Aksi Santoso Joko Bledek, Gatotkaca Senopati


Pagelaran wayang Banyumasan bersama Ki Dalang Santoso Joko Bledek dengan mengambil lakon “Gaotkaca Senopati”

Audionya dapat diunduh disini
http://wayangprabu.com/2011/06/06/ki-dalang-santoso-joko-gledek/

Adapun videonya dapat dinikmati di Facebook Page PPW Forum

One thought on “Aksi Santoso Joko Bledek, Gatotkaca Senopati”

  1. Nyuwun pangapunten…para pandemen..(sekedar “keprihatinan”), kok asring nami-nami dipun tambah “paraban (jejulukan)” ingkang kadang-kadang kirang “sreg”, umpanipun ki Joko Bodho, Ki Joko Edan, Ki Joko Bledhek, Ki Enthus, lsp …. Mestinipun dipun mulyaaken sesebatan punika…, rak makaten…dados ADILUHUNG…. Menawi boten klentu, nami punika rak kedahipun nggambaraken tindak-tanduk ingkang kawogan…. (Bengkulu). Sugeng Riyadi 1432 H. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan lan khilaf, sae ingkang jinarak utawi boten kasengaja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s