GMP#19 : Nguripi Urip (2)


Punakawan_WP1

“Ma … Rama Semar !!!”

“Ooooooiiii !”

“Ma … Ramaaaa, Rama wonten pundi !?”

“Ana apa ta Le bocah bagus, celak-celuk, bengak-bengok nggoleki Rama. Lha Rama ana ning duwurmu kok”

“Duwur pundi Rama ?”

“Rama ning wuwungan omah, ngresiki genteng karo mrenah-mrenahake men ora bocor nek udan”

“Mandap Ma, anakmu yang ragil ini mau bertanya sesuatu”

“Wis … aku wis mudun. Takon susune sapa, Le ?”

“Susune sapi ! Sesuatu Ma, sanes susune Rama !”

“He he he … bocah iki kok aneh-aneh wae. Esuk-esuk wis sregep takon. Takon susune … eh … sesuatu apa ta Le ?”

“Kala wingi niku Kang Petruk dereng rampung anggenipun njlentrehake perkawis Urip, Ma”

“Perkara Surip ? Lha Surip anake Lik Paijem kae kena apa ta Le ?”

“Uriiip Ma ? Mboten ngagem es”

“Lha nek ora ngganggo es, ya ora adem ta Le”

“Pun … ah … Rama niki esuk-esuk pun plesetan mawon”

“He he he … anakku Ragil nesu. Biasane kowe ta, sing seneng plesetan”

“Ning sakniki kula lagi ciyus Ma … lagi ciyus nih !”

“Hush … aja sok dolanan ingus, ora ilok Le !”

“Ciyus Ma … sanes ingus. Wah … Rama niku mboten gaul, dados mboten ngerti basane arek-arek sakniki”

“He he he … Jane ya Ramamu ngerti. Seneng aku nek ndelok lambene anakku ragil tambah ndomble. Dadi ketok semakin seksi gitu lho Le … he he he”

“Pun ah Ma … ampun meledek diri anakmu ini.”

“Ya … ya … ya … apa mau Le, kowe arep takon masalah URIP ?”

“Nggih Ma, Kang Petruk wingi, ngandakaken perkawis Nguripi Urip. Menapa tegesipun niku Ma ?”

“Wah … jero tenan omongane kakangmu kuwi Le.”

“Ning, Kang Petruk dereng njlentrehake Ma. Rama mawon nggih ?”

“Ya … ya … ya …. yen arep nguripi urip kuwi, kudu ngerti sejatine urip. Sejatine URIP kuwi, kudu gawe URUP”

“Halah … dadi tambah bingung kula Ma ?!”

(to be continued) — with Bagus Pujiono.

Photo: Nguripi Urip (2)

"Ma ... Rama Semar !!!"

"Ooooooiiii !"

"Ma ... Ramaaaa, Rama wonten pundi !?"

"Ana apa ta Le bocah bagus, celak-celuk, bengak-bengok nggoleki Rama. Lha Rama ana ning duwurmu kok"

"Duwur pundi Rama ?"

"Rama ning wuwungan omah, ngresiki genteng karo mrenah-mrenahake men ora bocor nek udan"

"Mandap Ma, anakmu yang ragil ini mau bertanya sesuatu"

"Wis ... aku wis mudun. Takon susune sapa, Le ?"

"Susune sapi ! Sesuatu Ma, sanes susune Rama !"

"He he he ... bocah iki kok aneh-aneh wae. Esuk-esuk wis sregep takon. Takon susune ... eh ... sesuatu apa ta Le ?"

"Kala wingi niku Kang Petruk dereng rampung anggenipun njlentrehake perkawis Urip, Ma"

"Perkara Surip ? Lha Surip anake Lik Paijem kae kena apa ta Le ?"

"Uriiip Ma ? Mboten ngagem es"

"Lha nek ora ngganggo es, ya ora adem ta Le"

"Pun ... ah ... Rama niki esuk-esuk pun plesetan mawon"

"He he he ... anakku Ragil nesu. Biasane kowe ta, sing seneng plesetan"

"Ning sakniki kula lagi ciyus Ma ... lagi ciyus nih !"

"Hush ... aja sok dolanan ingus, ora ilok Le !"

"Ciyus Ma ... sanes ingus. Wah ... Rama niku mboten gaul, dados mboten ngerti basane arek-arek sakniki"

"He he he ... Jane ya Ramamu ngerti. Seneng aku nek ndelok lambene anakku ragil tambah ndomble. Dadi ketok semakin seksi gitu lho Le ... he he he"

"Pun ah Ma ... ampun meledek diri anakmu ini."

"Ya ... ya ... ya ... apa mau Le, kowe arep takon masalah URIP ?"

"Nggih Ma, Kang Petruk wingi, ngandakaken perkawis Nguripi Urip. Menapa tegesipun niku Ma ?"

"Wah ... jero tenan omongane kakangmu kuwi Le."

"Ning, Kang Petruk dereng njlentrehake Ma. Rama mawon nggih ?"

"Ya ... ya ... ya .... yen arep nguripi urip kuwi, kudu ngerti sejatine urip. Sejatine URIP kuwi, kudu gawe URUP"

"Halah ... dadi tambah bingung kula Ma ?!"

(to be continued)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s