KKJ Nusantara II Yogyakarta Uyon2 Metaraman Megamendhung


ACD-188 Uyon2 Metaraman KKJ Nusantara II Yogyakarta Megamendhung.

ACD188 Uyon-uyon Mataraman - Megamendhung

Sumber : http://mengenalbudayajawa.blogspot.com

Keluarga Kesenian Jawa RRI Nusantara II Yogyakarta
Pimpinan : Ki Suhardi
Swarawati :Nyi Purwanti, Nyi Pariyem, Nyi Kitin Sumartinah, Nyi Kasilah

Wiraswara : Ki Sukardi, Ki Puspoworo, Ki Sugiarto, Ki Pudjowijono
Pengarah Acara : Mientardjo Hs.

Side A :
01. Gendhing Megamendhung jangkep, minggah Ladrang Jatikumara, Pelog pathet nem.

Side B :
01. Ladrang Pangkur kalajengaken Palaran trus Jenggleng (Ngabdul – Juriah), Slendro pathet 9.

Audio Link :

http://www.4shared.com/folder/R6wUiy9W/ACD-188_Uyon2_Metaraman_KKJ_Nu.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s