GMP#20 : Nguripi Urip (3)


punakawan-011
“Ora usah bingung Thole Bagong, anakku sing nggantenge uleng-ulengan ngungkuli Sule OVJ. Nek bingung klambinmu diwalik wae”

“Wah … wah … wah … jenang gula, kadingaren dinten menika Rama kok jian kathah ndagel niku wonten napa to Ma”

“Eeee … mbergegeg, ugeg-ugeg hmel-hmel sak dulito, langgeng. Ya ora ngono to Le. Lha wong Rama kuwi ya pancen dadi uwong senantiasa happy selalu kok. Lha kuwi Le, salah sijine kunci mangerteni sejatine ngaurip kuwi sing Rama kandakake mau”

“Ingkang pundi Rama ?”

“Lha kuwi mau, mbergegeg, ugeg-ugeg hmel-hmel sak dulito, langgeng. Kowe ngerti ra artine ?”

“Lha menawi kula gampang mawon. Niku nggih mboten benten kaliyan, Mbergogog, usak-usek, ngeyal-ngeyel, sak jeleho, nyamleng.”

“Hush … ana tembung apik-apik kok mbok wolak-walik to Le. Apa kuwi maknane ?”

“Niku nyemoni awake dhewe sing kados kirek Ma. Kados ASU”

“Lha penjelasane kepriye ?”

“Kirek niku senenge mbergogok. Sapa wae dijegoki, wong apik wong ala di jegok-i, prawan ayu apa dene mbok rondha di jegok-i. Senenge usak-usek golek nggon kepenak ora perduli kuwi nggone wong liya. Nek ngomong karo wong liya bisane mung ngeyal-ngeyel wae, pengin omongane digugu ning ora gelem gugu omongane liyan. Tumindake ugo sarwa njelehi, dheweke kerep tumindak becik ning sejatine mengku karep lan darbe kang ala lan ngrugekake wong liya, wis pokoke sarwa nyamleng wae asu kuwi, nanging miturut dheweke. Ngaten Ma filosofinipun”

“Wah jian … canggih tenan anakku iki, ana tembung filosofi barang he he he ….”

“Lha menawi Rama maksudipun kados pundi wau ?”

“Lha nek Rama mengku karep kaya ngene Le. Dadi wong urip kuwi, tinimbang meneng wae, ora nindakake gawean, apa mung nglamun wae, mung mbergegeg meneng wae, luwih becik ugeg-ugeg, nyambut kardi, nindakake kabecikan, salah sijine ya golek pangan, hmel-hmel, ning endi wae parane. Sanadyan kasile mung sak dulito, kasile mung setithik, upamane mung bisa kanggo mangan sakdina thok, nanging upama diniyatake kanggo netepi kewajiban urip, diniyataake kanggo ngibadah marang Gusti Allah, bakal nemahi kelanggengan, awakmu bakal pikantuk berkah saking ngarsane Gusti, Gong”

“Wah sae niku Rama. Lha terus pituduh sanes kagem ngupadi sejatinipun urip napa malih Ma?”

“Sejatine urip kuwi gampang, nanging urip sing sejati iku ora gampang.”

“Wah ampun ndadosaken kula bingung ta Ma. Kepripun kamsutipun menika Ma ?”

(to be continued)

Photo: Nguripi Urip (3)

"Ora usah bingung Thole Bagong, anakku sing nggantenge uleng-ulengan ngungkuli Sule OVJ. Nek bingung klambinmu diwalik wae"

"Wah ... wah ... wah ... jenang gula, kadingaren dinten menika Rama kok jian kathah ndagel niku wonten napa to Ma"

"Eeee ... mbergegeg, ugeg-ugeg hmel-hmel sak dulito, langgeng. Ya ora ngono to Le. Lha wong Rama kuwi ya pancen dadi uwong senantiasa happy selalu kok. Lha kuwi Le, salah sijine kunci mangerteni sejatine ngaurip kuwi sing Rama kandakake mau"

"Ingkang pundi Rama ?"

"Lha kuwi mau, mbergegeg, ugeg-ugeg hmel-hmel sak dulito, langgeng. Kowe ngerti ra artine ?"

"Lha menawi kula gampang mawon.  Niku nggih mboten benten kaliyan, Mbergogog, usak-usek, ngeyal-ngeyel, sak jeleho, nyamleng."

"Hush ... ana tembung apik-apik kok mbok wolak-walik to Le. Apa kuwi maknane ?"

"Niku nyemoni awake dhewe sing kados kirek Ma. Kados ASU"

"Lha penjelasane kepriye ?"

"Kirek niku senenge mbergogok. Sapa wae dijegoki, wong apik wong ala di jegok-i, prawan ayu apa dene mbok rondha di jegok-i. Senenge usak-usek golek nggon kepenak ora perduli kuwi nggone wong liya. Nek ngomong karo wong liya bisane mung ngeyal-ngeyel wae, pengin omongane digugu ning ora gelem gugu omongane liyan. Tumindake ugo sarwa njelehi, dheweke kerep tumindak becik ning sejatine mengku karep lan darbe kang ala lan ngrugekake wong liya, wis pokoke sarwa nyamleng wae asu kuwi, nanging miturut dheweke. Ngaten Ma filosofinipun"

"Wah jian ... canggih tenan anakku iki, ana tembung filosofi barang he he he ...."

"Lha menawi Rama maksudipun kados pundi wau ?"

"Lha nek Rama mengku karep kaya ngene Le. Dadi wong urip kuwi, tinimbang meneng wae, ora nindakake gawean, apa mung nglamun wae, mung mbergegeg meneng wae, luwih becik ugeg-ugeg, nyambut kardi, nindakake kabecikan, salah sijine ya golek pangan, hmel-hmel, ning endi wae parane. Sanadyan kasile mung sak dulito, kasile mung setithik, upamane mung bisa kanggo mangan sakdina thok, nanging upama diniyatake kanggo netepi kewajiban urip, diniyataake kanggo ngibadah marang Gusti Allah, bakal nemahi kelanggengan, awakmu bakal pikantuk berkah saking ngarsane Gusti, Gong”

"Wah sae niku Rama. Lha terus pituduh sanes kagem ngupadi sejatinipun urip napa malih Ma?"

"Sejatine urip kuwi gampang, nanging urip sing sejati iku ora gampang."

"Wah ampun ndadosaken kula bingung ta Ma. Kepripun kamsutipun menika Ma ?"

(to be continued)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s