun damel saking kaset side A lan side B, dados 1 file =1 jam. sami kados semar gugat, karna mbalela, lan bagong dadi ratu. lampahan sanesipun side A = 1 file, side B = 1 file, dados total wonten 16 file.
    nuwun

 89. ki dalang kersoho pareng sesuwun………sakmeniko kulo betahaken wayang engkang lakonipun “RABINE ANOMAN”
  yen wonten videone nggih kulo tampi menawi mp3 nggih mboten dados punopo……..kersoho dipun pinangkani lelakon meniko……….amargi kisahipun lakon meniko sahe mas…kanggene para kakung eng bade nglampahi polokromo
  atawi.omah-omah. nuwun mugi ndadosaken manfaat lan barokah

 90. kenapa ada sebagian file download yang pake password (hrs jadi member paguyuban)
  bagaimana bagi yang hanya ingin mendengarkan wayang tanpa hrs jadi member??
  sy pikir masih untung jaman sekrg ini ada yg mau download wayang.
  berapa persen masyarakat yang tertarik…
  mgk lbh suka download file gosip terkini atau lagu modern.

  mohon kiranya password dihilangkan saja.
  mnrt sy lbh banyak yng langsung bisa di download

  matur nuwun

  1. Makasih mas sarannya
   Yang kami beri password hanya sebagian kecil saja dari semua koleksi. Itupun sebagai wujud apresiasi kami kepada yg dengan susah payah menjadikan audio digital dari kaset.
   Kalau yang sekedar ingin mendengar audio wayang kulit, cukup banyak yang free tanpa password dapat dinikmati, ratusan judul dari berbagai dalang. Kalau memang suka wayang dan ingin tahu lebih serta ingin menikmati yang kebetulan kami beri password, nggak ada salahnya ikut bergabung demi nguri-uri budaya.
   Saya kira nggak terlalu susah dan sangat mudah kok kami memberi alternatif pilihan sehingga insya allah tujuan kami tetap pada track-nya.

   Matur nuwun

   1. mas didik ini ngersakne download buat apa?
    lha kalau lebih untung dan tertarik gosip atau lagu, wayangnya buat siapa?

    Lha sekarang, di era digital, masih banyak penikmat wayang dengan cara analog/konvensional. Dalam semalam, tiap 30 menit harus ngeluarin kasset, mindah dari side A ke B.
    Tapi mereka menikmatinya. Karena wayang tidak bisa disebandingkan dengan gosip.

    Nggak percaya kan?

 91. Sungguh Indah Keprak wayang…

  Nuwun sewu, di bulan Romadhon ini (dengan tak terduga) saya mendapat telfon di waktu menjelang sahur, dari Papua.
  Beliau (penelepon) hanya ngaruhke, berkenalan, berkirim khabar dengan sesama penggemar wayang.
  Sungguh Karunia (bagi saya yang hanya kenal daerah sebatas DIY) mendapat telepon itu. Lebih indah lagi, beliau kagungan banyak koleksi KHS dalam bentuk kaset. Betapa wayang dapat memperpendek jarak, meniadakan sekat umur (dan juga strata sosial), mampu menghentikan hitungan untung rugi (biaya pulsa hanya pengin kenalan) dan pernik-pernik lainnya. Betapa indahnya.

  Kagem Bapak Supriyadi ing Papua (ngasto wonten Pengawas Dinas Pendidikan), salam takzim dari Wates, semoga persaudaraan dan keindahan ini menjadikan barokah bagi kita.

  Amien.

  1. KAGEM MAS SIDIK,

   KULA UGI RUMAOS REMEN BILIH PARA SUTRESNO WAYANG KULIT SANGET ANGGENIPUN SAMI BADHE NGURI-URI, WONTEN INGKANG SERIUS, WONTEN INGKANG NYUWUN GAMPIL CARANIPUN LAN WONTEN INGKANG PARING SARAN, KOMENTAR. MENIKO LIMRAH.

   MONGGO KULA AJAK-AJAK DAMEL PASARUJUKAN KEMA
   WON CARANIPUN, NAMUNG KEMAWON UGI KEDAH SAGED NGLAMPAHI MENOPO ING SAMPUN DIPUN DAMEL TATA CARA NIPUN, MUGI-MUGI SAGET DIPU TAMPI USUL KULA.

   1. Prayogi mekaten..
    Ananging dreng wonten ingkang kerso nyepuh-i ugi mandegani.
    Kulo piyambak njih dereng wantun ing samubarangipun.
    Kung, menawi pareng nyuwun prikso, kung siswanto pidalem wonten pundi? Menawi kepareng nderek pitepangan.

    1. Oh, njih kesupen.
     Griyo kulo wates, saget pun hubungi mawi nomer 08156865369.
     Matur nuwun awit sedoyo kaendahan ing pasederekan meniko, lepat nyuwun pangapunten.

 92. OM SIDIQ,
  GRIYO KULA, JL. KARANGLO 58 KOTAGEDE YOGYAKARTA. 55173.
  HP 0812 275 1961, 0274 787 1511
  KEGIATAN,
  PENGURUS PSSI PROVINSI DIY ( MANTAN WASIT PSSI NASIONAL / FIFA ).
  PENGELOLA RADIO SWARA KENANGA JOGJA AM 774, RADIO SWARA KENANGA PURWOREJO FM 100.1.

  MATUR NUWUN PITEPANGANIPUN, MUGI-2 SAGET MURANGKAPI ING BEBRAYAN, MLIGINIPUN PANDHEMEN WAYANG KULIT.

  1. Kagem Romo Sis..
   Matur nuwun, Kulo serat alamat ugi nomer telfon-ipun.
   Insyaalloh ing wekdal sanes sowan ing kotagede, nderek silaturahmi.
   Mugi Rahmat lan kasarasan tansah lumintu dumateng Romo sak keluargi. Amin

 93. Salam pitepangan kegem sedaya pandhemen wayang, utaminipun Suwargi Ki Hadi Sugito.

  Kulo manggen wonten ing Solo, nanging termasuk salah satu penggemar Ki Hadi Sugito. Maturnuwun dhumateng Mas Prabu dkk, ingkang sampun nginggah file2 wayang kulit, mugi2 saget minangka lokomotif penggerak utk memajukan, nguri2 dan membumikan lagi wayang kulit dhumateng masyarakat luas ingkang sampin sami nilaraken kabudayan ingkang adi luhung menika.

  usulan kula, untuk memperkaya pemahaman & wawasan pembaca ttg wayang kulit yg terdiri dari macam2 gaya ini, utk illustrasi gambar wayang mbok dipun sesuaikan kaleh gagrag ipun. dados menawi pas lampahan ingkng ngasto Ki Hadi Sugito nggih gambaripun wayang gaya Yogya, bgtu jg menawi pas Ki Anom Suroto gambaripun wayang gagrag Solo. Supados sami pirsa prejengan masing2 wayang berdasar gagragipun.

  mekaten, nyuwun pangapunten bahasanipun campur bawur – gado gado.
  kirang langkungipun nyuwun pangaksama.
  salam

  1. Sugeng pitepangan Pak Alden … sugeng rawuh wonten ing kempalan para sutresna wayang
   Usulipun sae nanging biasanipun kula terkendala kaliyan koleksi gambar wayang lan gambar-gambar para dalang ingkang sae lan saget menjelaskan sesuai kaliyan lakonipun. Amargi nggih kula sagetipun namung madosi kemawon lan mboten gadhah koleksi wayang ingkang lengkap.
   Matur nuwun sepindah malih … mbok menawi panjenengan gadhah referensi ingkang lengkap babakan puniko tamtu badhe sae sanget …
   Nuwun

 94. Nggih, maturnuwun tanggapanipun Mas Prabu,

  remen saget makempal kaliyan para pandhemen wayang wonten mriki.
  kula piyambak ugi boten gadhah koleksi. nanging menawi link/referensi mbok menawi mangke sekedhik-sekedhik saget mbantu ngaturaken.

