4 thoughts on “KKM Ki Kondho Moerdiyat Lakon Semar Mbangun Khayangan”

 1. Katur dhumateng Bapak Ali Mustofa

  Nyuwun palilah ngundhuh lakon menika. Sedaya lakon ingkang sampun kula undhuh saget kula damel rencang “melekan” netepi jejibahan.
  Lakon semar mbangun kahyangan KKM ingkang dipun unggah menawi katiti priksa saking urutanipun, no 8 & 9 dereng wonten. Menawi leres wonten file ingkang kecicir mugi kersa paring linkipun.

  Matur nuwun, bravo ppw Jatim.
  Misranto

 2. Nyuwun pangapunten Katur dhumateng Bapak Misranto lan sedoyo sederek PPW ing pundhi kemawon.
  awit file no 8 lan 9 pancen rusak, lan mbok bileh wonten sederek ingkang gadhah mugi kerso nambahi fileipun.
  Maturnuwun

 3. Saya menunggu hasil conversi wayang kulit gagrak Jawa Timur Brang Wetan, hanya untuk bernostalgia, mengingat masa kecil, nonton wayang di kampung (Mojowarno. Jombang)

 4. Bapak Budi Utomo Yang Terhormat
  Mohon Maaf, sampai saat ini kami selaku PPW Jatim belum pernah mendapatkan file wayang kulit gagrak Jawa timuran brang wetan
  (Gerbang Kerta Susila) dan apabila ada yang memiliki file tersebut, Kami selaku PPW Jatim dengan ikhlas hati untuk mengunggahnya.

Leave a Reply to Ali Mustofa Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s