KKS RRI Surakarta – Kutut Manggung Gobyog


ACD124 Kutut Manggung Gobyog

Sumber : http://mengenalbudayajawa.blogspot.com

ACD-124 Kutut Manggung Gobyog

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto
Pesinden : Nyi Tukinem & Nyi Tugini.
Bawa : Sastrotugiyo

Side A :
Gending KUTUTMANGGUNG Pelog Barang (Kebar – Ciblon – Ciblon irama rangkep – Dandanggula Banjet, Greget Rangu-rangu – Ciblon).

Side B :
01. Bawa RETNAMULYA dawah Ldr. SRIWIDADA Pelog Barang (Kebar – Ciblon – Ciblon Irama rangkep).

02. Ladrang ASMARADANA Slendro Manyura (Kebar – Ciblon gambyong – Ciblon Irama Rangkep – Uran2 Asmaradana – Kebar).

Link Audio :

http://www.4shared.com/folder/f0tbta0Z/ACD-124_Kutut_Manggung_Gobyog.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s