KSSC : Gatutkaca Gugur (Suluhan)


Para sutresnane “wayangprabu”,

Kiye siji maning lakon wayangane Ki Sugino Siswocarito, karemane para sedulur wong penginyongan tek unggah neng kene. Mestine njenengan pada seneng angger detambahi koleksi lakon wayangan sekang dalang Gino maning mbokan?. Seeh Gino koh . . .  kaya kuwe mesti monine kakange pada. Gino artine apa si kang? Angger inyong kena njlentrehena artine asma Ki Sugino Siswocarito kaya-kayane sih kaya kiye; Sugino, olih lingga tembung gino, artine guna. Su kuwe artine linuwih utawa pinunjul, Siswo artine murid alias siswa, carito wis ngarani. Dadi karepe kayane si jangkepe kaya kiye; murid sing kagungan kagunan crita sing linewih. Cocog apa karo penemu penjenengan? Angger geseh mangga dikomentari miturut versine penjenengan.

Angger lakon seri Bratayuda Gatutkaca Gugur wis diaturaken neng “wayangprabu”, artine inyong mung kari siji maning sing durung diaturaken maring penjenengan seri Bratayudane Ki Sugino Siswocarito. Sing kari mung lakon Duryudana Gugur alias Rubuhan. Senajana esih ana loro maning jane lakon sing njangkepi seri kiye; lakon Janaka Werkudara kependut karo lakon  Karna Tinanding sing durung ketemu. Njenengan kagungan napa? Mangga di”sharing” neng kene, kaya kaset kiye sing kagungane Mas Mardianto.

Senajana akeh para dalang sing wis manggungena lakon Gatutkaca Gugur alias Suluhan, tapine angger dipanggungena karo Ki Sugino, mestine njenengan pada mesti kepengin ngerti kayangapa sanggite. Mestine si ya ana bae sing ora pada karo alur sanggit crita sekang dalang liyane. Kiye sing wis tau inyong jlentrehaken neng awal unggahan lakon Bratayuda versi Ki Sugino. Senajana kaya kuwe, alur lajere mestine ya ora nyebal adoh sekang pakem lumrah.

Kang, lakon sing dekonvert stereo -ngejreng kiye, jane “bloking”-e ya biasa bae kaya lakon lakon Gatutkarca Gugur sing ditindakena neng dalang-dalang liyane. Kaya dene diwisudane Adipati Karna dadi senapati, ngganti senapati sing gugur sedurunge yakuwe Pendita Drona. Neng kene Adipati Karna diapit senapati loro sing arane Wisatama karo Wisatarlen. Neng wisudan kiye wis ana gegeran sekang beda “sudut pandang” antarane Prabu Salya, Adipati Karna karo senapati pengapit Raden Wisatama karo Raden Wisatarlen. Awal wisudan sing wis derdah umyeg kuwe kayane marakena majune senapati wis ora nyenengena.

Kejaba kuwe, adegane Raden Gatutkaca nggone nyuwun pengestu karo ibune, Dewi Arimbi, angger digatekena jan melasi banget. Bungahe ibune Gatutkaca, sebab anake diajokena dadi senapati agung, kecampur karo rasa uwas kuwatir sing banget, ngendep neng atine Dewi Arimbi. Senajana Putrane wis akeh sangu wujud kagunan aji jaya kawijayan kaya dene Wedhus Prucul, Narantaka, Braja Musti lan liyane, tapi sing jeneng ibu, kayane duwe “indra sing kaping nenem”.

Adegan liyane sing penting, ketemune sukma pamane Gatutkaca sing jeneng KalaBendana, gawe geter atine Raden Gatutkaca. Kepriwe goli ora ngrasa gemeter. Sebab sing wis kepungkur, pamane kuwe wis janji, angger deweke ora bakal munggah maring pangayuaning Pangerane, angger durung gandeng kunca karo keponakane, Raden Gatutkaca.