  Lampahan Samba Juwing saking Ki Hadi Sugito kados dereng wonten ingkang nginggah nggih? kula nate midhangetaken rumiyin, rame sanget tur nrenyuhaken, kados lampahan perang Baratayuda. Mbok menawa para kadang wonten ingkang kagungan lampahan Samba Juwing, mangga dipun bagi2 wonten mriki :)

  matur nuwun awit saking kawigatosanipun

  1. SUGENG PITEPANGAN MAS ALDEN,
   KULA UGI NDEREK BINGAH SAGET MAKEMPAL KALIYAN PANDHEMEN WAYANG KULIT, MUGI-2 SAMANGKE WONTEN GUNA LAN MANFAAT KANGGE SAMI NGURI-URI LAN NGLESTANTUNAKEN BUDAYA ADILUHUNG PUNIKA.
   BAB CARIOS ” SAMBA JUWING ” KULA SAMPUN JANJI KALIYAN MAS PRABU BADHE KINTUN VIA JASA PENGIRIMAN DIPUN TAMBAH 17 CARIOS SANESIPUN SAKING KHS, MBOK BILIH SAMPUN DUMUGI TAMTU LAJENG SAGET DIPUN UNGGAH.
   MAKATEN, MATUR NUWUN

 95. Salam Takzim kawula dumateng bapa Prabu saha sedaya pandemen Ringgit, khususipun para sutresno pandemen bapa Ki Hadi Sugito.

  nDerek pitepangan nami kawulo Panggung Sugiyanto, nami paring dalem Bapa Hadi Sugito. Mapan wonten ing Jln Kelinci V/S-5 No. 24 Cikarang Baru. Bekasi-Jawabarat.
  Wonten ing wekdal puniko kawulo muji syukur dumateng Gusti ingkang hakaryo jagad, bilih upocoro mengeti surutipun bapa Ki Hadi Sugito, mapan wonten ing Toyan Wates Kulonprogo sampun kaleksanan kanthi kalis nir ing rubedho. Semanten ugi dumateng para kulawargi, sanak kadang, tamu undangan, pandemen , sutresno, saha sak sinten kemawon ingkang sampun biyantu inggih wujud menapa kemawon, donya-brono, tenaga saha pandongo, sak estu kanthi ikhlas saha remen ing manah angaturaken sewu-sewu gung ing panuwun. Sedaya kala wau kasedyo kagem pikhormatan saha pandonga tinapi ing Gusti kagem Almarhum Bapa Hadi Sugito .

  Reroncening Adicara tambah tansaya khidmad awit kapangarsan panjenenganipun Bp. Ki Manteb Sudharsana, saha panjenenganipun cancut gumregut ngasto cempalaning Ringgit sedalu natas.
  Bapa Manteb Sudharsono, Mugi tansah ginanjar kesehatan, dipun jagi dening Alloh SWT, Iman saha Islamipun. Amin.

  Wondene Raka Mas Sutono Hadi Sugito, ing pengangkah badhe ngawontenaken ugi adicara pengetan 1000 dinten ingkang Bapa, mbenjang tanggal 3 October 2010, mapan wonten ing Pasekan, Gamping, Sleman Yogyakarta. Ugi badhe kapahargyo kanthi Ringgit sadali kanthi dalang Ki Suwondo. Putra pepunden kita Eyang Gati ( Gito-Gati ).

  Kawulo Ambali, ing sak indenging Nuswantoro sami mengeti 1000 dinten surut dalem Ki Hadi Sugito, mracehnani bilih Bapa Ki Hadi Sugito sanget anggenipun dipun tresnani dumateng para pandemenipun.

  Matur sewu sembah nuwun, mugi amal sae panjenengan sami kaparingan piwales ingkang murwat saking ngarsanipun Gusti Alloh SWT. Amin.

  Nuwun.

  1. Sugeng pitepangan Pak Panggung
   Para sutresna wayang khususipu pendemen KHS tamtu tansah nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah swt kangge kasaenan almarhum KHS.
   Ugi sedaya tansah nyengkuyung kersanipun suwargi kangge nglestantunaken budaya jawi khususipun wayang wonten ing negari ingkang kita tresnani puniko.
   Mugi sedaya ingkang kita tindakaken tansah pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti.
   Matur nuwun

 96. Nuwun sewu kulo bade tumut makempal ing blog panjenengan Kangmas Prabu….. pareng njih? kulo penggemar wayang kulit,khususipun kalian Alm. KHS.kulo remen sanget rikolo manggihi blog panjenegan ingkang isinipun nguri-uri budaya jawi arupi wayangkulit.lan sakmeniko kulo sampun download lakon-lakonipun KHS,kawulo simpen wonten memory card HP,sahinggo sakwayah-wayah saget kulo mirengaken sangking HP. Ngantos 5 Giga sedoyo isinipun wayang sedanten.Awit sangking meniko kulo ngaturaken agenging panuwun dumateng Kangmas Prabu lan sederek-sederek ingkang sampun berbagi lakon-lakon wayang KHS.Cekap semanten atur kulo,nyuwun pangapunten kulo mboten saget boso kanti alus,jer kulo meniko tiang dusun tur gunung ing tlatah Purworejo.

  1. Monggo kemawon Mas Wahyudi …
   Kula lan sakrencang rumaos bungah menawi para sutresna wayang saget ngaraosaken ingkang sami …
   5 GB niku namung sekedhik lho Mas … monggo ditambah malih amrih saget ngemot langkung kathah … he he he ..
   Matur nuwun

   1. Tambah mantep lan bungah manah kawulo saksampunipun angsal palilah sangking ingkang kagungan dalem (blog meniko). ampun kuatos Mas Prabu mangke sedoyo lakon-lakon KHS bade kulo unduh sedoyo,kulo damelaken koleksi pribadi (estu! mboten kulo sade he..he..he) sepindah malih maturnuwun.

  2. nderek tetepangan kaliyan mas wahyudi. kulo ugi saking banyuurip purworejo, nanging mapan ing tangerang. sedoyo koleksi KHS sampun kulo simpen CD, setunggal CD setunggal lampahan, amrih langkung gampil anggenipun nyetel, lan kulo bungkus cover ingkang sae. nanging kulo radi prihatos rikolo lebaran kapungkur kulo ningali wonten ingkang sade mp3 KHS wonten pasar baledono purworejo. kulo yakin bilih mp3 ingkang dipun sade punika hasil donlod ing wayang prabu punika.

   1. Alhamdulilah pinanggih sederek ingkang sangking Purworejo. Kulo tiang gunung Mas Budi, ujung lor kulon Purworejo, Pituruh.ananging sakmeniko kulo saweg pados “upo” teng Suroboyo.Rencananipun hasil download kulo jih bade kulo simpen teng CD kulo dadosaken koleksi. Nanging mboten kulo sade teng pasar lo Mas Budi?!

 97. Oya, ngiras nunut tanglet. wonten ingkang kagungan MP3 lawak junaidi? ular-ular temanten dll, nuwun

  1. mas amir, menawi ngersaaken lawak junaidi cs kulo aturi pinarak blog ipun mas galuh, link ipun wonten ing halaman ngajeng wayangprabu.com

   1. ahaaaaaaaaaaaa….
    Pakdhe (drh. Amir ma’ruf) amir akhirnya gabung juga.
    Kiriman dari sebelah rumah (rumah wates dalam perjalanan. Tunggu ya. Maklum, nyebrang segoro.
    Salam buat semua keluarga dan jagoan2 pakdhe di sana.

    1. Hehehe, lha pripun malih to, menawih tebih saking njawi lha forum puniko ingkang saget ngobati lan kangen-kangenan ngagem boso jawi. wonten mriki mboten wonten mengsahipun, mugo-mugo mboten pating pecothot, dipun mangertosi mawon, sampun dangu mboten ngagem boso jawi… hehehehe (gemujengipun kromo inggil lho..)

 98. asalamualaikum…….jujur saya mengagumi cerita-cerita pewayangan mahabarata dan ramayana dalang ki hadi sugito ,oleh karena itu ,mas prabu minta tolong dengan sangat , bagaimana cara membuka file untuk dapat didownload wayang lakon wisanggeni racut dan suryudana gugur,?

