Ki Joko Edan : Sumantri Ngenger (Video)


Bersama koleksi dari Han Prasetya Utomo, kami tampilkan Pagelaran Wayang Kulit bersama Ki. H. Joko Hadiwijaya atau lebih dikenal dengan Joko Edan, dengan mengambil lakon “Sumantri Ngenger”

Sumantri Sukrasana bingkai

Bagian-1

Bagian-2

Bagian-3

Bagian-4

Bagian-5

Advertisements

2 thoughts on “Ki Joko Edan : Sumantri Ngenger (Video)”

  1.                       Pengumuman Kagem para pandemen ringgit wacucal, Kompas Gramedia ngawontenaken pagelaran ringgit wacucal  sedalu natas: Dalang; Ki Radya Harsono Lakon: Sudamala Tempat: Gedung Bentara Budaya Jakarta-Kompas Jl, Palmerah Selatan waktu: Jumat, 27 September 2013 Mangga rame-rame sami malem setonan. Salam Petrus Maryata

    ________________________________

  2. nyuwon pangapunten, kulo bade nderek download sumantri ngenger kok mboten saget njeh??? yen nonton langsung kok putus2, mbok beleh yen didownload riyen saget ditonton kanti runut, nyuwun bimbinganipun supoyo saget download njeh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s