Wawancara eksklusif bersama Arjuna (15)


Rarasati

“Wah nDara …. ngantos kemeng anggon kula mirengaken cariyos njenengan niku”
“Kowe wae kemeng, apa maneh aku Gong”

“Kados pundi raosipun widadari niku nDara ?”
“Rasa sing apa Gong”

“Nggih sing anu niku, napa benten kaliyan titah lumrah ?”
“Sing jelas nek kowe takon kuwi”

“Maksudipun hubungan suami istri gitu lho nDara”
“Ya … padha wae tho Gong”

“Napa mboten wonten sing nyrimpet nyrimpet ngaten ?”
“Apa tho Gong, kok basamu ra jelas ngono”

“Pun lah … kula nggih bingung piyambak mengungkapkan pertanyaan yang aku maui”
“Nek bingung klambine diwalik Gong”

“He he he … ndagel … Ndara ndagel kiye. Pun ah … sanesipun nggih nDara. Menawi nDara Larasati niku kados pundi jalan ceritanipun ?”
“Kowe ngerti Larasati kuwi sapa ?”

“Menawi mboten klentu putrinipun Kyai Antagopa kaliyan Nyai Sagupi ing Widarakandang Mandura. Gadhah sedulur kakung inggih punika Udawa”

“Iya pancen bener kuwi Gong. Ning sejatine Larasati kuwi putrane Nyai Sagupi karo Arya Prabu Rukma. Arya Prabu Rukma putrane raja Mandura, Basukunti karo Dewi Dayita, duwe sedulur Basudewa, ibuku Dewi Prita utawa Dewi Kunti lan Arya Ugrasena. Dadi Larasati kaetung ijek cerak pasedulurane karo aku”

“Lha kok saget ngaten ta nDara, menawi warta ingkang kula tampi Larasati nggih putra Widarakandang”
“Ya ora apa apa, kuwi rahasiane wong kraton Mandura, aktor utamane jane ya Nyai Sagupi kuwi.”

“Lha kok saget ngaten ta nDara ?”
“Nyai Sagupi kuwi sejatine mung abdi dalem kraton Mandura. Ning sebab gaweane apik, pasuryane uayu, tumindake becik, terus dadi abdi kinasih para putra Mandura. Jiiian Nyai Sagupi kuwi pancen nengsemke ati, mranani ati kanggo sapa wae kang tepung karo panjenengane. Larasati ya plek karo ibune kuwi. Sarwa lembut tutur bahasanya, pasuryane terang benderang, ya satuhu sulistya ing warna”

“Pripun critanipun nDara ?”
“Sakjane aku ngerti Larasati kuwi amarga diparingi warta karo Mbah Abiyasa. Nalikane aku sowan didawuhi age age menyang Widarakandang saperlu melu sayembara sing dianakake Udawa, kangmase Larasati. Amarga miturut Mbah Abiyasa, Dewa wis netepake yen Larasati kuwi dadi garwaku”

“Lha dadose gampang tho nDara ?”
“Ya ora gampang wusanane. Segala sesuatu gegayuhan lan kekarepan kuwi mesti ana perjuangan lan pengorbanane. Ternyata Larasati kuwi akeh peminate. Lha wong prawan ayu ngono ibarate kembang sing lagi mekar tur mambune harum semerbak, ya mestine akeh kumbang sing kepengin nyeraki lan kepengin ngisep madune ta”

“Nah … babagan menika kula ingkang paling remen nDara. Masalah ngisep mengisep”
“Hush …. dudu ngisep beneran, kuwi kan mung sanepa wae. Sing kepengin mundhut garwa Larasati kuwi akeh. Para satria saka negara manca ya wis padha ngerti lan grudak gruduk nginceng ning sekitar Widarakandang saperlu ngembun embun esuk anjejawah sonten.”
“Napa niku nDara ?”

