KTCM LAKON BISMO GUGUR/ SETO GUGUR


Lagi Kiriman dari Mas Sugiran Audio Wayang kulit oleh dalang KTCM membawakan Lakon Bismo Gugur / Seto Gugur melalui Milis PPW

Berikut ini File dari Radio Safari Jakarta, Wayang Kulit Gagrag Mataram Jogja, Dalang Terkenal KTCM dengan Lakon “Bismo / Seto Gugur” Dibantu Waranggono Paling Terkenal pada Jamannya “Ny. Tjondrolukito” . Total 15 Track…  Bila masih kurang pelan-pelan akan di unggah

Update Terakhir : 03042014

5 thoughts on “KTCM LAKON BISMO GUGUR/ SETO GUGUR”

  1. Dasar wayang jaman tahun 70an kebetulan Alm. Timbul hadi prayitno Masih muda ditambah rekaman langsung dan di iringi Pesinden kelas atas pada jamannya…. muantep dah

    1. Tul Betullll Mas Sugiran menopo tasih wonten malih ????? jian siii tenan, waaah ketagihan niki, (penake gari nyadong) he..he..he……. Mtr nuwun Mas Sugiran.

  2. Sabar pak… alon-alon waton kelakon… lha file ingkang kados mekaten meniko dados file pethingan, dados kados2 toko mboten wonten ingkang sade , ananging kulo sampun pesen kalian rencang kulo ingkang kagungan ling, mugi mboten dangu malih lajeng pikantuk. dipun rencangi nenuwun mawon.

  3. 1. Menopo leres namung 15 file nggih mas? amargi no 8b, pungkasaning carios kok mboten wonten.. dadi rodo tanggung le ngrungoke niki.. hehehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s