Ki Herman Pratikto : Gathutkaca Sungging


Makarya sesarengan kaliyan Radio Mutiara AM Bandung

Dening MasPatikrajaDewaku PPW 11 – 01 – 0006

Menika link undhuhan Gathutkaca Sungging ingkang katindakaken dening Ki Herman Pratikto.

Kairing Karawitan RRI Jakarta

Pangarsa:         Bp Sukiman

Waranggana :  Nyi Condrolukito

Ny Retna Dewati

Ny Darmadi

Nyi Sukarni

Link                 http://www.mediafire.com/?3dd3znnb1didb

Sugeng Midhangetaken

4 thoughts on “Ki Herman Pratikto : Gathutkaca Sungging”

  1. Katur panjenenganipun Mas Patik Raja Dewaku

    Maturnuwun, kula kanthi gampil sanget ngundhuh lampahan ringgit “Gathutkaca Sungging” ingkang Kaasta dening Panjenenganipun Ki Herman Pratikta , menawi mboten klentu priyayi menika ingkang dados mahagurunipun Sangaji. nalika wonten ing “Bendhe Mataram”. sepindhah malih kula ngaturaken sanget gunging maturnuwun.

  2. Inggih panci leres mekaten kados dene ingkang kula tulis wonten ing cathetan sinopsis lampahan menika kala wingi.
    Menawi panjenengan pigatosaken, antawecana antawisipun para tokoh lan janturanipun kapireng las lasan, runtut, kados dene kita maos bukunipun.
    Mangga menawi kersa panjengan saged nge-klik lan maos andharan kula ingkang jangkep wonten ing sinopsis Gathutkaca Sungging

  3. Dospundi Mas, susah diunduh. Saya sudah membaca sampai tamat Bende Mataram, tetapi ngeklik gatutkaca sungging kak angel nggih!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s