Wawancara eksklusif bersama Arjuna (18)


Banuwati Arjuna

“nDara … !”

“Ana apa Gong”

“Lha nek niki sakjane kula kepengin ngertos saking sumberipun langsung. Masalahipun wonten kabar burung, berita wonten ing infotainment kadosta INSERT, OBSESI utawi SILET perkawis nDara Banowati. Ingkang leres kados pundi ta nDara ?”

“Wah iki angel Gong”

“Rekaos kados pundi ?”

“Masalah iki sensitip !”

“Lha rak saget di setip trus diisolatip trus dilebetaken plastik to nDara”

“Trembelanmu kuwi. Kowe ngerti Banowati kuwi sapa ?”

“Lha rak putri Mandraka tho !”

“Sssst … alon alon aja bengak bengok ngono. Deloken sik … nDaramu Sumbodro ana ning ngendi, mbok menawa krungu mengko bisa bilai iki”

“Lho wonten napa tho !”

“Uwis deloken disik !”

“He he he …. aman nDara. Keadaan aman dan terkendali, sanjange Yu Ginuk, nDara Sumbodro nembe mawon mapan sare. Lha kok ajrih perkawis nDara Banowati tho, lha wong kala wingi nyariosaken garwa garwa sanesipun, adem ayem kemawon”

“nDaramu kae yen ana sing ngrembuk Banowati, langsung mbesengut je Gong. Mireng jenenge wae wis langsung mlengos. Sajake cemburu berat Gong”

“Marganipun ?”

“Banowati kuwi rak cinta pertamaku Gong. Kandane uwong, cinta pertama kuwi ra bakal ilang saklawase, bakal digawa mati”

“Kesimpulannya, nDara taksih tresna kaliyan nDara Banowati, mekaten ?”

“Sakjane ya ….. ora … ya pancen iya Gong”

“He he he … nembe sakmenika kula mirsani nDara Janaka bingung bin grogi”

“Lha piye Gong, nganti saiki Banowati kuwi masih merupakan sebuah misteri, slalu terbawa di mimpi mimpi, parasnya sungguh mranani ati menawan hati, senyumnya tak kuat ku menahan diri, kerlingnya menembus hingga ke lubuk hati, bodinya terbayang hingga kini … oooohhh Banowati …. Banowati !!!”

“Lha kok malah deklamasi tho nDara. Kepriben kiye”

“Dudu deklamsi Gong, iki wujud reklamasi dan restorasi hatiku”

“He he he … malah dadi ngawur kabeh !”

“Kowe ngerti Gong … betapa indah saat pertama bersua dengannya, hingga kini tiada terlupa, perih hati sesak di dada, duhai kekasih pujaan kanda, dimana kini kau berada, masihkah hatimu tertambat janji kita berdua …. Oh …”

“Pun … pun … pun .. nDara … eling … eling … sahur … sahur … sahur !!!”

“Lho wis sahur tho iki !”

“Halah … jian nDara Janaka dadi linglung … menawi kersa curhat mawon kaliyan kula nDara, kula sagah kok mirengaken …”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s