Ki Sugino Siswocarito : RAMA TAMBAK


Prajurit Pancawati salebeting samudra ngadhang raksasa saking Ngalengkadiraja ingkang wola-wali ngrisak bangunaning tambak.

Para sturesnaning ringgit mesthi sampun mangertosi lampahan Ramayana ingkang setunggal menika. Sasat saben dhalang sampun nate manggungaken lampahan Rama Tambak ingkang yektos dados satunggaling lampahan ingkang anggadhahi panggenan ingkang mirungan wontening salebeting sanubari. Kadhang, lampahan menika kapanggungaken mligi kagem mengeti utawi kagungan makdsud kangge upacara ingkang tumuju dhumaten keslametan.

Ing mriki Ki Sugino nggelar lampahan Rama Tambak ingkang kagelar wujud serial ingkang kawiwitan saking lampahan Anoman Dhuta lan dipun pungkasi lampahan Rama Nitis.

Ingkang kepareng mundhut audionipun kula aturi klik ing MRIKI

——————————————————————————————-

Innalillahi wa Inna Illaihi Roji’un.
Ndherek ngaturaken bela sungkawa. Sampun kapundhut ing ngarsanipun 
Gusti Allah, Ibu Roni Subari, garwanipun Bapak Roni Subari, 
Sekretaris Paguyuban Pecinta Wayang (PPW)
Mugi ingapuran sedaya dosa kalepatan lan katampi ing ngarsanipu 
Gusti Allah sedaya amal ibadahipun.
Dene ingkang tinilar, sageda kiyat imanipun lan tabah nampi 
pacoban punika.
 
Amin.

Saking Admin lan sagunging para rawuh ing “wayangprabu.com”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s