Bima Bungkus [1]


BIMA kecil
Sêrat Pakêm Bima Bungkus

Mawi kasêkarakên

Karanganipun Mas Ngabèi Mangunwijaya ing Wanagiri-Surakarta

1. Dhandhanggula

1. pindha kang wus punjuling mêmanis | dènnya paksa mangikêt gitaya | tan mèngêt yèn nguni dèrèng | srawungan wiku putus | kang pinudyèng jana pinuji | ngijèni yasa darma | myang rèh susilayu | môngka witing rasa mulya | mrih tumangkar karya arsayèng dumadi | widagdèng tatakrama ||

2. marma tangèh sotaning tyas yêkti | yèn darbea cipta kang mangkana | wit tuna maniskarèng rèh | mila paksa mangapus | murwèng gita kinor kêkawin | lênging nala tan liyan | mung mrih darsanayu | yuwanane nungswa Jawa | kang kajarwa jroning jaman purwa nguni | ing pakêm padhalangan ||

3. mrih dadia kang têpa palupi | anglêluri lêluhur ing kuna | kênia kinarya tondhe | lêlakon duk ing dangu | kang tan yogya myang kang sayogi | dadia sudarsana | laksanèng tumuwuh | kang lulus budi raharja | tinulada sayêkti antuk basuki | kang ala tinêbihna ||

Cerita ini adalah karya leluhur. Diharapkan dapat menjadi piturur luhur. Menghaluskan budi menambah kebijaksanaan. Teladan yang baik jadikan pepadhang, yang tidak baik segera tinggalkan

4. mangkya ingkang pinurwakèng ruwi | môngka jêjêr nagri Gajahoya | Arya Dhêstharata mangke | lênggah siniwèng sunu | Radên Jayapitana tuwin | Wrêsni Sang Arya Suman | mangkana winuwus | Arya Prabu Dhêstharata | tinon kadya dahat angêmu wiyadi | surêm sunaring netya ||

5. samantara angandika ririh | Arya Suman kang pinujwèng sabda | hèh Sangkuni paran mangke | mungguh ing pamikirmu | bab putrane yayi narpati | kang mêtu bêbungkusan | wus antara dangu | sinetrèng Krêndhawahana | paran lamun sira nora padha mikir | wusananing laksana ||

Jejer Gajahoya

Arya Dhêstharata tengah duduk didampingi sang anak sulung, Radên Jayapitana
Dan juga Sang Arya Suman pun menghadap
Suasana duka meliputi Arya Dhêstharata terlihat dari raup wajahnya yang suram
Suasana diam, kemudian dipecahkan oleh ucapan Arya Dhêstharata yang ditujukan kepada adik iparnya :

“He Sangkuni, bagaimana kabar terakhir yang engkau terima tentang anaknya yayi narpati yang terlahir bungkus. Bukankah sudah cukup lama, bungkus ditinggalkan di alas Krêndhawahana. Apakah engkau tidak ikut berfikir untuk membantu men-solusi masalah ini ?”

6. Arya Suman lômba ing panampi | kaluhuran pangandikèng kaka | nanging rinta sang pamase | mangkya kèksi ing sêmu | kados sampun botên ginalih | dening mêgêlkên manah | bêbayi kang bungkus | arsa pinêcah tan kêna | sakathahing gêgaman pusakèng sang sri | tan wontên kang tumama ||

7. milanipun kalampahan mangkin | sinetrakkên mring Krêndhawahana | karsanipun sang pamase | mung pinrih sirnanipun | wit sêsuta tan limrah janmi | milanipun kakang mas | paduka tan parlu | tumut anggalih punika | Dyan Sang Arya Suyudana nambung angling | lêrês andika paman ||

8. pinikira yêkti tanpa kardi | wong sêsuta tan kaprah manungsa | lêrês kapurih sirnane | lan malih kang bêbungkus | bokmanawi tan isi bayi | baya mung isi sela | agung gumalundhung | mokal yèn isi manungsa | lamun isi manungsa yêkti wus kêni | pinêcah ing gêgaman ||

Bersegera Arya Suman menjawab pertanyaan kakak iparnya itu :

“Memang begitu adanya keadaan si bungkus. Sungguh sangat mengherankan dan tidak masuk akal ! Beribu senjata pusaka telah dihunjamkan untuk membuang bungkus yang menyelubungi bayi itu, namun anehnya semua tiada berdaya, tiada yang mampu menyobeknya walau hanya secuilpun. Sepertinya putra Prabu Pandu Dewata itu memang bukan lumrah seorang bayi, jadi paduka tidak perlu untuk memikirkannya”

Arya Suyudana menyambung penjelasan Arya Suman

“Benar Andika Paman. Kalau dipikirkan dengan akal sehat, bayi itu memang tidak lumrah seperti manusia biasa. Malah sangat mungkin bila yang berada di dalam bungkus itu bukanlah seorang bayi, bisa jadi hanya sebongkah batu belaka. Tak mungkin kalau berisi seorang manusia. Kalau benar berisi manusia, tentu telah mati dihunjam oleh ribuan senjata sakti”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s