WO SBN : Srikandi Mustakaweni


Berikut kiriman koleksi audio pagelaran wayang orang Sekar Budaya Nusantara dengan mengambil lakon “Srikandi-Mustakaweni” dari seseorang yang tak mau disebut namanya
mustakaweni_solosrikandi_solo

Part 1: http://www.sendspace.com/file/sw5u51
Part 2: http://www.sendspace.com/file/g1baht
Part 3: http://www.sendspace.com/file/xhni1v
Part 4: http://www.sendspace.com/file/esh00u

3 thoughts on “WO SBN : Srikandi Mustakaweni”

  1. Nderek tepang mas lan nyuwun pirsa kados pundi caranipun menawi badhe ngundhuh w o menika ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s