13 thoughts on “KSHS-Ki Sutono Hadi Sugito”

 1. kulo niki mas saking alit wiwit tahun 1973 minongko pandemen engkeng romo swargi, hamilo mboten nomo mokal lamun penjenengan minongko paneras trah kiprahipun keng romo, milo-milo kamulo namung ngaturaken mongkog lan agenging panuwun dene penjenengan sampun kepareng hangrekam gothek sabet bab ringgit wacucal
  salam saking kadang Purwokerto asli Sawangan Magelang.

 2. Wah panci marem sanget , ngraosaken aruming swanten mas tono, ningali cengkok sulukipun kados nunggak semi swargi Ki Suparman , kawulo lajeng enget naliko tahun 1975 wekdal semanten Ki Suparman Manggung Wonten Dusun Paderso Gondowangi Sawangan Magelang mawi lampu minyak jan katingal urip sanget ringgitipun.
  Geculipun Mas Tono dipun kondangaken dalang njijiki, hananging pranyoto nggih mboten sejatosipun malah keporo dados humor entheng2an Selamat mas Tono Kulo miningko fans penjenengan, salam saking rencang2 dalang Banyumas Ki Arif Sudarsono, Ki Bagus Marwoto lll

 3. Pasti panjenengan kaget, Mas saya saat ini sedang tugas di Lebanon dalam misi perdamaian PBB dan saya bangga Wayang Kulit tdk ada duanya, ini adalah budaya Jawa yang adi luhung. Bahkan di Kontingen saya sandi/panggilan di HT menggunakan nama2 tokoh wayang kulit. Saya kangen dengan panjenengan dan kampung ( Sidoharjo, Tepus, GK ) langsung buka E-mail. Suasana serasa di kampung.

  _____
  Selamat Bertugas Mas Makno, semoga sukses selalu
  Kalau Mas panggilan di HT-nya apa ya ? Sepertinya Bima ya …
  Matur nuwun Mas sampun berkunjung

 4. Punika damel tamba kangen nabuhi Mas Tono. Ing Video menika kula namung kadapuk nyiter ugi seksi wira-wirinipun rombongan pengrawit eks lakang irama. sk enika kawul katemben ngayahijejiahan mekaraken seni karawitan ing negari Namibia. salam saking Windhoek, Namibia mugi tambang ngrembaka seni budaya nuswantara saindering bawana. amiin

 5. Salut buat Mas Tono. Saya terkesan dengan cengkoknya MAs Tono yang begitu khas dan membuat jadi penasaran setiap yang mendengarkan. Sekedar tahu saya adalah pengagum wayang gagrag Yogya utamanya ramanda alm.KI Hadi Sugito sejak awal th.70an waktu di kampung halaman Kutoarjo hingga kini di surabaya.Salam sukses.

 6. sejatosipun Ki sutono suantenipun luwih gandem dibanding ingkeng Romo swargi. nanging kok kuciwanipun nak ngendiko kasare ugi nglangkungi ingkeng romo. mugi2 Mas Tono kerso menggalih soho mbudidoyo supados pangandikanipun langkung alus. supados sekeco dipun mirengaken.

  1. Kulo sarujuk… Pangandikane Roko Hadi… Pesen Kulo kangge Ki Sutono … Ndalang meniko angsal kasar ananging injih kedah ngangge empan lan papan… mboten kasar wonten pundi-pund

 7. Kulo paling remen kaliyan pitutur-pitutur ingkang dipun’selip’aken pas goro-goro menopo dene limbukan.
  Wonten kalimantan mriki katah sanget tiyang jowo ingkang remen wayang. ananging jarang sanget wonten Dalang saking tanah Jawi ngawontenaken pagelaran wonten mriki. Menawi kulo badhe ngaturi Panjenengan, nggih mesakke bopo kulo, dugi Palembang mawon sampun turene sayah pol, lha kok bade dugi kalimantan…. ;D

 8. Sugeng tindak ki…. Mugi pinaringan kaswargan jati kang minulyo ing Ngarsa Gusti kang Maha Kawasa. AMIN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

%d bloggers like this: