Mas Dedek AM : Gatotkaca Jedhi (Video)


Masih ingat dengan Mas Dedek ?

Saya kasih pengingat di link ini

http://wayangprabu.com/2011/06/03/wayangan-amatir-saking-oman/

Semangat Kangmas Dedek adalah semangat yang tak tergerus oleh waktu dan ruang akan cintanya pada budaya negri ini terutama wayang kulit. Meski jauh dari negri ini, namun lihatlah “kadigdayaan’ dan “kaprawiran” nya dalam memainkan wayang wayang dalam lakon “Gatotkaca Jedhi”

Salut buat Mas Dedek Abadi Mawasdiri, ST MT

____________________________________

mas Pranowo,
kados pundi kabaripun ?

pas liburan lebaran kala wingi, keleresan morosepuh kula gadhah damel mantu adik ipar kula. Kala semanten nanggap wayang Mas Medhot Soedarsono (putranipun KMS). Kula ingkang pas wulan puasa kapinujon cuti ing Sragen, gladhen mayang ing daleme mas Medhot tigang dinten pas bibar shalat tarwih.

Ancasing manah, kula badhe “Mucuk’i” wayanganipun mas Medhot.

Menika hasil shooting videonipun kula kintun ing panjenengan. menawi wonten suko lilaning manah monggo dipun share ing web WayangPrabu.

Inggih wayangan kula taksih kathah klinta klintunipun,…uger profesi kula sanes Dalang…sepindah malih namung semangat kula ingkang badhe kula tularaken dhumateng para kadang PPW, ngiras pantes nedahaken ee salah sawijining anggota PPW sithik2 yo iso mayang.

Pancenipun kula kerja ing luar negeri (Oman) tebih saking seni budaya Jawa, nanging kula taksih kepingin nguri-uri seni budaya menika, syukur saged ngraosaken menawi terjun piyambak dados Dalang menika kados menopo.
Menika link youtube ipun, lakon sederhana Gatotkaca Jedhi :

part-1

part-2

part-3

part-4

Mangke sanes wekdal kula inggih badhe kintun wayanganipun Ki Medhot Sudarsono

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s