Pocapan kuwe kewetu neng lakon Gendreh Kencana nalika Gatutkaca mbelani temindake adine, Raden Abimanyu sing ngarah bojo maning, tapi nglombo bojo tuwane, Siti Sendari. Omongane pamane Gatutkaca sing blakasuta, ora gawe rena penggalihe, nganti Kalabendana diprewasa nganti tiwas, ninggal swara janji arep ngajek keponakane bareng, angger wis ana perang gede sing jeneng Bratayuda. Angger crita versine Dalang MasPatikraja linke neng http://wayangprabu.com/2010/09/03/kala-kalabendana-menjemput/

Mangga kakange pada, gageyan deunduh lah. Ora usah mbayar koh. Sing penting njenengan udu sengget karo nggawa kandi nggo wadah aja nganti mrojol. Sebab apa kang? eman-eman aja nganti, karya seni sing direkam stereo mbleketaket lan wis dearani barang langka kiye, mbanjuran kececer. Lah inyong neng kene tujuane mung meng-konservasi barang seni kiye, murih disimpen neng kakang mbekayu pada supaya nyebar lan ora gampang ilang kesilep jaman.

Dadi karepe inyong si, seakeh-akehe para sedulur pada nyekel barang langka kiye. Angger barang seni kaya dene lukisan apa patung lspt. wis dadi barang langka banjuran regane dadi mundak matikel-tikel, terus njenengan mesti ora kuat tuku, kiye sing ora tek karepena. Tapi angger karya senine Dalang Gino tah, miturut inyong kudu semebar wrata kanggo seeakeh-akehe para pendemene.

Sepisan maning, mangga diunduh, mumpung lagi wulan puasa, ngunduhe karo sahur ya kena koh. Lawuhe sahur apa kang? Mendoan apa? Seeeh aja lawuh sing nglenga, mengko dadi gampang ngonggor awane. Lewih enak kayane angger lawuhe karo sroto sokaraja, tapi aja kepedesen. Angger wis komplit ngunduhe toli bisa desetel denggo kanca mudik lebaran karo para sedulur sing neng paran. Kaya kuwe mbokan . . . . .

Link unduhe neng kene: Gathutkaca Gugur

14 thoughts on “KSSC : Gatutkaca Gugur (Suluhan)”

 1. jiannn…bungahe tan kena kinira…
  nembe baen krenggosan winginane nggulih nyenggeti lakon Durna Gugur, sekiye desukani maning lakon Gatutkaca Gugur…
  pokoke angger warisane Eyang Bethara Gino tah kula kraos kemudu-kudu nggulih kepengin nyenggeti..
  mangke sih mangke…sepinten suwene, taun-taunana..windon-windonana…agep tek parani tek caweli…
  maturnuwun sanget..

 2. Telaa..telaa..!
  Nek moni nyengget wayangane dalang Gino,’kudu..!kudu itu’ pokoke..
  Kayandene nduweni jimat warisan kang paling berharga nek bisa nganthongi lakonane dalang Gino..

  Nuwun sewu nDarane?Biasane menawi .sampun angsal lakonan anyar kula sakanca rungokaken sareng2 tangga teparo asli mbanyumasan sing jan anu pada karem banget ambi Eyang Gino.
  Tela koh..!anu wis kadung urip suwe ning Sumantra..Dadi nek dikon ngrungokna wayangan Gino,jann katone pada bombong ora etungan..

  Matur kesuwun,nDarane?
  Mugi niat becik panjenengan saged ndadosaken amal ingkang sae wonten ing bulan suci niki.amin.

 3. Ooo lah ana dhayoh, Kakine ambi ramane sing pada rawuh. Mangga desekackena lah . Matur kesuwune sami-sami.
  @Kakine, Tela koh . . . ngger nyenggeti kareman, kesela kaya ngapa nganti krenggosan ya delakoni mbokan Ki? Tapine angger wis olih pancen marem koh. Mangga lah, ampun wigih areringa . . .

