Ki Hadi Sugiran : WAHYU MUSTIKAJATI


           Bethari Durga (Yogya) koleksi Pak Alexz Lugiman

Setunggal malih koleksinipun Pak Sugiran Aulia ingkang kaunggah lan samangke dipun aturaken dhumateng sedaya sutresna ringgit purwa mliginipun gagrak Mataraman.

Ing pagelaran lampahan Wahyu Mustikajati utawi ugi kasebat Wahyu Ekajati, Ki Hadi Sugiran manggungaken kanthi gaya Mataraman kotemporer. Ing kalih plot adegan, inggih punika Limbukan lan Gara-gara, panjenengan sutresna campur sari lan ndangdutan kauja dening Ki Dhalang.

Mangga ingkang kersa ngundhuh file audio pagelaran Live, kula aturi klik ing MRIKI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s