“Nglamar Gong ! Nglamar Larasati dipek bojo kalebu Mas Duryudana uga melu”
“Wah gayeng dadose nggih nDara”

“Lha iya ta. Ning Mas Udawa sejatine ya wis oleh wangsit saka Dewa yen aku kuwi sing bakal dadi garwane Larasati. Mas Udawa nganakake sayembara ya mung ngarep arep tekaku wae”
“Ehem … lha kok kadosipun gesang njenengan niku sarwa kepenak nggih nDara. Wis diparingi pasuryan guanteng, diparingi kasekten sing ora lumrah, para wanodyayu pada tergila gila, fans-e njenengan ting tlecrek tlecrek tekan negara manca lan antariksa, dadi abdi kinasihan Dewa, walaaaah … lha kok nyamleng tenan”

“He he he .. kowe kepengin dadi kaya aku Gong”
“Lha nek mboten kepengin yo kuwi jenenge wong guooblog ta nDara”

“Ketoke gampang Gong, ning sejatine ora gampang”
“Kepripun ta ?”

“Butuh perjuangan keras, laku utama lan istiqomah menjalani hidup dan kehidupan dalam jalan bener lan pener. Aku dewe ora ngarep arep dadi kaya ngono, mungkin itu hanya sekedar hasil dari perjuanganku selama ini dan seterusnya kelak”
“Wah angel niku. Terus kados pundi teruse nDara Larasati niku ?”

“Ya wusanane aku bisa menangake sayembara lan bisa mundhut Larasati dadi garwaku to Gong”
“Lha kok gampang tenan”
“Gampang endasmu kuwi !!!!”

<<< ooo >>>

Lakon terkait bersama dalang Ki Nartosabdho :

Alap alap Larasati http://wayangprabu.com/2010/08/16/alap-alapan-larasati/

Udawa Sayembara : http://wayangprabu.com/2010/03/05/ki-narto-sabdho-udawa-sayembara/

http://wayangprabu.com/2010/06/28/kns-udawa-sayembara/

Photo: Wawancara eksklusif bersama Arjuna (15)

"Wah nDara .... ngantos kemeng anggon kula mirengaken cariyos njenengan niku"
"Kowe wae kemeng, apa maneh aku Gong"

"Kados pundi raosipun widadari niku nDara ?"
"Rasa sing apa Gong"

"Nggih sing anu niku, napa benten kaliyan titah lumrah ?"
"Sing jelas nek kowe takon kuwi"

"Maksudipun hubungan suami istri gitu lho nDara"
"Ya ... padha wae tho Gong"

"Napa mboten wonten sing nyrimpet nyrimpet ngaten ?"
"Apa tho Gong, kok basamu ra jelas ngono"

"Pun lah ... kula nggih bingung piyambak mengungkapkan pertanyaan yang aku maui"
"Nek bingung klambine diwalik Gong"

"He he he ... ndagel ... Ndara ndagel kiye. Pun ah ... sanesipun nggih nDara. Menawi nDara Larasati niku kados pundi jalan ceritanipun ?”
“Kowe ngerti Larasati kuwi sapa ?”

“Menawi mboten klentu putrinipun Kyai Antagopa kaliyan Nyai Sagupi ing Widarakandang Mandura. Gadhah sedulur kakung inggih punika Udawa”

“Iya pancen bener kuwi Gong. Ning sejatine Larasati kuwi putrane Nyai Sagupi karo Arya Prabu Rukma. Arya Prabu Rukma putrane raja Mandura, Basukunti karo Dewi Dayita, duwe sedulur Basudewa, ibuku Dewi Prita utawa Dewi Kunti lan Arya Ugrasena. Dadi Larasati kaetung ijek cerak pasedulurane karo aku”

“Lha kok saget ngaten ta nDara, menawi warta ingkang kula tampi Larasati nggih putra Widarakandang”
“Ya ora apa apa, kuwi rahasiane wong kraton Mandura, aktor utamane jane ya Nyai Sagupi kuwi.”

