KKS RRI Surakarta – Klenengan Gobyog 3 Opak Apem


ACD-099 Klenengan Gobyog 3 – Opak Apem

ACD099 Klenengan Gobyog - Opak Apem

Sumber : http://mengenalbudayajawa.blogspot.com

Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta.
Pimpinan : P. Atmosunarto.
Bawa : Sastrotugiyo
Pesinden : Nyi Tukinem, Nyi Tugini & Nyi Prenjak

Side A : (Bersambung ke Side B)
Bawa Sekar Ageng WEGANG SULANJALI dawah Gending ERANG-ERANG BAGELEN minggah Ldr OPAK APEM mawi mandeg, MBLEG EMBLEG DUDUHE TAPE suwuk. Bawa swara ARUM ketampen Ldr. KEMBANG KACANG (mawi mandeg MEGATRUH-MASKUMAMBANG), kalajengaken Ldr. GENDRUWO MOMONG mandeg kaseling KINANTHI SASTRODIWANGSAN, trus Ldr BLANDARAN kalajengaken Lancaran UDAN MAS (mawi koor CUCUR BIRU) Pelog 6.

Side B : (Sambungan dari Side A)
Bawa Sekar Ageng WEGANG SULANJALI dawah Gending ERANG-ERANG BAGELEN minggah Ldr OPAK APEM mawi mandeg, MBLEG EMBLEG DUDUHE TAPE suwuk. Bawa swara ARUM ketampen Ldr. KEMBANG KACANG (mawi mandeg MEGATRUH-MASKUMAMBANG), kalajengaken Ldr. GENDRUWO MOMONG mandeg kaseling KINANTHI SASTRODIWANGSAN, trus Ldr BLANDARAN kalajengaken Lancaran UDAN MAS (mawi koor CUCUR BIRU) Pelog 6.

Link Audio “

http://www.4shared.com/folder/MMNrs1Od/ACD-099_Klenengan_Gobyog_3_-_O.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s