 99. Wah, saya coba masuk ke Galuh kok nggak bisa ya, padahal kangen tenan sama lawakannya junaidi je, ada yang mau kasih advice…, maklum mas gatek….

   1. Nunut download pakdhe prabu..
    Buat nemenin koleksi basiyo saya.
    (wahahaha, jadi inget sms pakdhe amir, udah 5 tahun yang lalu nyari2 junaidi. Bulno ngefans betul tho sama junaidi)

    1. Monggo om
     Menawi Junaedi dijamin ngrungoke karo mesam-mesem dewe
     Sanadyan to sering rada nyrempet-nyrempet
     NIng teng ngriku Junaidi wonten ingkang sampun dados ustad kok
     monggo
     nuwun

       1. Pakdhe..
        Keliatannya link-nya gak aktif.
        sekedar info, saya juga pake IDM.
        Relatif sama dengan NetVideoHunter.
        Kekurangannya, harus play satu-satu.
        Terimakasih sekali lagi buat NVH-nya pakdhe.
        (Hehehehe…, sekallian tengokin link 4share nya mbah junaidi ya. nuwuuuuuuuuuuuuuuuuunnnn)

        1. Meskipun satu-satu playnya .. nggak perlu sampai habis … begitu muncul link downloadnya, langsung di forward
         ke track berikutnya, begitu seterusnya …
         Dari pengalaman saya, hal itu akan lebih memudahkan kita dalam me-rename dan menyusun file serta folder sesuai dengan keinginan kita
         nuwun

 100. MAS PRABU,
  KINTUNAN CD ( KNS, KHS, KAS LAN DHALANG SANESIPUN ) SAHA KARAWITANSAMPUN KULA TAMPI KALA RABO SIANG TABUH 12.00 WAU,
  MATUR NUWUN
  SANES WEKDAL MUGI-MUGI TAKSIH INGKANG SAGED KULA KINTUN DHUMATENG MAS PRABU

  1. Matur nuwun Pak Sis
   Mugi kintunan kula saget bermanfaat lan sesuai kersanipun
   Nuwun sewu ditambahi bonus, mbok menawi mboten remen nggih kantun ditilar kemawon

 101. Mas Prabu penjenengan koleksine kathah sanget, upami kulo bade pesen cd-ne saged nopo mboten, khusus ki hadi sugito. matur nuwun

  1. Monggo kantun dipun pendhet koleksi ingkang sampun dipuncawisaken
   Kula badhe mbiyantu menawi radi kawratan anggenipun ngunduh amargi akses internetipun radi sisah …
   matur nuwun

 102. Katur mas Prabu lan sutresna “KOMAYANG” (komunitas penggemar wayang) ing pundi kemawon. Angengeti bilih wyng gagrak Ngayogyakarta radi randhat generasi penyambungipun lan ngrembakanipun,mbok inggiha ingkang kagungan rekaman dhalang2 mudha kacenthang sampun trep pentas/tampil ingkang badhe nglajengaken kiprah lan darmanipun dhalang2 sepuh sareng2 dipun klempakaken ing blok wayang lan sami ngorbitaken. Ki Hadi Sugito,Ki Suparman lsp sampun murut,kantun Ki Timbul ingkang maksih sugeng,menawi samangsa-mangsa murut sinten ingkang badhe nglajengaken minangka dados keblat wyng gagrak Ngayogya ? Menawi gagrak Sala boten nguwatosaken generasi2 dhalang ingkang mitayani.Mangga kula badhe sabiyantu mboten ketang klungsu menawi udhu nindakaken cara lan srananipun lumantar giaran radhio Samhan AM 630 Duren Sawit. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten atur kula awit adreng kadereng ngungkapaken jatining raos. Nyuwun kanthi sanget kados pundi tanggapan para kadang2 menggah pamanggih kula ??? Wilujeng niskala nuwun.

  1. KATUR MAS SATRIO WIBOWO, UGI ” KOMPYANG ” KOMUNITAS PANDHEMEN WAYANG SANESIPUN

   MINANGKA SAWENEHIPUN SUTRESNA BUDAYA JAWI ( MLIGINIPUN WAYANG KULIT, KULA SISWANTO SAKING RADIO SWARA KENANGA JOGJA AM774 ) UGI MBUDIDAYA KOLEKSI WAYANG KULIT KALEBET WAYANG KULIT GAGRAK NGAYOJA.
   SAWETAWIS SAMPUN WONTEN DHALANG-2 MUDA GAGRAK NGAYOJA INGKANG KULA KOLEKSI ANTAWISIPUN :
   1. KI SIGIT MANGGALA SEPUTRA ( 10 CARIOS SAMPUN
   KULA KINTUN MAS PRABU )
   2. KI PARJOYO 3. KI SUWANDI 4. KI RUSMADI
   4. KI WARJUDI 5. KI KUWAT 6. KI SUTONO HS
   7. KI BAMBANG WISANGGENI 8. KI SUNARPO
   9. KI BAGONG HADI WIDODO 10. KI SUTEJO

   KEJAWI PUNIKA UGI SAMPUN WONTEN DHALANG SANESIPUN NANGING KULA DERENG SAGET NGOLEKSI , KEJAWI DERENG TEPANG UGI TAKSIH DERENG ‘BERKIBAR’
   MANGGA SESAMI RADIO KITA SAGED MBIYANTU AMRIH WAYANG GAGRAK NGAYOJA TETEP LESTARI.
   MATUR NUWUN.

   1. Wah … komunitas radio sampun mulai nglempak,
    wonten Pak Siswanto saking Swara Kenanga Jogja, Pak Satrio Radio Samhan saking Duren Sawit, Pak Krisna saking Radio Istana Bojonegoro
    lan mungkin wonten malih ingkang dereng nepangaken
    Mugi media puniko saget bermanfaat kangge kita sedaya

 103. Sembah nuwun dhateng para kadang utaminipun ki raka Siswanto saking radhio Swara Kenanga Ngayogya. Menawi wonten mulunging penggalih keparenga sesambetan lumantar hp kula 0852 16 803060 mrih raketing kekadangan sinaosa pinisah ing ajang nanging jiwanipun sami-sami angener “SANG HYANG ENDAH EDI LUHUNG” seni bdy. Wilujeng makarya sinartan tulus gandheng renteng reruntungan mrih kombuling seni budaya jawa,salam kangen saking Radhio Samhan AM 630 Duren Sawit Jakarta Timur/www.radiosamhan.com.

 104. kagem mas Parbu matur tenglet, anoman duto nipun seri 1a, 1b, 2a, 2b lan 8b kok boten wonten.
  matur nuwun.

   1. Mas Prabu nuwun sewu, KHS Gada Inten ingkang nomer 6,7,8 lan KNS Kridha Hasta kok rekaos sanget badhe pun undhuh nggih ? Nyuwun dhawuh supados gampil ngundhuh,sembah nuwun mas.

 105. Kok isinipun katah ingkang sami nggih?

  Antareja Mbalela = Gatutkaca Neges
  Aji Brajamusti = Gatutkaca Kembar

  1. @mas Nano, memang betul mas Nano, ada beberapa lakon dari KHS yang serupa tapi dikasih judul yang berbeda oleh perusahaan recordingnya.
   Masih ada contoh yang lain :
   – Kresna Kembar=Sasrawindu,
   – Semar Mbangun Kayangan=Semar Neges
   download aja buat melengkapi koleksi.

   matur nuwun

   1. @mas Nano, wonten contoh sanes ingkang lampahanipun benten nanging isinipun sami :
    – Petruk Gareng Kembar=Petruk Takon Bapa
    – Arjuna Catur=Janaka Catur

 106. Sering lihat di Jogja TV, ada bbp dalang muda yg gaya dan suaranya mirip dengan KHS. Yg sy lihat spt Ki Subardi, Ki Kuwat, dan Ki Rusmadi. Dalam bbp vokal dan lagu mereka ada yg sangat mirip..

