Ki Sugino Siswocarito : UNDUR-UNDUR KAJONGAN


Prabu Kresna sing diampingi Setyaki nimbali para patih yakuwe Patih Udawa, Patih Nirbita, patih Andakasura, Patih Sucitra, Patih Tambakganggeng, Patih Drestaketu, Patih Gagakbongkol lan Patih Prabakesa. Rika apal ora patih sekang ngendi bae? Angger durung apal rungokena maning lakon kiye.

Para patih ditimbali sebab ilange Raden Arjuna karo Raden Werkudara, mangkane perang Bratayuda mbutuhena kesektene kekarone.

Lakon seri Bratayuda kiye wis ilang sekang Jumbofile. Jan inyong gela banget. Wis komplen bola bali, tapi ora nana wangsulan sekang provider-e.

Ora arep gawe kuciwane para sedulur pendhemen Ki Sugino, kiye bribik-bribik tek unggah maning lakon kiye neng mediafire. Muga muga ora ilang maning senajana jere angger ora tau diundhuh ya wekasane ilang uga.

Manggga, angger sing durung tau DL, link-e neng kene:

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 1A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 1B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 2A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 2B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 3A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 3B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN4A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 4B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 5A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 5B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 6A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 6B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 7A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 7B

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 8A

UNDUR-UNDUR KAJONGAN 8B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s