2 thoughts on “Ki Joko Edan : Sumantri Ngenger (Video)”

  1.                       Pengumuman Kagem para pandemen ringgit wacucal, Kompas Gramedia ngawontenaken pagelaran ringgit wacucal  sedalu natas: Dalang; Ki Radya Harsono Lakon: Sudamala Tempat: Gedung Bentara Budaya Jakarta-Kompas Jl, Palmerah Selatan waktu: Jumat, 27 September 2013 Mangga rame-rame sami malem setonan. Salam Petrus Maryata

    ________________________________

  2. nyuwon pangapunten, kulo bade nderek download sumantri ngenger kok mboten saget njeh??? yen nonton langsung kok putus2, mbok beleh yen didownload riyen saget ditonton kanti runut, nyuwun bimbinganipun supoyo saget download njeh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s