Ki Radyo Harsono Lakon Wahyu Makuthoromo live


Kembali diunggah Koleksi dari radio Argososro oleh bapak Sugiran, yang kali ini audio Dalang dari Magelang Ki Radyo Harsono (Dalang Cino) dengan membawakan lakon Wahyu Makutoromo.

Bagaimana Kiprah dalang Asal Magelang Ki Radyo Harsono ?

Disini Linknya 

One thought on “Ki Radyo Harsono Lakon Wahyu Makuthoromo live”

  1. dhalang megelang.. gegambaran manunggaling kawula.. tan winates dening sawernaning perkara kang beda.. ing kene bab suku utawa etnis.. kabeh uwong sing lair lan gedhe ing tanah jawa, uga saguh ngluhurake budaya jawa, ya kuwi kang sinebut wong jawa..
    matur nuwun ki radyo, kala wingi sampun paring ngampili gangsanipun saperlu kagem festival jathilan kab. magelang.. sokses selalu..! :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s