Sunarto Cipto Suwarso – Palaran Sinom Kandha Purna


S. Ciptosuwarso Palaran Sinom Kandha Purna Cover
S. Ciptosuwarso* ‎– Palaran Sinom Kandha Purna
Label: Kusuma Recording ‎– KGD 036
Format: Cassette, C60
Country: Indonesia
Released: 1990
Genre: Folk, World, & Country
Style: Gamelan

S. Ciptosuwarso Palaran Sinom Kandha Purna Full

Tracklist

A1 Grimingan Gender Pl.6. Palaran Sinom Waosan Pl.6. 3 Pada Suwuk 6:25
A2 Palaran Sinom Wenikenya Sl.9. 4 Pada, Sinom Grandel Sl.9. 2 Pada Suwuk 15:23
A3 Palaran Sinom Logondhang Pl.br. 3 Pada 8:17
B1 Bawa Sekar Langen Asmara Dawah Ldr. Hanoraga Suwuk 10:20
B2 Pathet Jingking Ayak-ayak Gadhung Mlati Dados Srepeg Mawi Palaran Dhandhanggula Tlutur Miwah Dhandhanggula Temanten Anyar Sl.9 18:29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s