R.L. Kawindro Sutikno : Pamularsih


 Pamularsih Depan
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 071
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1979
Style: Gamelan

Tracklist

A Bawa Sekar Ageng Kuswarini Katampen Gendhing Ngendhuri Minggah Ladrang Pamularsih Kalejengaken Ketawang Larasmaya Rinengga Pl.Br. 28:53
B Gendhing Glebag Jangkep Minggah Ketawang Madumurti Sl.Mny. 29:06

Credits

Pamularsih All

Audio File :

http://www.4shared.com/folder/mtm4T3iL/Pamularsih.html

3 thoughts on “R.L. Kawindro Sutikno : Pamularsih”

 1. Mas Prabu ingkang kinurmatan

  Salam karahayon mugi pikantuka  sih wilasa sarta pangastuti saking Allah Inkang Maha Luhur

  Kepareng kawula ngaturaken panuwun, dene sampun kersa nginggah file-file uyon-uyon/karawitan gending-gending, langgam, sarta lelagon Jawa. Kula sampun unduh lan mirengaken sakperangan ageng, ingkang pranyata pancen miraos sanget.

  Mugi-mugi Seni Jawa tansah lestari lan malah kepara saget ngrembaka kanthi kapustakaan “pandang-dengar” ingkang dipun adani dening Raka Mas Prabu.

  Nuwun. Wassalam w.w.

  Rahdi Sumitro

  1. Matur nuwun Bapa, mboten sanes niyat kula inggih namung badhe nguri-uri budaya supados mboten ical dilindas jaman dan kemajuan global kemawon. Mugi kontribusi ingkang sekedhik menika wonten manfaatipun. Nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s