 107. Kagem ingkang sampun mirengaken lampahan Karno Mbalelo KHS, kula badhe tanglet menapa niki lampahan sami kaliyan lampahan Durno Picis? Kula pun download Durno Picis. Kacariosaken wonten lampahan Durno Picis bilih Adipati Karna mbalelo saking Kraton Astina jalaran mboten narimaaken Janoko dipun perjaya kanthi cara julig dening Pandhita Durna. Mbok menawi sami kula boten perlu download malih. maturnuwun

 108. kala wingi googling kok wonten kabar bilih kisah hidup dan pengabdian KHS wonten ing jagat pakeliran badhe dipun damel buku (biografi). kulo kok penasaran, jalaran wonten ingkang nyariosaken bilih alm. KHS nate dipun tanggap kalian bangsa siluman. Mbok menawi wonten ing biografi mangken kisah menika badhe kabeber kanthi cetha..

 109. sugeng tepang Mas Prabu, lan kanca2 sedaya,
  senang menemukan blog yg menampilkan seni pewayangan, terutama juga dalang favorit saya ki Hadi Sugito (alm).
  Matur nuwun ingkang kathah

 110. Nuwun sewu Mas Prabu,
  bade usul mbok menawi saged katampi. upaminipun gendhing2 jawi, utaminipun ingkang populer dipun agem wonten ing pakeliran dipun inggahaken wonten web meniko pripun Mas Prabu? Kajengipun kita2 menika ngertos maneka warninipun gendhing2 ingkang asring ngiringi pagelaran wayang kulit. maturnuwun

  1. Sae usulipun …
   Kangge refreshing kula sampun unggah bbrp gending atau langggam
   Menawi mangke nemu ingkang sanes lan taksih terkait kaliyan wayang, insya allah tamtu badhe di sharing
   nuwun

 111. mas kok kathah lampahan ringgit ingkang riyen biasanipun wonten ing mriki umpamanipun:SARJOKESUMA RABI,RAMA TAMBAK,PETRUK DADI RATU,SETYAKI RABI,TRIGANGGA TAKON BAPA,ANTASENA RABI(LIVE)KALIYAN SONGSONGKENCANA nek wonten sagetta niku kakinyunaken ten mriku yen wonten

 112. mas kok kathah lampahan ringgit ingkang riyen biasanipun wonten ing radio umpamanipun:SARJOKESUMA RABI,RAMA TAMBAK,PETRUK DADI RATU,SETYAKI RABI,TRIGANGGA TAKON BAPA,ANTASENA RABI(LIVE)KALIYAN SONGSONGKENCANA nek wonten sagetta niku kakintunnaken ten mriku yen wonten

 113. Maturnuwun sanget Ringgit Purwo lampahan Anoman takon Swargo khanti Dalang Ki Hadi Sugito sampun kulo download, mugi-mugi kabudayan Indonesia khususipun budoyo Jawi Ringgit Purwo tansah lestari soho langgeng. Amin!!!

 114. kulo nuwun..sgg siang lan sgg pitepangan Mas Prabu, to njep point mawon njih,dalem nderek ngunduhi Mas, hee…smbah nuwun sanget saderengipun, mugi2 kabudayan jawi tansah dados panglipuring manah poro pandemen lan pamireng ing pundi kemawon, khususipun tiang2 ajawi…nyuwun pamit lan matursmbah nuwun..

 115. dulu sy pernh nonton pagelaran KHS dengan lakon Babaring Bambang Sintawaka dan lakon Aribawono Gugur. Kira2 ada ga ya rekaman dari lakon tersebut, atau dari beberapa lakon yg sudah diunggah itu ada yang merupakan judul lain dari kedua judul itu? matur nuwun

 116. Mas…
  Salam Kenal dulu, mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia, karena bahasa Jawa saya buruk.
  Saya hanya mau tanya tentang lakon Wisanggeni Pandhito, untuk link yang ke 9 kenapa tidak bisa di Download, “problem loading” katanya.
  Demikian terimakasih..

 117. Mas Prabu, terima kasih banyak atas koleksi wayangnya…
  mas lakon yang menceritakan tentang asal usul pendita durna itu apa nggeh..? terima kasih

  1. Lakon tentang Pandita Durna, diantaranya “Banjaran Durna”, “Kumbayana”
   dapat didengarkan secara teliti wedaran si dalang
   nuwun

 118. Mas Prabu, kula pun ndhaftar milis PPW kok dereng pikantuk “kata sandi” kangge ngundhuh file wayang nggih? pripun supados saget nampi kata sandi menika? matur suwun

 119. matur nuwun kagem wayang prabu awit saking koleksinipun KI Hadi sugito ingkang kondang, sengkuni sadeyan kocomoto, suantenipun ngglamber2 kados wedhi kengser, lemah ingkang mbrenjul dipun ratakaken, gegaman rubuh siji-rubuh kabeh ngadhek siji ngadheg kabeh….saged damel gemujengipun ingkang sami midangetaken…lan kilurah togog sorowito ingkang kocak lan polah ponokawan ingkang pancen mboten sged dipun tiru dalang sanesipun….pokokipun paling sae…., onggih Wayang prabu…Yen Saged nyuwun down load aken wahyu Catur..rekamanipun singo barong, sanajan gamelanipun kirang sae nanging cariyosipun sae lan lucu sanget….

 120. web yg sangat menarik, butuh kerja keras yg serius utk mewujudkan web yang lengkap ttg wayang kulit spt ini. terima kasih Mas Prabu dkk yg sdh kerja keras utk pelestarian sekaligus wadah berkumpul pecinta budaya yg adiluhung ini. kalau tidak salah ini genap 2 th berpulangnya Ki Hadi Sugito ke hadapan Ilahi. meski telah tiada, namun nama dan karyanya tetap di hati para penggemarnya. memang sulit sekali mencari pengganti dengan gaya dan kualitas seperti KHS ini.
  terima kasih utk lakon2nya Mas Prabu, sy ikutan ngundhuh. tambah sukses selalu utk Mas Prabu dkk. salam

  1. Sama-sama mas Bayu …
   Saya juga tdk menyangka blog yang saya rintis dulu bermodal niat semata, akhirnya karena dukungan dari orang-orang pecinta sejati, menjadi cukup lengkap seperti sekarang ini. Tentu masih jauh dari sempurna, oleh karenanya dukungan dari para pecinta budaya tentu sangat kami harapkan.
   Matur nuwun

 121. Nuwun,
  kagem Mas Prabu utawi sedaya para kadang pandhemen wayang kulit, kula kok tertarik kalian satunggaling gendhing ingkang asring diagem wonten ing pakeliran nalika badhe manjing jejer kaping 2 utawi badhe manjing goro-goro, ingkang syairipun mekaten:

  ” Ono tangis kelayung layung, tangise wong kang wedi mati, gedongono kuncenono, yen wes mati, moso wurungo…. dst”

  Tembang menika sering dipun ungelaken wonten ing wayanganipun Ki Hadi Sugito. Menawi ngemataken lirikipun kok sajak ngemu suraos ingkang lebet.
  Mbok menawi wonten para kadang ingkang pirsa judulipun gendhing menika, menapa malih wonten ingkang kagungan file rekaman khusus gendhing menika saking karawitan (ingkang boten comotan saking rekaman wayang), menawi dhangan ing penggalih mbok dipun bagi2, duka sekedar informasi tentang gendhing menika, langkung2 menawi sekalian file gendhingipun, utawi informasi link web ingkang nginggah gendhing menika, kula sanget ngaturaken gunging panuwun.

  Nuwun maturnuwun

 122. saya atas nama pribadi sangat salut atas perjuangan semua crew ini terutama team hunting wayang kulit KHS,dengan niat melestarikan budaya wayang kulit sebagai aset bangsa indonesia yang tak tergantikan.proses yang tidaklah mudah,penuh rintangan,ujian,pengorbanan waktu,bahkan kadang harus ekstra sabar menghadapi berbagai profil manusia yang kadang salah menafsirkan,,namun di dasari keikhlasan,,semua bisa terlaksana,,perjuangan ini semua semata untuk kelestarian budaya kita..

