GMP#10 : Darane Bagong


Lingsir wengi
Sepi durung bisa nendra
Kagodha mring wewayang
Kang ngreridhu ati

Kawitane
Mung sembrono njur kulina
Ra ngira yen bakal nuwuhke tresna

Nanging duh tibane aku dewe kang nemahi
Nandang branta
Kadung lara
Sambat-sambat sapa

Rino wengi
Sing tak puji aja lali
Janjine muga bisa tak ugemi

“Mbengi-mbengi kok nembang sing kaya ngono to Gong. Sapa sing mbok anti-anti kuwi Gong. Lha kok mesakake tenan adiku cah bagus iki, lagi rindu dendam tak terlampiaskan”
“Aja ngenyek to Kang”
“Ya ra ngenyek to Gong. Lha sapa to sing janji-janji kuwi, Bagnawati apa Dian Sastro?”
“Sapa maneh kuwi Kang”
“Lha kowe rak terkenal dadi playboy to Gong, lelananging jagat”
“Kuwi ngomong apa ngenyek kang, dedeg piadeg kaya karung goni isi telo lan rai rusak kaya ngene kok dadi playboy. Apa wis wolak waliking jaman ta”
“Lho … jaman saiki ki, sing penting dudu dedeg piadeg to Gong, apa maneh ndelok rupa sing disandang. Sing penting sugih raja brana, duwe kekuasaan lan pergaulane luas, pastine sing mbok sir padha ngintil”
“Yo ra kabeh ngono kang. Apa kabeh sing dikarepakake kuwi bisa dituku sarana duwit?”
“Lha nyatane rak akeh ta Gong sing uwis kadaden. Buktine wakmu Togog kae, bisa oleh prawan ting-ting sing uayuuune uleng ulengan. Lha kowe piye Gong”
“Ya .. aku mung apa anane wae Kang. Jane Dian Sastro kae ya he eh karo aku, ning aku ora nglanggati”
“Walah guayamu Gong. Lha kok kegeden rumongso kowe. Mosok wong ayune kaya ngono kok gelem karo kowe. Lha modalmu kuwi apa, duwit ora gablek, jabatan mung dadi panakawan, trus apa tumon si Dian kae terpesona marang awakmu”
“Lho … kuwi fakta lho Kang. Terbukti secara empiris dan higienis”
“Halaah … apa maneh kuwi. Sak ngertiku kowe yo mung paitan nekat wae. Lha nek Bagnawati piye?”
“Lha nek kuwi aku serius Kang. Kuwi masa depanku. Ketoke Rama Semar ya cocok kok. Ning yo kuwi, lha kok malah wonge ki jinak-jinak merpati”
“Apa maksude kuwi?”
“Aku nyerak deweke ngadoh. Aku adoh deweke nyerak. Lha rak malah dadi nganyelake to Kang”
“Yo gampang to. Siapno beras karo sarung”
“Dinggo apa Kang”
“Yo dinggo nyekel doro mau to”
“Mosok Bagnawati mbok padakake karo manuk ta Kang”

“Lha apa kowe ra seneng manuk ta Gong ?”

“Rak wis duwe ta Kang”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s