KHS Wahyu Kencono


Kembali PPW Jatim Sharing Audio Lakon Wahyu Kencono dengan dalang jutaan penggemar, Asal Toyan Wates Kulon Progo DIY.

Terima kasih atas kontribusinya sehingga makin banyak yang kita sharing untuk jutaan penggemar KHS dimana saja berada.

Foto diambil dari kiriman Pak Supriyadi Papua

Bagaimana Kisahnya lakon tersebut diatas :

silahkan download link dibawah ini :

KHS WAHYU KENCONO 01

KHS WAHYU KENCONO 02

KHS WAHYU KENCONO 03

KHS WAHYU KENCONO 04

KHS WAHYU KENCONO 05

KHS WAHYU KENCONO 06

KHS WAHYU KENCONO 07

KHS WAHYU KENCONO 08

KHS WAHYU KENCONO 09

KHS WAHYU KENCONO 10

KHS WAHYU KENCONO 11

 

17 thoughts on “KHS Wahyu Kencono”

 1. Pak Ali, nyuwun palilah ndherek ngundhuh. File no. 9 mboten saged dipun undhuh pak. Nyuwun senjata pitulung. Nuwun

  1. Pak Ali Mustofa,
   nyuwun pangapunten ngrepoti, gui file ingkang no 8 mboten saged dipun undhuh. File sanesipun saged, namung kadhangkala kedah dipun ambali menawi gagal, awit sajakipun saweg rame. Nanging file no 8 sampun kula cobi makaping-kaping kok panggah kemawon uger sampun langkah terkahir (kantun) download, lajeng mboten saged …
   mbok nyuwun tulung menawi saged dipun perbaharui ugi link-ipun.

   Nuwun.

 2. Assalamu’alaikum,
  Pak, dalem nderek download kagunganipun koleksi ringgit wacucal. Ananging File nomer 8 mboten saget (missing link). Matur nuwun.

 3. nuwun sewu mas.Ali…kawula nderek download,ananging file ingkang no.8 kok mboten saget dipun unduh njih..kawula nyuwun tulung link ipun dipun dandosi…matur sembah nuwun…

 4. Assalamu’alaikum wr wb. Pak Ali, dalem nderek nempil download kagunganipun koleksi ringgit wacucal Ki Hadi Sugito. Nyuwun pangapunten pak, link file ingkang no 8 invalid (link file tidak berlaku). Nyuwun dipun dandosi. Maturnuwun.

 5. nuwun sewu mas prabu,meniko file nomer 8 mboten saget di download. Wonten notif:link tidak sah.matur nuwun…

 6. nyuwun sewu mas niki wahyu kencono nggih namung 11 file meniko nggih, dadose mboten ngantos paripurno nggih? matur nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s