  1. Tentu Mas Bayu adalah salah satu dari banyak pecinta wayang yang telah ikut “berjuang” … Smoga istiqomah dalam semangat dan cinta, kan trus ada dalam silaturahmi yang indah ini …
   matur nuwun

 123. Tahu 1982 ketika saya kelas II SMA sering setiap malam minggu dan malam selasa tidak tidur satu malam , untuk mendengarkan wayang KHS. Salah satu lakon yang masih saya ingat betul adalah Wahyu Cakraningrat. Dan yang paling terseksan adalah bagaimana KHS menyuarakan tokoh Bagong. Sampai sekarang setiap saya jumpa dengan teman- teman SMA saya masih sering melogatkan tokoh bagong.
  Kini KHS telah tiada semoga ada tokoh dalang yang bisa menyerupai beliau dan . Jogja sepi tanpa KHS

 124. Dos pundi niki mas Prabu, buka file-pasword kok namung kosong; mboten kados adatipun, nyuwun pitedah, matur suwun

 125. mas nyuwun tulung mas prabu, kulo dereng saged download wayang, amargi mboten ngertos madosi password ten milis kagem mbikak folder wayang. Kulo pun nderek anggota milis. maturnuwun

 126. mas nyuwun tulung mas prabu, kulo dereng saged download wayang, amargi mboten ngertos madosi password ten milis kagem mbikak folder wayang. Kulo pun nderek anggota milis. kulo tenggo jawabannipun ingkang dipun publish. maturnuwun

 127. Dos pundi niki mas Prabu !, file – password kok ngadat malih mboten saget dipun bikak, nyuwun pencerahan, matur nuwun alias trimakasih

 128. Mas Anton SP, Mas sabarno, kangge tempat password klik kemawon Milis PPW wonten nginggil, lajeng wonten bagian ngandhapipun Catatan warna merah, wonten seratan mawi werni biru ijo (Menu Passwor 4Shared) klik mawon, mangkeh wonten ingkang dipun ketik akun njenengan… passwordipun njenengan, klik … mbok dipun cobi, monggo.

  1. Gampil kok Mas, kados dene kasebat ing nginggil namung ingkang dipun klik sanes menu Password 4shared, namung database anggota lajeng ngisi akun njenengan…… password njenengan, table, lajeng add reccord asal teliti pasti bisa, menawi tambah mumet, ketik kemawon data-datanipun saged ugi dipun kintun dateng kula roni.subari@yahoo.com

 129. Nuwun sewu, kagem para kadang pandhemen KHS, mbok menwi wonten ingkang sampun kagungan info menapa pembuatan biography KHS sampun kaleksanan? Kula kalebet ingkang nengga terbitipun biography menika. penasaran, miturut kabar ingkang sampun “bocor”, ngemot kisah2 unik saklaminipun KHS nglampahi jagat pakeliran. salah satunggalipun nate dipun tanggap wonten ing alam siluman… mbok menawi sampun wonten informasi, kula tengga kabaripun. nuwun

 130. Kagem poro sedherek ingkang satuhu kinurmatan lan sanget kulo tresnani .

  Nyuwun ngapunten badhe ngaturaken sekedhik seserepan ing babagan volume audio MP3. Mugi wonten manfaatipun. Lan kulo aturaken ugi agunging atur panuwun, kalian ingkang kagungan Bog ‘blognya rakyat biasa’ awit saking sesuluhipun ing babagan MP3 Gain.

  http://irjanmasud.blogspot.com/2010/11/normalkan-level-volume-file-mp3-dengan.html#comment-form

  Seringkali kita dibuat “repot” dengan menaikkan/menurunkan level volume aplikasi pemutar file multimedia yang memainkan beberapa file MP3 dengan level volume yang tidak sama, atau bahkan dengan perbedaan level volume yang sangat ekstrim. Itu terjadi karena pada saat proses recording / encoding, volumenya tidak diatur terlebih dahulu. Apakah kita harus merekam / mengkode ulang file tersebut agar volumenya hampir sama dengan file-file audio lainnya? Tentu tidak, karena akan lebih merepotkan lagi kalau sumbernya sudah tidak ada! Cara terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur ulang level volumenya ke level normal. …
  Keuntungan lain yang didapat dari program MP3Gain adalah, teman-teman dapat menaikkan volume file MP3 tertentu yang memang ingin “dikeraskan” suaranya dengan menaikkan nilai desibel-nya ke level yang lebih tinggi dari nilai normal

 131. sak ngertos kula stasiun radio antawisipun : POP FM 93.4 FM,IRAMA FM 88.5 FM,SUARA BUDAYA JOGJA 99.0,POP FM MAGELANG 93.6 FM,GCD FM 98.6 FM,PROGRAMA 1 RRI,SWARA KENANGA (PTDI) PURWOREJO 100.1 FM niku biasanipun nyiaraken lan GCD FM lan PROGRAMA 1 RRI niku paling kathah gadhah rekaman wayang lan ingkang utami mboten wonten ing mriku. lan PROGRAMA 1 RRI niku biasanipu nyiaraken wayang saben dinten setu.

 132. sak ngertos kula ugi stasiun radio kasebat ing ajeng gadhah rekaman wayang KI HADI SUGITO lampahan ramayana umpanipun:RAHWANA GUGUR,KUMBAKARNA GUGUR,TRIGANGGA TAKON BAPA ,RAMA TAMBAK lan ingkang derng wonten mriku umpamanipun :PETRUK DADI RATU,BAGONG DADI RATU ,WAHYU EKAJATI (versi kaset pita),WAHYU EKA BAWANA,SETYAKI RABI,ARIBAWANA GUGUR,SARJOKESUMA RABI,SEMAR NEGES (versi kaset),BEGAWAN CIPTANING,GATHUTKACA LAHIR,TUGUWAJA,ANOMAN MANEGES,ANTASENA RABI(live),ABIMANYU RABI,PREMADI KRAMA,

 133. Ass, nyuwun pangapunten sa derengipun, kula ing mriki badhe urun rembag sa kedhik para sederek.
  Janipun kula sami pingin nguri2 kabudayang ingkang aluhung, uatamanipun ringgit purwo, ben saged kangge pepeling lan tuntunan tumrap para anak-anak kulo.
  nanging kuciwane, lha nenk ajeng download ringgit kok mrada angillllll , lha niku…., sing rada kula kawratan….hehehhe

  salam,
  kasman

  pangapunten

  1. Mboten rekaos, menawi diwaos kanti setiti lan diikuti petunjuknya akan dengan mudah dilakukan.
   Dengan semangat belajar dan kemauan yang kuat insya allah tidak susah
   matur nuwun

 134. Kulonguwun

  Dulu, waktu aku masih SD, ada lakon ‘Guwarso-Guwarsi’ oleh Ki Hadi Sugito. Barangkali poro sutresno ada yg punya, bisa sharing ?
  Matur nuwun

  1. mas Wadi, lakon Guwarso Guwarsi sama dengan Gubali Leno atau sama dengan Anoman Lahir.

   1. Maaf, salah ketik, Subali Lena masud saya. Sudah ada di atas, tinggal download. monggo…

 135. Nderek tepang. Kulo asli Jogja, sak maniko kulo wonten ing Lahat, Sumatera Selatan. Kulo remen sanget kalian ringgit purwo. Sakmeniko kulo sampun dados member wonten yahoogroup, emanipun ngatos sakmeniko kulo dereng mangertos wonten pundi/kados pundi caranipun saged angsal pasword damel download wayang? mbok inggih kulo dipun aturi caranipun. Sakderengipun matur nuwun sanget.

  1. Mas Samuel dipun tepangaken kula roni subari, kangge tempat password klik kemawon Milis PPW wonten nginggil, lajeng wonten bagian ngandhapipun Catatan warna merah, wonten seratan mawi werni biru ijo (Menu Passwor 4Shared) klik mawon, mangkeh wonten ingkang dipun ketik akun njenengan… passwordipun njenengan, klik … mbok menawi kedah pun cobi rumiyin, monggo. menawi mboten khasil paring alamat email panjenengan, e-mail kula roni.subari@yahoo.com Nuwun

 136. sebelumnya saya minta maaf ,,demi terkumpulnya koleksi mp3 KHS dlm forum paguyuban ini,saya mohon dengan sangat kepada siapapun yang punya kewenangan ada” link ” ke radio 2 khususnya daerah YOGYAKARTA,untuk dapat meminjam kaset tape nya KHS untuk di convert ke file mp3 & di upload dlm forum ini,karena saat saya pulang kampung,masih sering mendengarkan nya via radio,saya yakin masih banyak judul yang belum ada al : SENO NEGES,WAHYU WIDAYAT,PETRUK DADI RATU / MBEL GEDOMBEL BEH,BAGONG DADI RATU/KOLO SERENG,KALIMOSODO DADI RATU/KALIMODEWO,PETRUK GUGAT,GATHUT KOCO LAHIR/JABANG TETUKA,TUGU WOJO,AJI NORONTOKO DLL..dalam forum ini qt niatnya melestarikan kebudayaan jawa,wayang kulit,,khususnya KI HADI SUGITO,, trima kasih,,semoga kebudayaan kita akan terus lestari sampai kapanpun,walau zaman akan selalu berganti,,amin

 137. video KHS kok gak nambah mas prabu…selain durga ruwat, semaar mbangun kayangan, petruk takon bopo, gondomono tundung, wahyu ekajati, lan antareja rangsang

 138. Ass. Mas saya Asli Palembang ( Hanya Ketrn Jawa Purworejo ) dari kecil ( +- umur 12 thn ) Sy suka sekali sama Ki Hadi Sugito Walaupun sy gk ngerti bhs jw tapi berkat sering denger skrg sudah bisa sedikit2 ber bhs jawa, Ms saya mau tanya, kalo Cerita Wyg Anoman Takon Swargo kok ada Mp3 nya ( 4Shared ) yg lain kok gk ada kalau di klik keluarnya lain, Ngapunten geh mas kulo niki nembhe saghet otak atik Comp/Internet
  Nyuwun petunjuk / Matur nuwun geh Mas

  1. Mas Edi Purnomo, file wayang ki Hadisugito kathahipun MP3, file video utawi FLV utawi MP4, yang paling banyak yan MP3, kalau diklik keluarnya lain, mungkin memang tdk hanya menggunakan 4shared saja, ada yang jumbo file ada juga yang lain, tapi juga bisa kalau sedang nge klik keluarnya yang lain atau tdk bisa muncul sama sekali, kadang jaringan tdk selamanya bagus. Ooo iya Mas saya juga dari Purworejo Mas dari Purwodadi. Monggo bisa sasambungan dengan email pribadi saya roni.subari@yahoo.com. Nwn

 139. Ass… Mas Prabu, Mas Roni muatur nuwun sanget sakniki Mp3 ne pun saget kulo klik sak niki kulo nembe mirengke lakon Onto Rejdo Mbalelo / sambil belajar bahasa jawa doa n aku ya mas supaya aku cepet bisa bhs jawa / Matur sembah nuwun

 140. kadosipun kula sampun nglintunaken rekaman wayang KI HADI SUGITO antawisipun:BAGONG DADI RATU,WAHYU WIDAYAT kaliyan rekaman wayang saking KI TIMBUL CERMA MANGGOLO antawisipun:ANTAREJA BEGAL.napa niku dereng dipun klintunaken ten mriki nggih mas……………?

 141. Ass…. Mas Prabu n Mas Roni saya sudah mencoba mendengar / melihat pagelaran wayang terutama di Palembang bahkan dalangnya sering didatangkan dari jawa tapi kok menurut saya, saya sulit untuk menyenanginya kayaknya emang dari kecil saya sudah kecantol ama Ki Hadi Sugito menurut saya Ki Hadi Sugito benar benar luar biasa !!! mas saya sanggup tidak tidur kalo udah dengerin wayang Ki Hadi Sugito ( Sambil belajar bahasa jawa ), Mas Prabu n Mas Roni ….. Saya kepingin sekali nama dalang kita ini namanya dibesarkan entah dalam bentuk apapun ( walaupun beliau sudah tiada ) oh ya mas sejak saya ketemu web ini saya selalu berkirim alfateha ( walaupun terlambat ) untuk Alm. Ki Hadi Sugito, Mas Prabu saya juga mohon ijin utk mendownld Mp3 n Muaturr nuwun sanget / Bravo mas Prabu n ms Roni Salam dari Palembang.

  1. njih, kita ndherek memuji mugi-mugi Almarhum tinampi Gusti Allah SWT, lan kita sedoyo saged ngrukpi tetilaripun. Nuwun

  1. Mas Heri Setiawan, nuwun sewu kadosdene ingkang kula aturaken lumantar email pribadi panjenengan, bilih file-file ingkang panjenengan kintunaken sampun kula aturaken dereng lengkap. Malah wonten sak perangan ingkang janggal kadosdene ki Rusmadi – Wahyu Makutha Raja 1A bitrate ipun namung 320 kB file ???? menika asli sakderengipun kula undhuh. lan ugi kasuwun saged dipun pilih langkung rumiyin Lampahan menopo ingkang WP dereng wonten. Matur nuwun kawigatosan panjenengan ingkang sampun ngersaaken sharing kersa bade nambahai koleksi WP, Mtr nuwun

 142. oh……ingkang bit rateipun alit niku amargi tesih bebuka lan kepeksa kula stop ngrekamipun amargi ketabrak iklan radio hehehehe………………………! yen dereng jangkep fileipun,file menopo kemawon ingkang dereng jangkep panjenengan saget nglintunaken email kaliyan kula.Nuwun.

  1. Kados dene ingkang sampun kula sebataken wonten e-mail dumateng akun panjenengan. Cobi pun priksani malih. Nuwun

   1. Ingkang sampun kula pendhet KHS-Wahyu Widayat 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 6A lan 6B, ki Rusmadi Wahyu Makutha Raja 1A (320 kB) 1B lan 2A, KHS Baging Dadi Ratu 01 s/d 7, 09 s/d 12. Antareja Mbegal 2A, 2B, 3A lan 3 B, Sanesipun mboten saged ka pendhet awit nalika ngundhuh kaleresan jaringan errror lajeng ‘locked file’.

 143. suwun sewu Mas Heri Setiawan, linkipun mp3 KHS mboten wonten…nuwun…cobi dipun cek maleh Mas…

  1. nyuwun ngapunten Mas Heri linkipun tdk berlaku…mboten wonten…cobi dipun ungggah maleh mas…suwun….

 144. nek dereng wonten malih cubi ten mriki mawon :http://www.4shared.com/audio/QRnTe2ny/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_02.html
  http://www.4shared.com/audio/-dlhNv0q/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_03.html
  http://www.4shared.com/audio/8DoegNJO/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_04.html
  http://www.4shared.com/audio/Qp9je8e4/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_05.html
  http://www.4shared.com/audio/eq0QcpTN/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_07.html
  http://www.4shared.com/audio/M6z4_KWg/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_08.html
  http://www.4shared.com/audio/wUBsbgxx/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_09.html
  http://www.4shared.com/audio/DyPWfQEy/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_11.html
  http://www.4shared.com/audio/o95icVKN/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_12.html
  http://www.4shared.com/audio/4jiClN5P/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_13.html
  http://www.4shared.com/audio/Dz_iAXKn/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_14.html
  http://www.4shared.com/audio/B2xKoOR6/Ki_Hadi_Sugito-Petruk_Rabi_15.html
  http://www.4shared.com/audio/9VOEq_ZQ/KI_HADI_SUGITO-SETO_NGRAMAN_01.html
  http://www.4shared.com/audio/dvcu2vru/KI_HADI_SUGITO-SETO_NGRAMAN_02.html
  http://www.4shared.com/audio/hoagl2Tz/KI_HADI_SUGITO-SETO_NGRAMAN_03.html
  http://www.4shared.com/audio/n0sQk0w5/KI_HADI_SUGITO-SETO_NGRAMAN_13.html
  http://www.4shared.com/audio/ANe9pHRk/KI_HADI_SUGITO-SETO_NGRAMAN_14.html
  http://www.4shared.com/audio/Rtl4Nbks/Puntadewa_Krama-6_Ki_Timbul_CM.html
  http://www.4shared.com/audio/QtmhrZTS/Puntadewa_Krama-7_Ki_Timbul_CM.html
  http://www.4shared.com/audio/0YzY7Ri3/Puntadewa_Krama-8_Ki_Timbul_CM.html

 145. nuwun sewu mas, pasword ipun kok mboten saget dipun gunakaken nggih . Nyuwun bantuanipun. Matur nuwun

  1. Password ingkang pundi Mas, kadang-kadang ugi menawi kaleresan jaringan kirang sae pancen sok ngaten. dados saged ipun ambali malih.

