Ki H. Sukardji Sabdo Carito : Begawan Tri Purbo Jati


Berikut adalah koleksi dari Mas Iwan Rianto yang disampaikan untuk kita semua, moga dapat menambah wawasan kita tentang berbagai pagelaran wayang dengan berbagai dalang di seantero Nusantara ini.

Matur nuwun Mas Iwan sharingnya.

__________________

nuwun mas prabu menika kula badhe sharing malih file audio ingkang samenika saking dhalang (alm) Ki H.Sukardji Sabdo Carito saking blitar kanthi lampahan begawan tri purbo jati. Ki sukarji menika kuncara ing blitar-kediri-tulungagung-malang antawis tahun ’90an saderengipun era ki sukron suwondo.

Asma sabdo menika paringanipun ki nartosabdo labet ki sukarji menika nggih nate nyantrik dateng semarang. Ing tahun ’80an lumantar ki Kondo Murdiyat Saking Tulungagung ki Sukarji dipuntepangaken kaliyan ki nartosabdho sahenggo ki sukarji dados siswanipun mila sekedhik kathah wonten miripipun kaliyan ki narto langkung-langkung ing adegan ‘bantahan/perdebatan antar tokoh’.

makaten info tentang ki sukarji..

menika link-ipun:

http://www.4shared.com/audio/QHyDT7d0/01_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/a8SoCjWp/02_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/izoNWm2e/03_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/Sjp1oPzm/04_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/tEPKnDfm/05_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/I1f2F2PG/06_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/W0wFaf0i/07_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/hq95USAe/08_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/sZnpo_FS/09_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/nB2XhROQ/10_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/8Qd52yAg/11_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/HIwiY2DL/12_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/844vDkbG/13_TRI_PURBO_JATI.html
http://www.4shared.com/audio/DHRHmf0l/14_TRI_PURBO_JATI.html

sugeng midhangetaken, wass.wr.wb

 

 

 

One thought on “Ki H. Sukardji Sabdo Carito : Begawan Tri Purbo Jati”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s