  @Ramane, Kula nggih tumut bombong campur mongkog campur nlangsa, ramane sekanca batir sami sing neng tanah sabrang pada tetep ngregem karemane seni mBanyumasan khususe gelaran wayang sekang Kaki Gino. Salam kula nggih kang kalih kanca batire ramane sing onten Sumantra, Matur nuwun pendongane.

 4. Nyong ra bisa ngomong apa apa kang liyane mantep goletep, utim temenan suwuuuunnnn…mampir Cilacap kang…
  karo mendhet rekamane dalang Jono

 5. Karo nunggu buka puasa, inyong kedumal kedumil karo utak atik laptope nggoleti sing kena di golet terus kemutan WP…. lah… basa tumeka link-e maspatikraja uwis ana sing anyar… jann… atine inyong terus bae trataban tur bombong pisan…
  Senajan inyong madan telat, penting inyong uwis rampung gole ngunduh kiyeh…. matur kesuwun Gusti Prabu lan Ndara Patikraja… sepindah malih matur kesuwuuuuunnnn… mangga….

 6. Matur suwun mas, kulo nggih salah sawijine penggemar wayang gagrak banyumusan, khususipun dalang Ki sugino.
  Nyuwun sewu niku Suluhan ikang seri !4 mboten saged dipun unduh..
  kadose wonten kesalahan link.
  Nyuwun pirso kpripun supados kulo saged ngunduh ingkang seri 14..
  Matur nuwun sanget mas..

 7. Gatot kaca sebenrnya nda terkena panah narpati basuk karno diawang awang kalau saja kolo bendono nda menyambungkanya, menghujamkan pada purbaya, tapi karena barata yuda itu alam ngunduh pakarti maka gatot kaca harus membayarnya dengan kematianya.gatot kaca membunuh kolobendodno waktu itu karena kejujuran kolobendono pada siti sundari,yang terus terang mengatakan kalau abimayu sedang menunuggui putri utari karena kolo bendodno kasian siti sundari nangis terus ditinggal abimayu,waktu itu abimanyu ngaku bujangan pada putri utari sampai bersumpah dia siap mati diranjap kalau bohong makanya abimayu juga gugur diranjap pada bratayuda karena sumpahnya sendiri. Waktu itu gantot kaca marah besar pada kolo bendodno pamanya lalu naik pundeak dan leleh kolo bendodno diputus. Kolo bendono tewas lalu rohnya ber ucap “eh..gatot koco aku wong bener aku jujur ko koe daksio karoaku aku ora arep munggah kayunaning gusti yen ora nyanglek sukmamu gatot koco ” Itulah sebabnya gatot koco gugur.Jan pokoke nek dalange eyang gino ceritane jelas gamblang mudah dimengerti, befilosofi tinggi, mas prabu jajal karno tanding ise ono file kasete opo ora ya salam kagem Eyang gino ……..kru muda budoyo lan anggota PEPADI banyumas matur nuwun.Nitip salam kagem pak dalang kukuh bayu aji >>>>>>>>>>>>>>>> nuwun

 8. Sugeng tindak dhateng kasedan jati, panjenenganipun swargi Bapak Sugino Siswocarito (wafat, di RS Panti Rapih, Yogya, 20 Januari 2013). Mugi-mugi Allah Ta’ala paring berkah pangapura. Mugi-mugi Allah SWT ugi paring berkah margi ingkang sae. Aamiin yRA.
  ( nwnsewu, kula mirengaken lakon Gatotkaca Gugur, saking kaset tumbas wonten terminal bis Pwt ~ nalikane dereng pindah, 1984. Jiaan lawas banged nggeh … karo anake nyong be tuwa kasete …)

  1. Mugi almarhum KSSC saget ditampi sedaya amal ibadahipun lan dipun pangapurani sedaya kesalahanipun. Mugi swargi KSSC saget ditampi sae wonten ing Ngarsanipun Gusti. Aaamiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s