KI EKO KONDO PRISDIANTO (WAHYU MUSTIKO AJI LIVE)


Ngrunggoke wayang kulit Gagrak jawa timuran…….hahaha, iso dirunggoke nang ndi papan lan ndi panggonan….gampang carane…mlebu nang http://www.wayangprabu.com goleki filele mbanjur download karo nguya nguyu mesam mesem….hore gratisan audione, iso ngrunggoke lewat www.kurniafm.com siaran streaming saben malem rabu lan malem minggu wis dadi agenda rutin, ora ngemungake gagrak jawa timuran ateges gagrak endi wae diputer nang Radio Kurniafm radione Informasi lan Budaya lan wis kondang dadi karemenane warga masyarakat Trenggalek lan sak kiwo tengene. Yen lewat frequensi malah akeh pilihane yen ono ing Trenggalek, malah saben bengi ono wae satsiun Radio sing mesti Nyiarke wayang kulit, kabeh stasiun radio ing Trenggalek ugo ora panatik….ateges pepak gagrak endi wae mesti disiarke….kanggoku Hebat hebat lan Hebat….amargo nang Trenggalek sing 80% daerah pegunungan lan dadi daerah sing paling tertinggal ing Tlatah Jawa Timur nangging bener – bener hebat bab ngleluri kabudayan jawi khususe wayang kulit….contone….lha okeh tanggapan…..buktine ono…wis podho didownload to….hahaha.

Wah crito opo nang nduwur kuwi…blas ora ono sambung rapete karo judul ing nduwur kae……Admine rodo / …..po piye yo ?…… wis ben iku sebagian uneg uneg admin sing lagi mumet wae….ojo dadi ati yen rumongso kesinggung, amargo nulise ora toto lan ora iso boso.

Lha endi to linknge….sik ditunggu tunggu link downloadte…tulisan ora penting, nek diwoco marahi loro ati. paling bejo sing moco banjur download linknge….sing ora bejo mung moco ning ora iso download….sing ciloko blas gak moco lan gak download.

wis iki wae…..IWAK PEYEK SEGO JAGUNG , OJO DI NYEK IKI MUNG  MELU NIMBRUNG…..jare simbah udu udu klungsu eeee mbok menowo payu…okeh sing download maksute….hehehe

Semanten atur kulo, mbok bileh wonten lepatipun nyuwun agungging pangaksomo.

SUGENG MIDANGETAKEN …DOWNLOAD WONTEN MRIKI

2 thoughts on “KI EKO KONDO PRISDIANTO (WAHYU MUSTIKO AJI LIVE)”

  1. Mas Ali, Siiip kulo njih ndherek ngundhuh kangge pun giaraken lumantar Radio Mutiara AM Bandung, Mtr nuwun, BRAVO Mas Ali cs

  2. wah…. dalem remen mas, derek ngunduh gatisan nggih? dhalang2 sanesipun nggih purun mas, “wong gratisan ae kok, ra gelem yo mas?’ he…he..he..he

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s