GMP#17 : Gongwuk


bagong_wanita_solo
“Oalah …. Bawuk … Bawuuuk … kok tega tenan karo pun Kakang yayi …

Esuk nyuling mbengi nyuling
Sing nyuling saka tangga desa
Esuk eling mbengi tambah eling
Sing dieling-eling malah ora rumangsa

Prawan ayu jarike ijo
Nganggo kembang ning duwur dada
Tiwas larabranta ra dadi bojo
Luwih becik mati ra apa-apa

“Weleh … weleh Gong Gong, lha kok nelangsa tenan kowe

Ning mburi omah ana kali
watune akeh banyune mili
mesakake tenan adiku Bagong iki
putus cinta pengin nglalu bunuh diri

Anak bebek jenenge meri
dolan ning sawah ana sing keri
iki Gong tak wenehi tali
kanggo srana kowe bunuh diri

Pak bejo duwe atusan sapi
riyaya kurban ana sepuluh sing mati
mung welingku Gong adiku sing seksi
wanita kuwi ora mung sawiji

“Ning aku wis kebacut jatuh cinta je Kang Gareng karo Bawuk putrine Lik Parto kae”

“Gong … tak kandani yo, donya ki tidak selebar celana kolor .. eh daun kelor. Ijek akeh Bawuk Bawuk liyane. Yen kuwi dudu jodomu yo uwis. Golek liyane wae. Manungsa ki kudu berusaha, pasti karo Gusti Allah kowe wis diparingi jodone”

“Lha ning Bawuk kae jian imut tenan je Kang. Bocahe kenes, nek mesem terus ngguyu …. biyuh biyuh … mak tratap atiku”

“Tak nembang Asmarandana yo Gong yo

Gegaraning wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Amung ati pawitané
Luput pisan kena pisan
Lamun gampang luwih gampang
Lamun angèl, angèl kalangkung
Tan kena tinumbas arta

Pedoman bagi orang yang akan menikah
Bukan harta bukan rupa
Hanyalah hati yang harus didahulukan
Luput sekali memperoleh sekali
Bila mudah kan terasa mudah
Pabila merasa susah, sungguh terasa lebih berat
Semuanya tak dapat dibeli oleh uang dan kekayaan

“Iya ya Kang, dadi ra perlu patah hati ya Kang”

“Halah ndadak nganggo patah hati barang, ora usah kemaki kowe Gong !”

Photo: "Oalah .... Bawuk ... Bawuuuk ... kok tega tenan karo pun Kakang yayi ...

Esuk nyuling mbengi nyuling
Sing nyuling saka tangga desa
Esuk eling mbengi tambah eling
Sing dieling-eling malah ora rumangsa

Prawan ayu jarike ijo
Nganggo kembang ning duwur dada
Tiwas larabranta ra dadi bojo
Luwih becik mati ra apa-apa

"Weleh ... weleh Gong Gong, lha kok nelangsa tenan kowe

Ning mburi omah ana kali
watune akeh banyune mili
mesakake tenan adiku Bagong iki
putus cinta pengin nglalu bunuh diri

Anak bebek jenenge meri
dolan ning sawah ana sing keri
iki Gong tak wenehi tali
kanggo srana kowe bunuh diri

Pak bejo duwe atusan sapi
riyaya kurban ana sepuluh sing mati
mung welingku Gong adiku sing seksi
wanita kuwi ora mung sawiji

"Ning aku wis kebacut jatuh cinta je Kang Gareng karo Bawuk putrine Lik Parto kae"

"Gong ... tak kandani yo, donya ki tidak selebar celana kolor .. eh daun kelor. Ijek akeh Bawuk Bawuk liyane. Yen kuwi dudu jodomu yo uwis. Golek liyane wae. Manungsa ki kudu berusaha, pasti karo Gusti Allah kowe wis diparingi jodone"

"Lha ning Bawuk kae jian imut tenan je Kang. Bocahe kenes, nek mesem terus ngguyu .... biyuh biyuh ... mak tratap atiku"

"Tak nembang Asmarandana yo Gong yo

Gegaraning wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Amung ati pawitané
Luput pisan kena pisan
Lamun gampang luwih gampang
Lamun angèl, angèl kalangkung
Tan kena tinumbas arta

Pedoman bagi orang yang akan menikah
Bukan harta bukan rupa
Hanyalah hati yang harus didahulukan
Luput sekali memperoleh sekali
Bila mudah kan terasa mudah
Pabila merasa susah, sungguh terasa lebih berat
Semuanya tak dapat dibeli oleh uang dan kekayaan 

"Iya ya Kang, dadi ra perlu patah hati ya Kang"

"Halah ndadak nganggo patah hati barang, ora usah kemaki kowe Gong !"
16Like ·  · Unfollow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s