Bima Bungkus [3]


Guru-Solo-01

17. Dursasana anauri angling | paman arya karsane jêng rama | punika kula tan cècèg | dadak milu angrêmbug | bayi ingkang tan kaprah janmi | tan wontên parlunira | bok gih kajêngipun | pêjah nèng Krêndhawahana | binadhog ing sato wana danawa wil | minôngsa brakasakan ||

18. Arya Suman mèsêm anauri | iya bênêr kaya karêpira | ananging ramanta anggèr | adrêng ing karsanipun | angêngudi gaman kang dadi | sarana karya mêcah | bêbungkusan iku | nora kêna pinopoa | malah kinèn mangkat ing sadina iki | mulane Dursasana ||

19. payo nuli abudhal samangkin | Dursasana sarwi sinasmitan | wus tômpa ing sawadine | sangêt sukaning kalbu | pra Kurawa wus sinung wangsit | kinon nulya pradandan | tan adangu rampung | sigra budhal kêkapalan | sangkêp pêpak saupacaraning jurit | lir arsa magut yuda ||

Mendengar perintah Ramanya melalui pamannya, Dursasana menjawab :

“Man … mengapa nggak dibiarkan saja bayi itu Man. Biar saja dia mampus di alas Krendawahana dimakan binatang buas atau oleh para raksasa-raksasa penghuni di sana. Lagian apa urusan kita, kok malah di suruh membantu segala.”

Arya Suman menjawab :

“Ya itu .. sebenarnya keinginanku seperti yang engkau ucapkan tadi Dur, tapi ini adalah perintah dari Ramamu. Jadi segera engkau bawa adik-adikmu untuk menyiapkan barisan”

Maka berangkatlah para Kurawa diiringi oleh barisan prajurit satu kompi sebagai pendamping, layaknya menghadapi peperangan saja.

20. nêngna ingkang maring Gôndamayi | Sri Narendra Pandhudewanata | asangêt nandhang wirage | wit saking wangkotipun | ingkang garwa Dyah Dèwi Madrim | tan arsa cinarêman | yèn pamintanipun | nitih lêmbu Dini kênya | tan katêkan suka kongsi praptèng pati | tan arsa pinarpêkan ||

21. sri pamasa susah masmu isin | sakalarsa sumêngkèng kayangan | sowan Hyang Guru sêdyane | ngampil Andini lêmbu | sri narendra sampun ambêsmi | dupa môngka sarana | tan antara dangu | dupa wus dadya pawaka | kantar-kantar kumukus ngayuh wiyati | Sri Pandhudewanata ||

22. dyan sidhakêp umangsah samadi | samantara sarira bathara | wus sirna kamanungsane | muksa apulang kukus | sumêngkèng wyat pangawak angin | samana Suralaya | Hyang Pramèsthi Guru | nuju lênggah lawan garwa | Dèwi Uma lan Sang Hyang Kanekasiwi | Sang Hyang Guru ngandika ||

Sementara itu Sri Narendra Pandhudewanata yang tengah dilanda kekawatiran akan nasib si Bungkus, bertambah judeg, pusing tujuh keliling sebab permintaan istri keduanya, Dewi Madrim. Dewi Madrim belum mau melakukan olah krida suami istri, kecuali bila telah menaiki lembu Andini. Permintaan itu tentu saja sangat membebani pikiran Sang Pandu. Bagaimana tidak ? Lembu Andini adalah kendaraan pribadi Batara Guru.

Sang Pandu tak mampu menolak permintaan itu meskipun sangat berat dan bisa dibilang mustahil untuk dipenuhi. Namun karena kasih sayangnya begitu dalam kepada madunya Dewi Kunti itu, kata-kata sanggup telah dilontarkannya. Sabda panditha ratu, tak hendak Sang Narendra menjilat ludahnya sendiri, tak akan dia mengingkari janji yang tlah terucap. Segala daya tentu akan diupayakan.

Maka di alas Gôndamayi, Sang Narendra segera melakukan samadi dan tidak terlalu lama kemudian ruhnya telah keluar dari jasadnya terbang membelah langit menuju Suralaya.

Di Suralaya Hyang Pramèsthi Guru sedang duduk bersanding dengan istrinya, Dewi Uma. Di hadapannya, Deputy Suralaya, Sang Hyang Narada pun tengah menghadap dan membahas update poleksosbud Suralaya.

23. kakang Nrada paran kang suwadi | kayu Dewaandaru suwarga | surêm samun sêsunare | datan patya sumunu | tinon saya alum ngalêntrih | Sang Hyang Nrada maluya | alon sungsung guyu | dhuh Sang Hyang Jagad Pratingkah | inggih kilap punapa Sang Hyang Pramèsthi | têka dangu pun kakang ||

24. Hyang Pramèsthi angandika malih | kakang Nrada lêrês jêngandika | makatên ing kajatène | nanging tumandukipun | yakti mawi warana jati | pama kang sastra maya | wahyaning panêmu | yakti atas saking cipta | ananging ta tètèsing antanu maring | papan mawi lantaran ||

25. osiking tyas rumambat ing jari | jari musthika kalam pinolah | marna rasa sarasane | têmah dadya sastrayu | amintokkên sotaning kapti | mila kakang andika | datan kenging mingkuh | nêtêpana kawajiban | dadya wrana mêdhar kawaspadan mami | mangkya kakang Kaneka ||

26. inggih kêdah pratela kang titi | lir pitakèn manira ing ngarsa | Hyang Narada lon ature | dhuh-adhuh adhi Guru | kaluhuran sabdanta yakti | tan pae non paesan | warna kang kadulu | amolah sajroning kaca | yakti atas saking kang angilo carmin | tan kwasa bawanana ||

27. nanging mangkya rèh Sang Hyang Pramèsthi | inggih kêdah andangu pun kakang | ingkang dados darunane | surêming Dewadaru | tarlèn saking Sang Byasasiwi | pun Pandhudewanata | lagya nandhang giyuh | dening dèrèng kasambadan | carêm lawan swaminira nini Madrim | wit saking punaginya ||

28. nini Madrim tan arsa rinêsmi | nadyan têkèng linampus tinêmah | lamun dèrèng kadumugèn | kadya punaginipun | arsa numpak lêmbu Andini | mangkya Nata Ngastina | sangêt merangipun | yèn tan sagêd andhatêngna | lêmbu Dini luhung murut ing kajatin | mangkya Sang Dewanata ||

29. mêsu budya apangawak angin | mêsat moksa sumêngkèng kayangan | sumiwèng paduka mangke | inggih arsa nênuwun | ngampil punang lêmbu Andini | dèrèng kèndêl turira | Hyang Kanekasunu | Sang Sri Pandhudewanata | tan antara prapta marêk Hyang Pramèsthi | laju mangèstupada ||

One thought on “Bima Bungkus [3]”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s