“Lha kok saget ngaten ta nDara ?”
“Nyai Sagupi kuwi sejatine mung abdi dalem kraton Mandura. Ning sebab gaweane apik, pasuryane uayu, tumindake becik, terus dadi abdi kinasih para putra Mandura. Jiiian Nyai Sagupi kuwi pancen nengsemke ati, mranani ati kanggo sapa wae kang tepung karo panjenengane. Larasati ya plek karo ibune kuwi. Sarwa lembut tutur bahasanya, pasuryane terang benderang, ya satuhu sulistya ing warna”

“Pripun critanipun nDara ?”
“Sakjane aku ngerti Larasati kuwi amarga diparingi warta karo Mbah Abiyasa. Nalikane aku sowan didawuhi age age menyang Widarakandang saperlu melu sayembara sing dianakake Udawa, kangmase Larasati. Amarga miturut Mbah Abiyasa, Dewa wis netepake yen Larasati kuwi dadi garwaku”

“Lha dadose gampang tho nDara ?”
“Ya ora gampang wusanane. Segala sesuatu gegayuhan lan kekarepan kuwi mesti ana perjuangan lan pengorbanane. Ternyata Larasati kuwi akeh peminate. Lha wong prawan ayu ngono ibarate kembang sing lagi mekar tur mambune harum semerbak, ya mestine akeh kumbang sing kepengin nyeraki lan kepengin ngisep madune ta”

“Nah … babagan menika kula ingkang paling remen nDara. Masalah ngisep mengisep”
“Hush …. dudu ngisep beneran, kuwi kan mung sanepa wae. Sing kepengin mundhut garwa Larasati kuwi akeh. Para satria saka negara manca ya wis padha ngerti lan grudak gruduk nginceng ning sekitar Widarakandang saperlu ngembun embun esuk anjejawah sonten.”
“Napa niku nDara ?”

“Nglamar Gong ! Nglamar Larasati dipek bojo kalebu Mas Duryudana uga melu”
“Wah gayeng dadose nggih nDara”

“Lha iya ta. Ning Mas Udawa sejatine ya wis oleh wangsit saka Dewa yen aku kuwi sing bakal dadi garwane Larasati. Mas Udawa nganakake sayembara ya mung ngarep arep tekaku wae”
“Ehem … lha kok kadosipun gesang njenengan niku sarwa kepenak nggih nDara. Wis diparingi pasuryan guanteng, diparingi kasekten sing ora lumrah, para wanodyayu pada tergila gila, fans-e njenengan ting tlecrek tlecrek tekan negara manca lan antariksa, dadi abdi kinasihan Dewa, walaaaah … lha kok nyamleng tenan”

“He he he .. kowe kepengin dadi kaya aku Gong”
“Lha nek mboten kepengin yo kuwi jenenge wong guooblog ta nDara”

“Ketoke gampang Gong, ning sejatine ora gampang”
“Kepripun ta ?”

“Butuh perjuangan keras, laku utama lan istiqomah menjalani hidup dan kehidupan dalam jalan bener lan pener. Aku dewe ora ngarep arep dadi kaya ngono, mungkin itu hanya sekedar hasil dari perjuanganku selama ini dan seterusnya kelak”
“Wah angel niku. Terus kados pundi teruse nDara Larasati niku ?”

“Ya wusanane aku bisa menangake sayembara lan bisa mundhut Larasati dadi garwaku to Gong”
“Lha kok gampang tenan”
“Gampang endasmu kuwi !!!!”

<<< ooo >>>

Lakon terkait bersama dalang Ki Nartosabdho :

Alap alap Larasati http://wayangprabu.com/2010/08/16/alap-alapan-larasati/

Udawa Sayembara : http://wayangprabu.com/2010/03/05/ki-narto-sabdho-udawa-sayembara/

http://wayangprabu.com/2010/06/28/kns-udawa-sayembara/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s