GMP#18 : Nguripi Urip (1)


panakawanjpg
“Kang Petruk, nek dipikir alangan lan masalah urip ning ngalam donya kuwi mesti ana wae ya Kang, ora entek-entek. Wis rampung siji, eeee …. njedul liyane. Masalah sing angel wis ana solusine, eeee … teka maneh sing luwih angel, dadi tambah njlimet”

“Ya kuwi Gong sing diarani urip. Yen adem ayem ora ana apa apa, meneng wae, kuwi dudu urip. Yen ora ana masalah utawa karibetan, uwong ora bisa dikandakake yen urip. Nek pengin ora diganggu karo masalah ya gek ndang modar ae Gong”

“Lha lir-e piye Kang ?”

“Halah … tembungmu elok tenan, Gong, katik nganggo lir barang, kaya dalang ae ngango lar lir lar lir”

“He he he … lha kumpulanku dalang dalang je Kang. Piye Kang karepe mau ?”

“Ngene Gong, yen pengin urip sejatine urip yo kudu gelem nguripi uripmu dhewe”

“Tembungmu kok mmmmbuuuuulet ta Kang. Sing simpel wae ta, ben aku gampang ngertine”

“Lha kandane kumpulanmu dalang dalang, mosok ora bisa medarake omonganku mau”

“Dalang dalang kancaku ndalange beda kok Kang.”

“Bedane piye Gong ?”

“nDalange ning pasar pasar utawa nek pas ana ribut-ribut”

“Lir-e piye Gong ?”

“He he he … Kang Petruk uga nganggo lir”

“Melu-melu kowe …!”

“Dalang dalang kancaku kuwi gaweane dodolan obat, ngamen kethek ogleng, bandar judi othok, karo mahasiswa mahasiswa DO sing dibayar kanggo demo kae”

“Lha kuwi rak dudu dalang to Gong”

“Ya dalang no Kang, lha wong gaweane akeh ngomonge karo mbengak mbengok ngono kok”

“Ooooo …….. trembelanmu Gong. Lha ngapa kok kowe duwe kanca sing gaweane kaya ngono Gong ?”

“Luwih apik to Kang, tinimbang duwe konco ganteng-ganteng, necis-necis, omongane elok ndakik-ndakik akeh nganggo basa mancane, ning gaweane ngapusi, tukang moroti, hobi korupsi, seneng kolusi, mambu trasi. Pilih endi Kang ?”

“Wis … karepmu Gong ! Nek ngomong karo kowe ra ana menange”

“Ya ra ngono ta Kang, lha kok malah nesu. Oh ya … terus penjelasan Kang Petruk piye ?”

“Masalah apa ?”

“Ya mau kuwi ta .. rak durung rampung ta, masalah nguripi urip kuwi !”

“Gandeng mbok penggak masalah dalang-dalang koncomu mau, apalanku dadi ilang Gong !”

“ ????!!? “

Sumber Gambar :
http://maspatikrajadewaku.files.wordpress.com/2012/07/bagong-gareng-petruk-copy.jpg

Photo: Nguripi Urip 

"Kang Petruk, nek dipikir alangan lan masalah urip ning ngalam donya kuwi mesti ana wae ya Kang, ora entek-entek. Wis rampung siji, eeee .... njedul liyane. Masalah sing angel wis ana solusine, eeee ... teka maneh sing luwih angel, dadi tambah njlimet"

"Ya kuwi Gong sing diarani urip. Yen adem ayem ora ana apa apa, meneng wae, kuwi dudu urip. Yen ora ana masalah utawa karibetan, uwong ora bisa dikandakake yen urip. Nek pengin ora diganggu karo masalah ya gek ndang modar ae Gong"

"Lha lir-e piye Kang ?"

"Halah ... tembungmu elok tenan, Gong, katik nganggo lir barang, kaya dalang ae ngango lar lir lar lir"

"He he he ... lha kumpulanku dalang dalang je Kang. Piye Kang karepe mau ?"

"Ngene Gong, yen pengin urip sejatine urip yo kudu gelem nguripi uripmu dhewe"

"Tembungmu kok mmmmbuuuuulet ta Kang. Sing simpel wae ta, ben aku gampang ngertine"

"Lha kandane kumpulanmu dalang dalang, mosok ora bisa medarake omonganku mau"

"Dalang dalang kancaku ndalange beda kok Kang."

"Bedane piye Gong ?"

"nDalange ning pasar pasar utawa nek pas ana ribut-ribut"

"Lir-e piye Gong ?"

"He he he ... Kang Petruk uga nganggo lir"

"Melu-melu kowe ...!"

"Dalang dalang kancaku kuwi gaweane dodolan obat, ngamen kethek ogleng, bandar judi othok, karo mahasiswa mahasiswa DO sing dibayar kanggo demo kae"

"Lha kuwi rak dudu dalang to Gong"

"Ya dalang no Kang, lha wong gaweane akeh ngomonge karo mbengak mbengok ngono kok"

"Ooooo ........ trembelanmu Gong. Lha ngapa kok kowe duwe kanca sing gaweane kaya ngono Gong ?"

"Luwih apik to Kang, tinimbang duwe konco ganteng-ganteng, necis-necis, omongane elok ndakik-ndakik akeh nganggo basa mancane, ning gaweane ngapusi, tukang moroti, hobi korupsi, seneng kolusi, mambu trasi. Pilih endi Kang ?"

"Wis ... karepmu Gong ! Nek ngomong karo kowe ra ana menange"

“Ya ra ngono ta Kang, lha kok malah nesu. Oh ya ... terus penjelasan Kang Petruk piye ?”

“Masalah apa ?”

“Ya mau kuwi ta .. rak durung rampung ta, masalah nguripi urip kuwi !”

“Gandeng mbok penggak masalah dalang-dalang koncomu mau, apalanku dadi ilang Gong !”

“ ????!!? “

Sumber Gambar :
http://maspatikrajadewaku.files.wordpress.com/2012/07/bagong-gareng-petruk-copy.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s