 146. yen nek mboten lepat alamatipun stasiun radio MBS FM YOGYAKARTA niku ten JL.TEGAL GENDUT NO.12,YOGYAKARTA.wong terkadang dipun sebataken ten yen ajeng iklan.yen dereng cetha monggo mbikak website:http://www.jogjastreamers.com.stasiun radionipun sampun mlebet anggota ten mriku.gelombang radionipun 92.70 FM lan ngiyaraken wayang saben dinten jum’at jam 21.15 – secekapipun.

  1. kala wingi radio MBS Jogja nyiaraken wayang KHS kanthi lampahan Resi Brongsong. Rame sanget. Lan kadosipun dereng wonten ing mriki. Mbok bilih wonten sederek ingkang kagungan kasetipun mbok dipun sharing mriki… nuwun.

  2. Katur Panjenenganipun Mas Heri Setiawan, Keparenga kula nyuwun priksa bab kagungan panjenengan inggahan ringgit wacucal lampahan Petruk Rabi ingkang kaasta panjenenganipun Ki Hadi Sugito kados ingkang kababar No 1, 6, 10 saha ingkang pungkasan no 16 kok mboten kainggahaken babar pindah menika menapa pancen mboten wonten, utawi menapa wonten bab dalasan syarat syarat sanesipun….. amargi kula tengga sampun dangu kok inggih tetep kemawon boten wonten ewah ewahanipun….Maturnuwun awit kawigatosanipun saha nyuwun agunging pangaputen

  1. Tepat pada hari Rebo pasaran Legi tanggal 9 Januari 2008 Masehi, atau bersamaan dengan tanggal 30 Dzulhijjah tahun 1428 Hijriyah, atau tanggal 30 Besar 1940 Jawa, Ki Hadi Sugito harus “marak sowan” ke hadirat Allah SWT.

 147. yen sak ngertos kula antawisipun tahun 1980an ten stasiun radio AM niku wonten wayang kulit KI HADI SUGITO-SESAJI RAJASUYA. napa para sederek wayang prabu.com gadhah rekaman kaset niku.?

 148. mas prabu , utawi sinten ingkang gadah lakon KUMBOKARNO GUGUR saking dalang ki Hadi Sugito menwai saged di Upload, kados lakon ingkang sae

 149. Jane Yo Pengen Tapi Kangelan Iki le arep ngetotne,
  Gimana Mas Prabu Kal Menunya ditambah lagi yaitu Kumpulan Not Gendeng gendeng dan kl bisa siap donload fersi PDF Matornuon

 150. Nuwun sewu, nyuwun pirsa menawi padhos kaset tape wayang KHS ten Jogja ten pundhi nggih? Bapak kula nembe madhosi niki. Menawi wonten warta, kula dipun kabari. suwun

  1. Menawi mboten klentu wonten toko Popeye ditengah kota Yogyakarta, alamatipun kulo supe. Tapi wonten mriku lengkap wayang cassette KHS dan CD KHS dan original. monggo dipun padosi.

 151. saya baru beli kaset lakon Seto Ngraman, di sini belum ada… tunggu saja tanggal mainnya!

 152. Asswrwb
  Yth. Mas Budi Susilo
  Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal 1432 H, mohon maaf lahir bathin.
  Berita yang menggembirakan ada lakon baru dari KHS, saya tunggu sharingnya melalui blok wayang prabu, terima kasih sebelumnya.
  salam dari supriyadi jayapura – papua

  1. Yth. pak Supriyadi di Papua, Seto Ngraman sudah bisa didownload pak, tetapi kualitas konvertnya masih kurang sempurna. Akan diperbaiki oleh Mas Ali Mustofa. Lihat di daftar isi. Matur nuwun..

   1. Assalamualaikum war wab
    Wah nyuwun sewu mas Sidiq, nembe moco seratan penjenengan, mboten dadod menopo kulo remen kok, menopo malih satu kesenengan khususnya penggemar KHS, sakestu meniko. salam ugi katur keluarga.

 153. Yth Mas Budi Susilo
  Asswrwb. Mas Budi matur nuwun ringgitipun KHS lampahan Seto Ngraman wah jian marem tenan. nyuwun sewu menopo panjenengan wonten no HP nipun ?
  Wasswrwb

 154. Mboten saged matur ingkang sae, namung saged ngaturaaken panuwun tanpa winates katur Mas Prabu……

  Paringipun file sanesipun, ngengingi kabudayan, kula tengga.

  Sembah Nuwun

 155. Matur nuwun mas Prabu….kulo sampun ngunduh wayangipun…
  saged kangge tirakatan sareng konco-konco malem Mingguan ing Lampung.
  Konco ing Lampung ngantu-antu dalang ki Suparman lampahan SADEWA KRAMA mbenjang menapa bade dipun unggah ????
  salam saking Lampung mugi panjenengan sak konco tansah pinaringan kesarasam….Amin…

 156. Mas Prabu , ngaturaken agenging panuwun awit panjenengan sampun kerso nyamektakaken “file file” lakon ringgit purwo ingkang setuhu dipun tresnani dening poro sutesno budoyo ingkang adiluhung puniko. Kulo pribadi minangka salah satunggaling tiyang ingkang sanget sanget kepingin nyengkuyung lan ngrembakaken budoyo jawi , namung saget nderek ngaturaken agenging panuwun dhumateng jengandiko. Mugi gusti paring lubering berkah dumateng ndiko. Nuwun.

 157. Wah hebat ini, sy adalah pengagum beliau KHS (Mbah Gito) sewaktu saya SD sampai sekarang (usia saya 38th). Dimobil saya setelane wayang kulit Mbah KHS. Diantara dalang tenar, hanya beliau yang suaranya benar2 pas dengan karakter wayangnya, jadi seolah2 yang ngomong bukan satu orang. Betul2 hebat dan terus terang saya benar2 kehilangan beliau. Injih kulo nderek gabung wonten blog meniko njih Mas Bagus, supados saged diskusi kaliyan poro sederek sekalian wonten mriki bab kabudayan sing kito tresnani meniko. matur nuwun

 158. mas prabu., yen wonten lampahan banuwati tundung saking pak hadisugito…kulo madosi dereng kepanggih… nuwun

  1. sugeng pitepangan, sederek maharani…
   menawi wonten koleksi pribadi sanesipun lampahan ingkang sampun kaaturaken wonten mriki, njih sami-sami pun tenggo lho….

 159. trimakasih sekali dengan adanya forum ini..
  saya adalah penggemar wayang khususnya yang dibawakan oleh dalang alm. Ki Hadi Sugito sejak SD …sungguh inspiratif bagi saya pribadi. sudah lama saya mencari audio wayang ini dalam bentuk digital…sekali lagi trimasih bnyk atas sharingnya….

 160. Mbok nyuwun tulung mas, sinten sing saget ngintuni criyos “Ontoseno Rabi” , “Wisanggeni Takon Bopo” dhalang Ki Hadi Sugit, Maturnuwun

  1. Wah Mas Rimawan,
   lampahan Ontoseno Rabi, panjenengan saged langsung klik Ki dhalang KHS ing nginggil, kalajengaken klik lampahanipun.
   Wisanggeni takon Bapa pancen dereng wonten ing list wau … kedah padosi rumiyin ….

