Ki Asep Sunandar Sunarya : Bambang Jaya Trenggana


Kagarap kana digital ku MasPatikrajaDewaku PPW 11-01-0006

Kerjasama sareng Paguyuban Pecinta Wayang  – Radio Mutiara AM Bandung.

Ieu wayang golek dibantu juru kawih AAn Darwati, Neni Hayati, Wiraswara Iin Subarjah –Dedi Rosada.

Pirigan Seni Sunda Giri Harja II

Linkna aya didieu.

http://www.4shared.com/folder/hwCsbcsl/Bambang_Jaya_Trenggana.html

Catatan Prabu : Punteun Kang Aris abdi teu acan ngadangukeun yeuh cariyos, Janteun weh sinopsih engke menyusul.

4 thoughts on “Ki Asep Sunandar Sunarya : Bambang Jaya Trenggana”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s