GMP#11 : Lincak Setrum


January 22

“Kang Petruk, piye yo rasane nek nguyoh ning toilet sing regane em eman?”
“Hush saru kuwi Gong, apa ana piranti nggo BAK wae regane ngedab-ngedapi ngono”

“Yo ana to Kang. Kuwi lho aku ngrungoke ning koran kandane ning KWK wong arep nguyoh wae panggonane kaya istanane nDara Duryudana”
“Lha nek ngomong ki sing rada sopan ngono piye Gong. Nek ngomong nguyoh ki dialuske dadi BAK wae, Buang Air Kecil”

“Lha kenyataane pancen nguyoh tenan kok kang, mosok banyune cilik cilik to Kang”
“Wis karepmu Gong. Lha mau kowe ngomong KWK kuwi singkatan apa Gong?”
“KWK kuwi yo Kumpulan Wakile Kawula, ning kadang diplesetno dadi Kumpulan Wandu Kabeh he he he. Piye Kang durung mbok jawab perkara nguyoh mau”

“Lha nek kanggoku nguyoh ning endi wae yo pada wae. Sing penting bubar nguyoh, ehhh BAK, iso diresiki men ora kena najis. Lha nek toilet sing ning KWK kae piye yo”
“Menurut analisaku Kang, ning kana kae nek awake dhewe arep nguyoh mung gari mlebu panggonane. Wis ana sing mbukakake sleretan kathok, wis ana sing nggujengi anune, wis ana sing ngresiki sakwise ngetokake. Ketoke ngono Kang, dadi ming modal ngadeg wae”

“Mosok iyo to Gong, lha wong perkara BAK wae kok uwong dadi manja ngono. Kuwi miturutmu apa saknyatane ngono Gong”
“Lha duwit semono akehe nek biasa biasa wae kaya abenne yo ora mungkin to Kang. Lha wong ning KWK kana kae kursi sing dilingguhi nggo rapat wae regane puluhan yuta kok Kang.”
“Mosok to Gong?”

“Lha iyo no Kang. Para anggota KWK kaya dene nDara Sengkuni, nDara Burisrawa lan liya liyane, nek lagi memenuhi tugas negara yo kudu diserpis sing apaik apik to. Kursine mau wis ana pijetane, iso ngetoke angin seger nek bokonge kepanasan, jian empuke kaya lungguh ning awang awang ngono kae”
“Mosok to Gong?”

“Lha iya to Kang, ning ana cacate. Ning kursi kuwi ketoke yo ana setrume”
“Lha gunane nggo apa Gong”
“Dinggo nyetrum nek sing lungguh ning kono mau wis teklak tekluk nahan ngantuk”
“Lha mengko nDara Sengkuni lan nDara Burisrawa rak kesetrum terus yo Gong yo. Lha wong pada ngantukan ngono”

“Yo kuwi Kang resikone. Mending kaya awake dewe lunggoh lincak wae yo Kang yo. Leyeh leyeh ngrungoke Nyi Ngatinah Condhong Raos disambi mangan telo pohong.”
“Iyo Gong, tumben awakmu kok pikirane rada bener saiki”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s