 161. Mas Prabu …
  punika kathah rencang ingkang kepingin ngundhuh wayang: KHS Wahyu Kencono – namung file ingkang nomer 8 mboten saged dipun undhuh. Punapa saged dipun dandosi utawi dipun upload ulang nggih?
  Sumangga mawon sinten ingkang kawogan ing bab punika …

  Matur nuwun sak derengipin …
  Ngaturaken Sugeng ngibadah siyam ing wulan Ramadhan punika …

 162. Ngapunten Mas … Mhn Pencerahan, saya bingung mencari pasword Durno Picis matur sembah nuwun

 163. Yth, Mas Prabu
  Sampai saat ini saya masih dan sangat suka sama Pak Hadi Sugito juga saya tidak bisa berbuat apa apa untuk millis ini, tapi setiap selesai sholat saya selalu berkirim ALFATEHA khusus untuk Pak Gito, mudah2an ALLAH SWT menerima segala amal kebaikan beliau dan diterima disisi ALLAH SWT Amin ya rabbal alamin

 164. kangge ngregengaken kabudayan jawi ingkang beber lampahan ingkang gayeng ringgit purwo supados pak widodo lan om kris remen kaliyan dalang rusmadi

 165. kangge pak prabu menawi bade wayangan nggih sumonggo sawise wayangan di lebuke ten internet lan kabudayaan jawi tamah jaya lan maju supados poro mudo mudo sami nguri nguri

 166. Mas prabu dan para kadang admin,
  waktu kecil dulu saya pernah dengerin wayang tapi gak tahu lakonnya apa. Ada 2 yang saya inget karena ceritanya seru. Lakon I menceritakan seorang raja raksasa bernama Prabu Kalasupadmo yang berhasil merebut tahta astina. Prabu Baladewa juga dikalahkannya. Dalam perang tanding diceritakan ketika Prabu Baladewa mau menggunakan senjata sakti nenggala, tiba-tiba “bantala mbledag” dan prabu baladewa terjepit dalam bumi. Dia menghiba agar dibebaskan. Prabu Kalasupadmo membebaskannya dengan syarat bahwa dia harus melapor ke adiknya, Prabu Kresno, yang “ireng kaya kendhil dobong”. Prabu Kalasupadmo dibantu seorang cantrik sakti bernama begawan winduaji. Pada akhirnya Prabu Kalasupadmo dapat dikalahkan oleh Begawan Jatiwasesa. Ia adalah Semar yang sedang menyamar.

  Cerita kedua, Gatutkaca ditugaskan oleh Prabu Kresna untuk menjaga sebuah Sendang bernama Sendang Kaca Banyu Rata. Sendang ini cantik mempesona tetapi telah menelan banyak korban.
  Syahdan, Dewi Banuwati melihat keindahan sendang ini begitu terpesona sehingga ingin mendekat. Mendekat saja. Tentu saja Gatutkaca melarangnya. Tetapi, Banuwati dengan sikap manisnya dan berjanji bahwa ia hanya akan mendekat saja (tidak nyemplung atau mengambil airnya), berhasil meluluhkan hati Gatutkaca. Ketika Banuwati mendekat, air sendang tiba2 mnggelegak menggila dan menyaut menelan tubuh Banuwati. Tenggelamlah ia di dalam Sendang.
  Akhir cerita, ternyata yang menjadi sendang itu adalah Raden Arjuna.

  Saya juga lupa siapa dalang dari kedua lakon itu. Adakah para kadang yang mempunyai atau pernah mendengar lakon itu?

  Lakon lain yang saya belum ketemu MP3nya adalah (REBUT) KIKIS TUNGGORONO. Perseteruan Sitija dan Gatutkaca mengenai wilayah perbatasan.

 167. Mohon maaf Mas Prabu,mau tanya bagaimana caranya keluar dari grup milis. karena terlalu banyak email yg masuk ke alamat email saya dan itu sangat mengganggu. Terima kasih.

 168. Menawi wonten sedherek ingkang saking terbah-wates kulon progo,, langkung malih menawi sampun tepang kaliyan pak Tris (rumiyin nyewakaken sound system), mbok bilih kaset-kaset lami pak Gito kathah wonten mriku, kala rumiyin asring ngrekam. Kula mangertos awit nalika kula alit asring dolan wonten mriku nunut mirengaken kaset wayang pak Gito

 169. kulo nggih remen sanget sakmeniko wonten jampi sayah<<<mp3 wayang,,,,,,,,,,,,,,,,,zaenus samarinda

 170. SWARGO PANGGONANE DALANG KI HADI SUGITO. sebab sampun paring pitutur lan pitedah ingkang becik tur menghibur. hadiah surat الفاتحة kagem panjenenganipun swargi, kagem blog meniko. “sukses selalu” semoga Allah meridloi. amin

  1. mari kita selalu mendoakan almarhum KHS, agar beliau selalu diampuni dosa dosanya dan diberikan tempat yang layak disisi Nya, Amin

  1. INFOTUYULMESIR: tuyul ini sangat kecil ukurannya,kira-kira tingginya 5cm-6cm,tuyul ini dapat dilihat dengan mata terbuka Jika (NAMA) sudah Memberikan Minyak khusu bagi anda yang ingin Kontrak atau ingin Beli tuyul.
   orang lain tidak dapat melihatnya. Bagaimana merawatnya..?? Sangat mudah ,tuyul ini sangat canggih & tidak merepotkan, tuyul ini tidak suka netek pada ibu-ibu, tuyul kepunyaan mbah hanya perlu 1 buah kamar khusus tempat tuyul bermain & istirahat serta butuh KUNYIT DAN SUSU BIASA yang sering Diminum anak-anak, seperti SUSU CAP BENDERA, anda tidak usah takut atau repot, karena Kunyit banyak Dijual di pasar-pasar terdekat di kota anda, itupun hanya diberikan jika si tuyul akan bertugas mencuri uang/perhiasan, tuyul ini sangat setia dengan majikannya. Berapa harganya..?? khusus untuk tuyul biasa mbah patok harga yaitu 1,7MILIAR, dan jangan Khwatir, karena ada sistem ngontrak, Hanya 5Jt/ tahun, dan Bisa menghasilkan uang sekitar 20jt/Hari. Tuyul Mesir pintar sama seperti tuyul lainnya, tetapi terdapat perbedaan yaitu Memiliki Pakean yang Bagus dan topi yang kayak seperti Jin dan Jun, atau Tuyul dan Mbak Tuyul ,selain itu Tuyul Mesir dapat berlari lebih kencang daripada tuyul biasa, lebih pintar mencuri uang/perhiasan, oleh karena itu disebut tuyul spesial, kenapa begitu..?? karena banyak Paranormal atau para ahli hikmah mengakui sulit untuk menangkap TUYUL MESIR karena lari’nya cepat seperti kilat, hanya segelintir dukun sakti saja yang bisa menangkapnya, itupun harus menggunakan ilmu khusus yang sudah sangat langkah.
   SISTEM KONTRAK DARI KAMI :
   1.SISTEM KONTRAK TUYUL BIASA : Rp 15Jt DALAM WAKTU1
   TAHUN
   SISTEM KONTRAK TUYUL SPESIAL:Rp 25 Jt DALAM WAKTU 1 TAHUN
   &PENGHASILAN BISA MENCAPAI ATAU BAHKAN LEBIH 20Jt DALAM 1 HARI.
   2 SISTEM BELI: HARGA 1,7 MILIAR
   HANYA SEHARGA 1,7 MILIAR
   Anda dapat memesan tuyul biasa atau tuyul MESIR silahkan
   TLP :
   082-369-439-555
   (KI ARIB WIDODO
   anda juga biasa dapatkan angka goib yang akurat tembus 100%dan pasti jebol.
   info selengkapnya silahkan ANDA Hub:BELIAU

 171. kulo iyek saking kretek,ngaturaken agenging maturnuwun awit saking paringipun mp3 wasucal khs, mugi dados amal sae panjenengan, sak lajengipun nyuwun pirso menawi SEMAR MEDAK SEPISANAN meniko lampahipun menopo nggih?

 172. kayaknya sama petruk Nagih janji dan PetrukNglamar,saya sangatpenasaran dengan petruknageh jannji,seingat saya petrukpernah dijanji sama Kresna,mungkin ini yang dimaksud, tlg yang punya saya di kirimi link nya di balasan ini

 173. На днях просматривал содержимое сети, и вдруг к своему удивлению открыл прелестный ресурс. Вот смотрите: полно съемные протезы . Для моих близких вышеуказанный сайт показался довольно нужным. Всем пока!

Leave a Reply to Om Sidiq Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: